Badabulle B022001 інструкція користувача

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Badabulle B022001. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Badabulle B022001 на цій сторінці.

FR
FAUTEUIL DE BAIN PLIABLE – Notice d’utilisation
A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure :
Montage de l’anneau de bain :
1. Ouvrir le dossier.
2. Enfoncer le dossier dans l’assise jusqu’à ce qu’il soit solidement clippé (les 2
languettes sous le dossier doivent être
complètement enfoncées).
3. Enclencher la barre d’entrejambes dans l’espace prévu à cet effet sur la base
de l’anneau de bain.
4. Lors de l’utilisation, toujours enclencher complètement les encoches de
chaque côté de la barre de maintien sur
les ergots du dossier. Un mauvais montage pourrait s’avérer dangereux pour
votre enfant.
NL
OPPLOOIBAAR BADZITJE - Gebruiksaanwijzing
A aandachtig lezen en bewaren om later opnieuw te raadplegen:
Montage van de badring:
1. Open de rugleuning.
2. Duw de rugleuning op het zitje tot die stevig vastklikt (de 2 lipjes onder de
rugleuning moeten volledig erin zitten).
3.
Plaats de staaf voor tussen de beentjes in de hiertoe voorziene uitsparing
op de
basis van de badring.
4. Tijdens het gebruik moet u de gleuven aan iedere zijde van de veiligheidsstaaf
altijd volledig.
EN
FOLDABLE BATH SEAT - Instructions for use
Read carefully and keep for future reference:
Bath ring assembly:
1. Unfold the backrest.
2. Push the backrest into the seat until it clicks in (the 2 tabs under the backrest
need to be all the way in).
3. Secure the leg t-bar in place, on the base of the bath ring.
4. When in use, always completely hook the notches on each side of the
supporting bar onto the bolts of the backrest. Incorrect assembly could prove to
be dangerous for your baby.
IT
POLTRONA DA BAGNO PIEGHEVOLE - Istruzioni d’uso
Da leggere attentamente e conservare per eventuali future consultazioni:
Montaggio del seggiolino da bagno:
1. Aprire lo schienale.
2. Spingere lo schienale nella seduta finché non sarà inserito saldamente (le 2 lin
-
guette che si trovano sotto lo schienale devono essere completamente inserite).
3. Inserire lo spartigambe rigido nell’apposito alloggiamento alla base del
seggiolino da bagno.
4. Ad ogni uso, incastrare completamente le tacche che si trovano ad ogni lato
della barra protettiva sui perni dello schienale.
Un montaggio errato potrebbe
rivelarsi pericoloso per il vostro bambino.
ES
SILLA DE BAÑO PLEGABLE - Instrucciones de uso
Léalas atentamente y consérvelas para futuras consultas:
Montaje del anillo de baño:
1. Abra el respaldo.
2. Encaje el respaldo en el asiento hasta que esté completamente bloqueado (las
2 lengüetas situadas bajo el respando deben estar perfectamente encajadas).
3. Enganche la barra de entrepierna en el espacio previsto para este efecto situado
en la base del anillo de baño.
4. Durante el uso, enganche siempre las muescas de cada lado de la barra
de sujeción en los pasadores del respaldo. Un montaje erróneo podría ser
peligroso para el bebé.
PT
CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL - Instruções de utilização
A ler atentamente e conservar para eventuais futuras consultas:
Montagem da cadeirinha de banho:
1. Abrir o encosto.
2.
Empurrar o encosto no banco até que não esteja bem inserido (as duas linguetas
que se encontram sob o encosto devem estar completamente inseridas).
3. Inserir o separador de pernas rígido no alojamento específico na base da cadei
-
rinha de banho.
4. A cada utilização, encaixar completamente as marcas que se encontram de
cada lado da barra protetora nos pinos do encosto. Uma montagem errada
poderá ser perigosa para a sua criança.
DE
FALTBARER BADERING - Gebrauchsanweisung
Bitte aufmerksam durchlesen und zum späteren Nachlesen aufbewahren:
Aufbauen des Baderings:
1. Die Rückenlehne öffnen.
2. Die Rückenlehne in den Sitz eindrücken, bis er fest eingerastet ist (die 2 Laschen
an der Unterseite der Rückenlehne müssen vollständig hineingesteckt sein).
3. Die Stange für zwischen den Beinchen in den dafür vorgesehenen Raum an der
Basis des Baderinges einrasten.
4. Bei der Benutzung die Aussparungen an jeder Seite der Haltestange immer
vollständig in die Halterungen an der Rückenlehne einrasten. Ein nachlässiger
Zusammenbau kann sich für Ihr Kind als gefährlich erweisen.
PL
SKŁADANY FOTELIK DO KĄPIELI - Instrukcja obsługi:
Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu:
Montaż krzesełka do kąpieli:
1. Należy otworzyć oparcie
2. Popchnąć oparcie siedziska, aż do solidnego osadzenia (2 języczki, które znajdują się
pod oparciem powinny być całkowicie włożone).
3. Umieścić sztywny pas kroczny w odpowiednim miejscu w podstawie krzesełka do
kąpieli.
4. Przy każdym użyciu należy całkowicie umieścić sworznie oparcia się w wycięciach,
które znajdują się po obu stronach drążka zabezpieczającego. Niewłaściwy montaż
może być niebezpieczny dla dziecka.
CZ
SKLÁDACÍ SEDAČKA DO KOUPELE - Návod k použití:
Pozorně si přečtěte a uschovejte pro budoucí použití
Montáž sedačky do koupele:
1. Otevřete opěradlo zad
2. Zatlačte opěradlo zad, dokud nezapadne pevně na své místo (2 jazýčky, které jsou
umístěny pod opěradlem, musí být zcela zasunuty).
3. Vložte pevný mezinožní díl na příslušné místo ve spodní části sedačky do koupele.
4. Při každém použití dbejte na to, aby zářezy, které jsou umístěny na obou stranách
bezpečnostní lišty, zapadly na kolíky opěradla zad. Nesprávná montáž může být
nebezpečná pro dítě.
SK
SKLADACIA SEDAČKA DO KÚPEĽANávod na použitie:
Pozorne si prečítajte a uchovajte pre budúce použitie
Montáž sedačky do kúpeľa:
1. Otvorte operadlo
2. Zatlačte operadlo, kým nezapadne pevne na svoje miesto (2 jazýčky, ktoré sú
umiestnené pod operadlom, musia byť úplne zasunuté).
3. Vložte pevný medzinožný diel na príslušné miesto v spodnej časti sedačky do
kúpeľa.
4. Pri každom použití dbajte na to, aby zárezy, ktoré sú umiestnené na oboch stranách
bezpečnostnej lišty, zapadli na kolíky operadla. Nesprávna montáž môže byť
nebezpečná pre dieťa.
HU
ÖSSZECSUKHATÓ FÜRDETŐSZÉKHasználati utasítás
Olvassa el gyelmesen, és őrizze meg egy esetleges későbbi használat céljából:
A babfürdető szék összeszerelése:
1. Nyissa ki a támlát.
2. Tolja a támlát az ülőke részbe egészen addig, amíg stabilan nem illeszkedik a helyére
(a támla alsó felén található két nyelvet teljesen a helyére kell tolni).
3. Illessze a merev láb közötti elválasztót az ülőkén kialakított helyére.
4. A használat során a szék első védőkarimáját minden esetben rá kell tolni a támlán
található peckekre. A szák hibás összeszerelése veszélyes lehet a gyermek számára.
UA
    -   
Уважно прочитайте і зберігайте для можливої консультації у майбутньому:
   :
1. Розкрийте спинку
2. Натисніть на спинку у напрямку сидіння до надійної фіксації (2 язички, що
знаходяться під спинкою повинні бути повністю вставлені).
3. Вставте твердий розмежовувач ніг у спеціальне гніздо в основі сидіння для
купання.
4. Щоразу при використанні, повністю вставляйте пази на обох кінцях захисної
планки у фіксатори на спинці. Неправильний монтаж може становити небезпеку
для дитини.
RU
       
Внимательно прочитать и хранить для использования в будущем:
   .
1. Разложите спинку
2. Вдавите спинку в сиденье, пока она не будет надёжно вставлена (2 язычка внизу
спинки должны войти полностью).
3. Вставить жёсткий разделитель для ног ребёнка в соответствующее гнездо на
базе стульчика для купания.
4. При каждом применении полностью вставлять метки, которые находятся по
обе стороны защитной планки на штырях спинки. Неправильный монтаж может
представлять опасность для ребёнка.
Réf. B022001
2
1
3
4

У вас виникло питання стосовно Badabulle B022001?

Задайте запитання іншим користувачам Badabulle B022001. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Badabulle B022001 надати вам вичерпну відповідь.

Характеристики продукту

Бренд Badabulle
Модель B022001
Продукт Інше
EAN 3661787099488
Мова Нідерландський, Англійська, Німецький, Французький, Іспанська, Італійський, Португальська, Полірувати, Pосійський, Словацький, Угорський, Український
Група продуктів Інше
Тип файлу PDF
Властивості
Рекомендована стать Хлопчик / Дівчинка
Колір продукту Blue, White
Матеріал Поліпропілен (ПП)
Неслизька поверхня
Всмоктуюча ніжка
Кількість присосок 4
Рекомендований вік (мін) 6
Рекомендований вік (макс) 12
Максимальна місткість (вага) 14
Легка чистка
Прибирання милом і водою
Країна-виробник Франція
Вміст упаковки
Інструкція