Bernina Artista 200 інструкція користувача

Bernina Artista 200
(1)
 • Кіл-ть сторінок: 276
 • Тип файлу: PDF
 • Bij het gebruik van een elektrisch apparaat dienen
  de navolgende en gebruikelijke
  veiligheidsvoorschriften absoluut in acht te worden
  genomen:
  Lees voor het gebruik van deze naai- en
  borduurcomputer alle instructies zorgvuldig door.
  De naai- en borduurcomputer moet, als deze
  niet wordt gebruikt, altijd uitgeschakeld
  worden door de netstekker uit het
  stopcontact te trekken.

  GEVAAR

  Om het risico van een elektrische schok te
  vermijden:
  1. Laat de naai- en borduurcomputer nooit
  onbeheerd staan, zolang deze nog op het
  stroomnet is aangesloten.
  2. Na gebruik en voordat u de naai- en
  borduurcomputer reinigt, moet u de netstekker
  uit het stopcontact trekken.

  WAARSCHUWING

  Om het risico van verbrandingen, brand,
  elektrische schok of verwondingen te
  vermijden:
  1. Laat niet toe, dat de naai- en borduurcomputer
  als speelgoed wordt gebruikt. Voorzichtigheid
  is vooral vereist, wanneer deze door of in de
  nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
  2. Gebruik de naai- en borduurcomputer alleen
  voor de in de handleiding beschreven
  doeleinden. Gebruik alleen toebehoren, dat
  door de producent wordt aanbevolen.
  1

  Belangrijke veiligheidsvoorschriften

  3. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet als:
  • kabel of stekker zijn beschadigd,
  • deze niet storingvrij naait,
  • deze gevallen of beschadigd is,
  • deze met water in aanraking is gekomen.
  Laat uw naai- en borduurcomputer door uw
  BERNINA dealer controleren, resp. repareren.
  4. Let erop, dat de ventilatie-openingen tijdens
  het gebruik van de naai- en borduurcomputer
  nooit geblokkeerd zijn. Verwijder pluisjes, stof-
  en draadresten regelmatig uit de openingen.
  5. Houd uw vingers op voldoende afstand van alle
  bewegende delen. Let vooral op de naald.
  6. Gebruik altijd een originele BERNINA
  steekplaat. Een andere steekplaat kan
  veroorzaken, dat de naald breekt.
  7. Gebruik geen kromme naalden.
  8. Duw niet tegen en trek nooit aan de stof
  tijdens het naaien. Dit kan veroorzaken, dat de
  naald breekt.
  9. Zet voor alle handelingen binnen het bereik van
  de naald, bijv. inrijgen, vervangen van de naald,
  naaivoet verwisselen, enz. de hoofdschakelaar
  altijd op «0».
  10. Trek tijdens de in de handleiding beschreven
  reinigings- en onderhoudswerkzaamheden de
  stekker van de naai- en borduurcomputer altijd
  uit het stopcontact van het stroomnet.
  11. Steek geen voorwerpen in de openingen van
  de naai- en borduurcomputer.
  12. Gebruik de naai- en borduurcomputer nooit
  buiten.
  13. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet in
  ruimtes waar aërosolproducten (sprays,
  spuitbussen) worden gebruikt.
  14. Schakel de naai- en borduurcomputer uit door
  de hoofdschakelaar op «0» te zetten en de
  stekker uit het stopcontact te trekken.
  artista 200 – Veiligheidsvoorschriften
  030794.71.05_0401_a200_NL
Bernina Artista 200

У вас виникло питання стосовно Bernina Artista 200?

Кількість запитань: 0

Задайте запитання іншим користувачам Bernina Artista 200. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Bernina Artista 200 надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Bernina Artista 200. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Bernina Artista 200 на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут

Характеристики продукту

Загальна інформація
Бренд Bernina
Модель Artista 200
Продукт Швацька машинка
Мова Англійська
Тип файлу PDF