Bosch KGV39XW21R інструкція користувача

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Bosch KGV39XW21R. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Bosch KGV39XW21R на цій сторінці.

RU
Расстояние от стенки
ã Пpедупpеждение
В целях предупреждения отрицательного воздействия
на функционирование прибора избегайте контакта
задней стенки прибора с поверхностями другого
домашнего оборудования.
Это предотвращает повышенное шумообразование.
UK
Відстань від стінки
ã=Попередження
З метою попередження негативного впливу на
функціонування приладу уникайте контакту задньої
стінки приладу з поверхнями іншого домашнього
обладнання.
Це запобігає підвищеному утворенню шуму.
KK
Қабырғаға дейін аралық
ã=Ескерту жəне ескертулер
Электрбұйымның жұмыс істеуіне жағымсыз əсер
етілуін болдырмау үшін электрбұйымның артқы
қабырғасын үй сымдардың жүйесіне түйістіріп
жанастырмаңыз. Бұл əрекет арқылы шу пайда
бол
у
ыны
ң
а
р
т
у
ына жол бе
р
ілмейтін бола
д
ы.
9001032370 (9408)

У вас виникло питання стосовно Bosch KGV39XW21R?

Задайте запитання іншим користувачам Bosch KGV39XW21R. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Bosch KGV39XW21R надати вам вичерпну відповідь.