Maxwell MW-2206 BK інструкція користувача

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Maxwell MW-2206 BK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Maxwell MW-2206 BK на цій сторінці.

romÂnĂ/ moldoveneascĂ
6
МУЛЬТИСТАЙЛЕР
Сипаттамасы
1. Жұмыс пластиналары
2. Жұмыс пластиналарының температурасының
көрсеткіші
3. Температураны орнату түймелері «+» және
«-»
4. Қосу/өшіру түймесі
5. Тұтқа
6. Ілуге арналған ілмек
7. Төсеніш
8. Жұмыс пластиналарының бекіткіші
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Бұл құрылғыны суы бар ыдыстың (ванна, бас-
сейн және т.с.с.) жанында пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланған
кезде оны пайдаланып болғаннан кейін
бірден электр желісінен ажыратып қою керек,
нақтырақ айтқанда: желілік шнурдың аша-
сын розеткадан ажырату керек, себебі судың
жақын болуы құрылғы сөндіргіш арқылы
сөндірулі тұрған күннің өзінде қауіпті болып
табылады.
Тоқ соғу ықтималдығынан қосымша қорғану
үшін 30 мА-ден аспайтын номиналды жұмыс
істеу тоғы бар қорғаушы сөндіргіш құрылғыны
(ҚСҚ) ванна бөлмесінің қуат тізбегіне орнатып
қойған жөн; орнату кезінде маманды шақыру
керек.
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да,
оны анықтамалық материал ретінде пайдалану
үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына
және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян
келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
Қосар алдында, электр желісінің кернеуі
құрылғының жұмыс кереуіне сәйкес
келетіндігін тексеріп алыңыз.
Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
құрылғыны электр розеткасына қосқан кезде
өткізушы тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан
қараусыз қалдырмаңыз.
Құрылғыны аэрозольдер шашырайтын жерде
немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдала-
нылатын жерде қоспаңыз.
Шашқа арналған лакты шаш жазылғаннан
кейін және бұйраланғаннан кейін жағыңыз.
Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және
тазалар алдында бірден желіден ажыратып
отырыңыз.
Желілік шнур ашасын розеткадан суырған
кезде, оны шнурдан тартпаңыз, ашадан
ұстаңыз.
Желілік шнурдың ашасын су қолмен
ұстамаңыз.
Құрылғыны суға толы ваннаға неме-
се раковинаға түсіп кету қаупі бар жерге
қоймаңыз, құрылғы корпусын, желілік шнурды
немесе желілік шнур ашасын суға немесе кез
келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
Суға шомылып жатқанда, құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Құрылғы суға құлап кеткен жағдайда, дереу
желілік ашаны розеткадан сурыңыз, осыдан
кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға
болады.
Балалар мен мүмкіншілігі шектеулі жандар
құрылғыны тек жеке қадағалаумен ғана пай-
далана алады.
Бұл құрылғы балалар мен мүмкіндіктері
шектеулі адамдардың пайдалануына
арналмаған, ол тек, олардың қауіпсіздігіне
жауап беретін адаммен, оларға қауіпсіз пайда-
лану туралы тиісті және түсінікті нұсқаулықтар
мен құрылғыны дұрыс пайдаланбаған
жағдайда пайда болуы мүмкін қауіптер тура-
лы түсінік берілген жағдайда ғана мүмкін.
Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
ретінде пайдаланылатын полиэтилен
пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэти-
лен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен
ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!
Ұйқыңыз толық ашылмаған жағдайда,
құрылғыны пайдаланбаңыз.
Су шашты немесе синтетикалық париктерді
жазу үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
Құрылғының ыстық беттері бетке, мойынға
және басқа да дене мүшелеріне тиюін
болдырмаңыз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны
жылыға сезімтал беттерге, жұмсақ беттің
үстіне (төсекке немесе диванға) қоймаңыз
және оның бетін жауып қоймаңыз.
Абай болыңыз! Құрылғыны желіден
ажыратқаннан кейін оның жұмыс беті біраз
уақытқа дейін ыстық күйде болады.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек тұтқасы
аймағынан ұстаңыз. Мультистайлер жұмыс
істеп тұрған кезде жұмыс пластиналарының
бетіне қол тигізбеңіз.
Құрылғыны пайдаланған кезде желілік шнур-
ды оның ұзын бойына жазу керек.
Желілік шнур:
ыстық заттарға тимеу керек;
өткір жиектер арқылы созылып тұрмауы керек;
құрылғыны тасымалдау үшін тұтқа ретінде
пайдаланылмауы тиіс.
Желілік шнурдың бүтіндігін уақытылы тексеріп
отырыңыз.
Құрылғының желілік ашасы немесе желілік
шнуры бүлінген болса, құрылғы әрең жұмыс
істеп тұрса, сондай-ақ ол құлағаннан кейін
құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
Барлық жөндеу сұрақтары бойынша рұқсаты
бар (уәкілетті) сервис орталығына жүгініңіз.
Құрылғыны алып тастамас бұрын, оны
міндетті түрде суытып алыңыз және оған
желілік шнурды ешқашан орамаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ
Құрылғыны қосу
Құрылғыны төменгі температурада
тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін, оны
бөлмелік температурада кемінде екі сағат уақыт
бойы ұстау керек.
Мультистайерді қаптамадан шығарып алыңыз
да, желі шнурын толық жазыңыз.
Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын,
құрылғыда көрсетілген қуат кернеуі үйіңіздегі
электр желісінің кернеуіне сәйкес келетіндігін
тексеріп алыңыз.
Желілік шнурдың ашасын розеткаға сұғыңыз.
Мультистайлерді қосу үшін (4) түймесін басып
ұстап тұрыңыз, құрылғы қосылған кезде «140»
(2) көрсеткіші жыпылықтай бастайды.
Ескертпе: Алғашқы пайдаланған кезде
бөтен иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты.
Шаш типіне байланысты «+» және «-» (3)
түймелерімен жұмыс пластиналарының қызу
температурасын (100° С-ден 200° С-ге дейін)
орнатыңыз.
Жұмыс пластиналары қызған кезде темпе-
ратура көрсеткіштері (2) жыпылықтайды,
белгіленген температураға қол жеткізілген
кезде орнатылғанн температура көрсеткіші
тұрақты жанып тұрады.
Ескертпе:
Температураны белгілеген кезде
пластиналардың қызуы (1) тез жүреді, ал
олардың сууы біраз ұзақ уақыт алады.
Назар аударыңыз! Жұмыс пластиналарының
сыртқы беті қатты қызады! Прибордың
корпусын тек тұтқасынан (5) ұстаңыз,
жұмыс пластиналарын қысу үшін жұмыс
пластиналарының ұштарына орнатылған
пластмассалы ұштықтар қолданылады.
Шашты бұйралау
Жұмыс пластиналарының қажетті қызу темпе-
ратурасын белгілеңіз.
Жұмыс пластиналарының (1) белгіленген
температураға дейін қызғанын күтіңіз.
Бос қолыңызбен шаш бұрымынан түбінен
ұстаңыз.
Шашты жұмыс пластинасына (1) ораңыз.
Бұрымды бекіту үшін бірнеше секунд күтіңіз,
одан кейін шашты жазыңыз.
Бұл процедураны барлық қалған шаш
бұрымдарында қайталаңыз.
Шаш үлгісін бұзып алмас үшін шырмалған
бұрымдарды шаш суығаннан кейін ғана
тараңыз.
Жұмыс үзілістері кезінде құрылғыны тұғырға
(7) қойып отырыңыз.
Назар аударыңыз! Үнемі жұмыс пластиналары
(1) прибор орнатылып тұрған бетке тимеуін
қадағалап отырыңыз.
Шашты жазу
Жұмыс пластиналарының қажетті қызу темпе-
ратурасын белгілеңіз.
Жұмыс пластиналарының (1) белгіленген
температураға дейін қызғанын күтіңіз.
Жұмыс пластиналарын ашыңыз. Бұл үшін (8)
бекіткішті «Unlock» күйіне ауыстырыңыз.
Шаш бұрымын пластиналардың (1) арасына
салып, оларды қысыңыз. Жұмыс барысында
жұмыс пластиналарын тұтқасы (5) аймағында
қысыңыз, пластина ұшындағы ұштықтар да
жұмыс пластиналарын қысуға арналған,
жұмыс пластиналарының сыртқы бетін (1)
ұстамаңыз.
Бірнеше секунд ұстап тұрып, мультистайлерді
шаштың бүкіл ұзындық бойымен пластина-
ларды қысыңқырап жүргізіп өтіңіз.
Процедураны барлық шашты жазуды
аяқтағанша қайталаңыз.
Жұмыстың аяқталуы
Шашты жазу немесе бұйралау процедура-
сы аяқталғаннан кейін түймені (4) құрылғы
өшкенше ұстап тұрыңыз (көрсеткіш (2)
сөнеді), желілік шнурдың ашасын розеткадан
суырып, құрылғының толық суығанын күтіңіз.
Бекіткішті (8) «Lock» күйіне орната отырып,
пластинаны (1) қысып, бекітіңіз.
Автоматты түрде ажыратылу функциясы
Бұл құрылғының автоматты түрде ажыраты-
лу функциясы бар: Температураны белгілеу
түймесі (2) 60 минут бойы басылмаған
жағдайда мультистайлер автоматты түрде
өшіп қалады.
Тазалау және күтім
Тазалар алдында құрылғыны желіден ажыра-
тып, оны толығымен суытыңыз.
Құрылғының корпусын, желілік шнурды және
желілік шнурдың ашасын суға немесе кез
келген басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым
салынады.
Корпустың сыртқы бетін және жұмыс пласти-
наларын (1) жұмсақ ылғал матамен сүртіңіз.
Құрылғыны тазарту үшін қажайтын жуғыш
заттар мен еріткіштерді пайдалануға тыйым
салынады.
Сақтау
Құрылғыны сақтауға алып қоймас бұрын,
оны толық суытып алыңыз да, құрылғы
корпусының таза және құрғақ екеніне көз
жеткізіп алыңыз.
Бекіткішті (8) «Lock» күйіне орната отырып,
пластинаны қысып, бекітіңіз.
Құрылғыны сақтау үшін ілуге арналған ілмекті
(6) пайдалануға болады.
Желілік шнурды құрылғының корпусына
орамаңыз, бұл оның бүлінуіне әкеп соғуы
мүмкін.
Құрылғыны құрғақ, салқын, балалардың
қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
Жеткізу жинағы
Мультистайлер – 1 дана
Нұсқаулық – 1 дн.
Техникалық сипаттары
Электрқорегі: 110-240 В ~ 50/60Гц
Қажетті ететін қуаты: 40 Вт
Өндіруші құрылғының сипаттарын алдын ала
ескертусіз өзгерту құқығына ие болып қалады.
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе кви-
танциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес
келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/
EEC Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
542
MULTISTYLER
Description
1. Heating plates
2. Heating plates temperature indicator
3. Temperature control buttons «+» and «-»
4. On/Off button
5. Handle
6. Hanging loop
7. Safety stand
8. Heating plates clamp
ATTENTION!
Do not use the unit near containers filled with
water (such as bath, swimming pool etc.).
When using the unit in a bathroom, unplug
the unit immediately after usage that is: take
the plug out of the socket, as water closeness
is dangerous even if the unit is switched off.
For additional electric shock protection you
can install a residual current device with nomi-
nal current of operation, not exceeding 30 mA
into the mains of the bathroom; contact spe-
cialist for installation.
SAFETY MEASURES
Before using the unit, read these instructions
carefully. Keep these instructions for future
reference.
Use the unit for intended purposes only, as it is
stated in this manual. Mishandling the unit can
lead to its breakage and cause harm to the user
or damage to his/her property.
Before using, make sure that your home
mains voltage corresponds to the voltage
specified on unit body.
In order to avoid fire or electric shock do not
use adapters for plugging the unit in.
Do not leave the operating unit unattended.
Do not switch the unit on in places where
aerosols or highly inflammable liquids are
used.
Hair spray should be applied only after hair
straightening and curling is finished.
Always unplug the unit immediately after
usage and before cleaning.
When unplugging, pull the plug but not the
cord.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not place or keep the unit in places where
it can fall into a bath or a sink filled with water,
do not immerse the unit body, cord or plug
into water or other liquids.
Do not use the unit while bathing.
If the unit was dropped into water, unplug it
immediately. And only then you can take it
out of water.
Children and disabled people can use the unit
under supervision only.
This unit is not intended for usage by children
or disabled persons unless they are given all
the necessary instructions by a person who
is responsible for their safety on safety mea-
sures and information about danger that can
be caused by improper usage of the unit.
For children safety do not leave polyethylene
bags, used as a packaging, unattended.
Attention! Do not allow children to play with
polyethylene bags or film. Danger of suffo-
cation!
Do not use the unit when you are drowsy.
Do not use the unit to straighten wet hair or
synthetic wigs.
Avoid contact of heated surfaces with your
face, neck and other parts of your body.
Do not put the operating unit on heat-sensi-
tive surfaces, soft surfaces (bed or sofa) and
do not cover it.
Be careful! The operating surface remains hot
for some time after unplugging the unit.
Take the operating unit by its handle only. Do
not touch the heating plates while the multi-
styler is operating.
It is recommended to unwind the power cord
to its full length while using the unit.
The power cord should not:
touch hot objects,
run over sharp edges,
be used as a handle for carrying the unit.
Check integrity of the power cord periodically.
Never use the unit if the power cord or the
plug is damaged, the unit works improperly or
after it was dropped. Contact the authorized
service center for all repair issues.
Before you take the unit away, let it cool down,
do not wind the power cord around the unit.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
USAGE ONLY
OPERATING INSTRUCTIONS
Switching the unit on
After unit transportation or storage at low
temperature it is necessary to keep it for at least
two hours at room temperature before switching
on.
Take the unit out of the package and unwind
the power cord completely.
Before connecting the unit to the mains,
make sure that the unit operating voltage
corresponds to your home electric network
voltage.
Insert the power plug into the socket.
To switch the multistyler on, press and hold
the button (4), the indicator (2) «140» will start
flashing once the unit is switched on.
Note: When using the unit for the first time,
foreign smell can appear. It is normal.
Set the plates heating temperature (from 100
to 200°С) according to hair type using the
buttons «+» and «-» (3).
While heating of heating plates the tempera-
ture indicators (2) flash, once the preset tem-
perature is reached, the indicator of preset
temperature lights constantly.
Note:
Setting the temperature remember that
heating up of plates (1) requires less time
than their cooling down.
Attention! The outer surface of the heating
plates heats up strongly! Take the unit
body by its handle (5) only, for pressing the
heating plates together use the plastic tips
on ends of the heating plates.
Curling hair
Set the required plates heating temperature.
Wait until the plates (1) heat up to the preset
temperature.
Take a hair lock near hair roots with the free
hand.
Twist hair around the heating plates (1).
Wait for several seconds to make sure the
lock is fixed, then uncurl the hair.
Repeat this procedure until you finish styling
all your hair.
To avoid spoiling of your hairstyle, comb the
curled locks only after your hair cools down.
Place the unit on the safety stand (7) while
working intervals
Attention! Always make sure that the
operating surface (1) does not touch the
surface on which the unit is set.
Hair straightening
Set the required plates heating temperature.
Wait until the heating plates (1) heat up to the
preset temperature.
Open the heating plates. For this purpose set
the clamp (8) in the position «Unlock».
Place a hair lock between the plates (1) and
press them together. When using the unit
press the heating plates together touching
the handle (5) area only, you can also press
plastic tips on ends of the heating plates, do
not touch the outer surface of the heating
plates (1).
Wait for several seconds and slide the
straightener throughout the hair length,
pressing the plates slightly.
Repeat the procedure till you finish straight-
ening your hair.
Finishing the unit operation
After finishing the procedure of hair straight-
ening or curling press and hold the button
(4) till the unit is switched off (the indicator
(2) will go out), unplug the unit and wait till it
cools down completely.
Press the plates (1) together and push the
clamp (8) to the position «Lock» to fix them.
Auto switch off function
The unit is equipped with auto switch off func-
tion: If the temperature control buttons (2) are
not pressed within 60 minutes, the multistyler
will be switched off automatically.
Cleaning and maintenance
Before cleaning unplug the unit and let it cool
down completely.
Do not immerse the body, the power cord
and the power plug of the unit into water or
other liquids.
Wipe the outer surface of the body and the
heating plates (1) with a soft damp cloth.
Do not use abrasives and solvents to clean
the unit.
Storage
Let the unit cool down completely and make
sure that the unit body is clean and dry before
taking it away.
Press the plates together and push the clamp
(8) to the position «Lock» to fix them.
You can use hanging loop (6) for unit storage.
Never wind the power cord around the unit,
as this can damage the cord.
Keep the unit away from children in a dry
cool place.
Delivery set
Multistyler – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
Technical specifications
Power supply: 110-240 V ~ 50/60Hz
Power consumption: 40 W
The manufacturer preserves the right to change
the specifications of the unit without a preliminary
notification.
Unit operating life is 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt
must be produced when making any claim under
the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 89/336/EEC and to
the Low Voltage Regulation (73/23
EEC)
ENGLISH
MULTI-STYLER
Beschreibung
1. Glätterplatten
2. Temperaturkontrolleuchte der Glätterplatten
3. Tasten des Temperaturreglers «+» und «-»
4. Ein-/Ausschalttaste
5. Handgriff
6. Aufhängeöse
7. Ständer
8. Handgriffsperre
ACHTUNG!
Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von
Wasserbehältern (Badewanne, Wasserbecken
usw.) zu benutzen.
Bei der Nutzung des Geräts im Badezimmer
schalten Sie es nach dem Betrieb vom Stromnetz
ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des
Geräts aus der Steckdose, weil die Nähe des
Wassers gefährlich ist, wenn das Gerät sogar
mittels Schalter ausgeschaltet ist.
Für zusätzlichen Schutz ist es zweckmäßig, einen
FI-Schalter mit Nennstrom-Reaktion von max. 30
mA in den Stromversorgungskreis einzubauen,
die Montage des FI-Schalters muss von einem
Fachmann durchgeführt werden.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.
Benutzen Sie dieses Gerät bestimmungsmäßig und
laut der Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemä-
ße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung füh-
ren, einen gesundheitlichen oder materiellen Scha-
den beim Nutzer hervorrufen.
Vergewissern Sie sich vor der ersten
Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts
mit der Netzspannung übereinstimmt.
Verwenden Sie keine Adapterstecker beim
Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um
Brandrisiko zu vermeiden.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie
unbeaufsichtigt.
Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo
Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten
verwendet werden.
Tragen Sie den Haarlack nur nach dem Haarglätten
und Ondulieren auf.
Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und
vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
Es ist nicht gestattet, das Netzkabel beim
Abtrennen des Geräts vom Stromnetz zu ziehen,
halten Sie es am Stecker.
Greifen Sie den Stecker des Netzkabels mit
nassen Händen nicht.
Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen
aufzubewahren, von denen es in die mit Wasser
gefüllte Wanne oder Waschbecken stürzen
könnte, tauchen Sie das Gehäuse des Geräts, das
Netzkabel und den Netzstecker nie ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Bads
zu benutzen.
Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen
Sie unvermeidlich den Stecker aus der Steckdose,
nur danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser
herausnehmen.
Kinder und behinderte Personen dürfen das Gerät
nur unter Aufsicht nutzen.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten
Personen nicht genutzt werden, außer wenn die
Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich
ist, ihnen entsprechende und verständliche
Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts
und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet
werden, nie ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig
sind.
Benutzen Sie nie das Gerät fürs Styling von
nassen Haaren oder synthetischen Perücken.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen
des Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen
Körperteilen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
Betriebs auf wärmeempfindliche, weiche
Oberflächen (Bett oder Sofa) zu legen und es
abzudecken.
Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfläche bleibt einige
Zeit nach dem Ausschalten des Geräts heiß.
Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am
Handgriff. Berühren Sie die Arbeitsfläche der
Glätterplatten des Multi-Stylers während seines
Betriebs nicht.
Es wird empfohlen, das Netzkabel während der
Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge
abzuwickeln.
Das Netzkabel soll nicht:
mit heißen Gegenständen in Berührung kommen;
über scharfe Kanten gezogen werden;
als Griff beim Tragen des Geräts benutzt werden.
Prüfen Sie periodisch die Ganzheit des
Netzkabels.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn
das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
ist, wenn Störungen im Gerät auftreten und wenn
es heruntergefallen ist. Bitte wenden Sie sich an
einen autorisierten Kundendienst, falls Probleme
mit dem Gerät auftreten.
Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es
abkühlen, wickeln Sie nie das Kabel um das Gerät.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUS-
HALT GEEIGNET
BEDIENUNGSANLEITUNG
Inbetriebnahme des Geräts
Nachdem das Gerät unter niedrigen Temperaturen
transportiert oder aufbewahrt worden ist, lassen Sie
es vor der Nutzung bei Raumtemperatur für nicht we-
niger als zwei Stunden bleiben.
Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung her-
aus und wickeln Sie das Netzkabel komplett ab.
Bevor Sie das Gerät ans Stromnetz anschließen,
prüfen Sie, ob die Spannung Ihres Geräts mit der
Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Um den Multi-Styler einzuschalten, drücken und
halten Sie die Taste (4), beim Einschalten des
Geräts wird die Kontrolleuchte (2) «140» blinken.
Anmerkung: Beim ersten Einschalten des Geräts
kann ein Fremdgeruch entstehen, es ist normal.
Stellen Sie die Erhitzungstemperatur der Platten
(von 100 bis 200°C) mit den Tasten «+» und «-»
(3) abhängig vom Haartyp ein.
Bei der Glätterplattenerhitzung blinken die
Temperaturkontrolleuchten, wenn die einge-
stellte Temperatur erreicht wird, leuchtet die
Kontrolleuchte der eingestellten Temperatur
ununterbrochen.
Anmerkung:
Vergessen Sie bei der Einstellung der Tempera-
tur nicht, dass die Glätterplatten (1) schneller
aufgeheizt als abgekühlt werden.
Achtung! Die Außenseite der Glätterplatten er-
hitzt sich stark! Berühren Sie das Gehäuse des
Geräts nur am Handgriff (5), fürs Zusammen-
pressen der Glätterplatten sind Plastikkappen
an Enden der Glätterplatten vorgesehen.
Ondulation
Stellen Sie die gewünschte Temperatur der
Platten ein.
Warten Sie ab, bis die Glätterplatten die einge-
stellte Temperatur erreichen.
Greifen Sie eine Haarsträhne mit der freien Hand
an Wurzeln.
Wickeln Sie das Haar um die Glätterplatten (1) auf.
Warten Sie einige Sekunden ab fürs Fixieren der
Locke, danach wickeln Sie das Haar ab.
Wiederholen Sie diese Prozedur für die übrigen
Haarsträhnen.
Um den Stylingstil des Haares nicht zu zerstören,
kämmen Sie die gewickelten Locken nur nach
der Abkühlung des Haars.
Stellen Sie das Gerät auf den Ständer (7) wäh-
rend der Betriebspausen.
Achtung! Achten Sie darauf, dass die Glätter-
platten (1) mit der Oberfläche, auf deren das
Gerät aufgestellt ist, nicht in Berührung kom-
men.
Haarglätten
Stellen Sie die gewünschte Temperatur der
Glätterplatten ein.
Warten Sie ab, bis die Glätterplatten die einge-
stellte Temperatur erreichen.
Machen Sie die Glätterplatten auf. Stellen Sie
dafür die Handgriffsperre (8) in die Position
«Unlock» ein.
Legen Sie eine Haarsträhne zwischen den
Platten (1) und pressen Sie diese zusam-
men. Während des Betriebs pressen Sie die
Glätterplatten nur am Handgriff (5) zusam-
men, fürs Zusammenpressen der Glätterplatten
sind auch Plastikkappen an den Enden der
Glätterplatten vorgesehen, berühren Sie die
äußere Oberfläche der Glätterplatten (1) nicht.
Halten Sie den Multi-Styler einige Sekunden lang
und ziehen Sie ihn entlang der Strähne, drücken
Sie dabei die Platten leicht zusammen.
Wiederholen Sie die Prozedur, bis Ihr Haar
geglättet wird.
Beendigung des Betriebs
Nach der Beendigung des Haarglättens oder
der Ondulation drücken und halten Sie die
Taste (4), bis das Gerät ausgeschaltet ist (die
Kontrolleuchte (2) erlischt), ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose heraus und war-
ten Sie ab, bis das Gerät komplett abgekühlt ist.
Pressen Sie die Platten (1) zusammen und befes-
tigen Sie diese, indem Sie die Handgriffsperre
(8) in die Position «Lock» stellen.
Funktion der automatischen Abschaltung
Dieses Gerät ist mit der Funktion der automati-
schen Notausschaltung ausgestattet: wenn Sie
die Tasten des Temperaturreglers (2) innerhalb
von 60 Minuten nicht drücken, schaltet sich der
Multi-Styler automatisch aus.
Reinigung und Pflege
Schalten Sie das Gerät bevor Reinigung vom Netz
ab und lassen sie es völlig abkühlen
Tauchen Sie nie das Gehäuse des Geräts, das
Netzkabel oder den Netzstecker des Geräts ins
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Reinigen Sie die Außenseite des Geräts und die
Glätterplatten (1) mit einem weichen feuchten
Tuch.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel
für die Reinigung des Geräts zu benutzen.
Aufbewahrung
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
wegpacken, lassen Sie es komplett abkühlen und
vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse des
Geräts sauber und trocken ist.
Pressen Sie die Platten zusammen und befestigen
Sie diese, indem Sie die Handgriffsperre (8) in die
Position «Lock» stellen.
Für Aufbewahrung des Geräts ist eine
Aufhängeöse (6) vorgesehen.
Wickeln Sie das Netzkabel auf das Gehäuse
des Geräts nicht, weil das zur Beschädigung des
Netzkabels führen kann.
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen,
kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
Lieferumfang
Multi-Styler – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 110-240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung: 40 W
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und
technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbe-
nachrichtigung zu verändern.
Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat,
bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die Quittung über
den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 89/336/EWG
-Richtlinie des Rates und den Vorschrif-
ten 73/23/EWG über die Niederspannun-
gsgeräte vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
МУЛЬТИСТАЙЛЕР
Описание
1. Рабочие пластины
2. Индикатор температуры рабочих пластин
3. Кнопки установки температуры «+» и «-»
4. Кнопка вкл./выкл.
5. Ручка
6. Петелька для подвешивания
7. Подставка
8. Фиксатор рабочих пластин
ВНИМАНИЕ!
Не пользуйтесь данным устройством вблизи
емкостей с водой (ванна, бассейн и т.п.).
При использовании устройства в ванной ком-
нате, его следует отключать от сети после
эксплуатации, а именно вынуть вилку сетево-
го шнура из розетки, так как близость воды,
представляет опасность, даже когда устрой-
ство выключено выключателем;
Для дополнительной защиты от вероятно-
сти получения удара током, целесообразно
установить устройство защитного отключения
(УЗО) с номинальным током срабатывания, не
превышающим 30 мА, в цепь питания ванной
комнаты; при установке следует обратиться к
специалисту.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед началом эксплуатации электроприбора
внимательно прочитайте настоящее руководство
по эксплуатации, и сохраните его для использова-
ния в качестве справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому
назначению, как изложено в данном руководстве.
Неправильное обращение с прибором может
привести к его поломке, причинению вреда поль-
зователю или его имуществу.
Перед включением убедитесь, что напряже-
ние электрической сети соответствует рабо-
чему напряжению устройства.
Во избежание риска возникновения пожара
не используйте переходники при подключе-
нии прибора к электрической розетке.
Никогда не оставляйте работающее устрой-
ство без присмотра.
Не включайте устройство в местах, где рас-
пыляются аэрозоли либо используются легко-
воспламеняющиеся жидкости.
Лак для волос наносите только после выпрям-
ления и завивки волос.
Всегда отключайте устройство от сети после
использования и перед чисткой.
Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не
тяните за шнур, а держитесь за вилку.
Не беритесь за вилку сетевого шнура мокры-
ми руками.
Не кладите и не храните устройство в местах,
где оно может упасть в ванну или раковину,
наполненную водой, не погружайте корпус
устройства, сетевой шнур или вилку сетево-
го шнура в воду или любую другую жидкость.
Не используйте устройство во время приня-
тия ванны.
Если устройство упало в воду, немедленно
выньте сетевую вилку из розетки, только после
этого можно достать устройство из воды.
Дети и люди с ограниченными возможностя-
ми должны пользоваться устройством только
под наблюдением.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с ограни-
ченными возможностями, если только лицом,
отвечающим за их безопасность, им не даны
соответствующие и понятные инструкции о
безопасном пользовании устройством и тех
опасностях, которые могут возникать при его
неправильном пользовании.
Из соображений безопасности детей не
оставляйте полиэтиленовые пакеты, исполь-
зуемые в качестве упаковки, без надзора.
Внимание! Не разрешайте детям играть с
полиэтиленовыми пакетами или пленкой.
Опасность удушья!
Не используйте устройство, если Вы находи-
тесь в сонном состоянии.
Не используйте устройство для распрямле-
ния мокрых волос или синтетических париков.
Избегайте соприкосновения горячих поверх-
ностей устройства с лицом, шеей и другими
частями тела.
Не кладите устройство во время работы на
чувствительные к теплу поверхности, мяг-
кую поверхность (на кровать или диван) и не
накрывайте его.
Будьте осторожны! Рабочая поверхность оста-
ется горячей некоторое время после отключе-
ния устройства от сети.
Беритесь за работающее устройство толь-
ко в зоне ручки. Не касайтесь поверхности
рабочих пластин мультистайлера во время
его работы.
При эксплуатации устройства рекомендует-
ся размотать сетевой шнур на всю его длину.
Сетевой шнур не должен:
соприкасаться с горячими предметами,
протягиваться через острые кромки,
использоваться в качестве ручки для перено-
ски устройства.
Периодически проверяйте целостность сете-
вого шнура.
Запрещается использовать устройство при
повреждении сетевой вилки или сетевого
шнура, если оно работает с перебоями, а
также после его падения. По всем вопросам
ремонта обращайтесь в авторизованный сер-
висный центр.
Прежде чем убрать устройство, обязательно
дайте ему остыть и никогда не обматывайте
вокруг него сетевой шнур.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Включение устройства
В случае транспортировки или хранения устрой-
ства при пониженной температуре необходимо
выдержать его при комнатной температуре не ме-
нее двух часов.
Извлеките мультистайлер из упаковки и пол-
ностью размотайте сетевой шнур.
Прежде чем подключить устройство к элек-
тросети, проверьте, соответствует ли напря-
жение питания, указанное на устройстве,
напряжению домашней электросети.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для включения мультистайлера нажми-
те и удерживайте кнопку (4), при включении
устройства, начнет мигать индикатор (2) «140».
Примечание: При первом использовании воз-
можно появление постороннего запаха, это
допустимо.
В зависимости от типа волос кнопками «+» и
«-» (3) установите температуру нагрева рабо-
чих пластин (от 100 до 200°С).
При нагреве рабочих пластин индикаторы
температуры (2) мигают, при достижении
заданной температуры индикатор установ-
ленной температуры горит постоянно.
Примечание:
При установке температуры помните, что
нагрев пластин (1) происходит быстро, а их
остывание требует более продолжительного
времени.
Внимание! Внешняя поверхность рабочих
пластин сильно нагревается! Касайтесь кор-
пуса прибора только в зоне ручки (5), для
сжатия рабочих пластин предназначены
пластмассовые наконечники на концах рабо-
чих пластин.
Завивка волос
Установите необходимую температуру нагре-
ва рабочих пластин.
Дождитесь нагрева рабочих пластин (1) до
установленной температуры.
Свободной рукой захватите прядь волос у
корней.
Накрутите волосы вокруг рабочих пластин (1).
Подождите несколько секунд для фиксации
локона, после чего раскрутите волосы.
Повторите данную процедуру на всех остав-
шихся прядях волос.
Чтобы не нарушить прическу, расчесывайте
накрученные локоны только после того, как
волосы остынут.
В перерывах в работе устанавливайте устрой-
ство на подставку (7).
Внимание! Всегда следите за тем, чтобы ра-
бочие пластины (1) не касалась поверхности,
на которую установлен прибор.
Выпрямление волос
Установите необходимую температуру нагре-
ва рабочих пластин.
Дождитесь нагрева рабочих пластин (1) до
установленной температуры.
Раскройте рабочие пластины. Для этого пере-
ведите фиксатор (8) в положение «Unlock».
Поместите прядь волос между пластинами
(1) и сожмите их. Во время работы сжимай-
те рабочие пластины в зоне ручки (5), для
сжатия рабочих пластин так же предназна-
чены пластмассовые наконечники на концах
пластин, не касайтесь внешней поверхности
рабочих пластин (1).
Подержите несколько секунд и проведите
мультистайлером по всей длине волос, слег-
ка сжимая пластины.
Повторяйте процедуру до тех пор, пока не
завершите выпрямление всех волос.
Завершение работы
По завершении процедуры выпрямления или
завивки волос нажмите и удерживайте кноп-
ку (4) до выключения устройства (индикатор
(2) погаснет), выньте вилку сетевого шнура
из розетки и дождитесь полного остывания
устройства.
Сожмите пластины (1) и зафиксируйте их,
переведя фиксатор (8) в положение «Lock».
Функция автоматического отключения
Данное устройство имеет функцию автома-
тического отключения: если не нажимать
кнопки установки температуры (2) в течение
60 минут, то мультистайлер выключится авто-
матически.
Чистка и уход
Перед чисткой отключите устройство от сети
и дайте ему полностью остыть.
Запрещается погружать корпус устройства,
сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду
или любые другие жидкости.
Протирайте внешнюю поверхность корпуса и
рабочие пластины (1) мягкой влажной тканью.
Запрещается использовать для чистки
устройства абразивные моющие средства
и растворители.
Хранение
Перед тем как убрать устройство на хра-
нение, дайте ему полностью остыть и убе-
дитесь, что корпус устройства чистый и
сухой.
Сожмите пластины и зафиксируйте
их, переведя фиксатор (8) в положение
«Lock».
Для хранения устройства Вы можете исполь-
зовать петельку для подвешивания (6).
Не наматывайте сетевой шнур на корпус
устройства, так как это может привести к
его повреждению.
Храните устройство в сухом прохладном
месте, недоступном для детей.
Комплект поставки
Мультистайлер – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Технические характеристики
Напряжение питания: 110-240В ~50/60Гц
Потребляемая мощность: 40 Вт
Производитель оставляет за собой право изме-
нять характеристики устройств без предвари-
тельного уведомления
Срок службы устройства – 3 года.
Данное изделие соответствует всем тре-
буемым европейским и российским стан-
дартам безопасности и гигиены.
Изготовитель:
ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.
Сделано в Китае
РУССКИЙ
1
2
3 4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MW-2206Kriv_Rum.indd 1 09.11.2012 16:41:12

У вас виникло питання стосовно Maxwell MW-2206 BK?

Задайте запитання іншим користувачам Maxwell MW-2206 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Maxwell MW-2206 BK надати вам вичерпну відповідь.

Характеристики продукту

Бренд Maxwell
Модель MW-2206 BK
Продукт Стайлер
EAN 9120048693079
Мова Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Український
Група продуктів Стайлери
Тип файлу PDF
Технічні характеристики
Тип
Світловий індикатор
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 200
Поворотный шнур
Керамічна система нагріву
Теплові налаштування 6
Іонне кондиціонування
Температура (мін) 100
Автоматичне вимкнення
Регульований термостат
Ручка з замком
Вкл/Викл перемикач
Енергоживлення
Потужність 40
Частота вхідного змінного струму 50 - 60
Вхідна напруга мережі 110 - 240
Потужність 40
Частота вхідного змінного струму 50 - 60
Вхідна напруга мережі 110-240
Колір
Колір продукту Чорний
Ергономіка
Світловий індикатор
Поворотный шнур
Автоматичне вимкнення
Вкл/Викл перемикач
Характеристики
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 200
Керамічна система нагріву
Теплові налаштування 6
Іонне кондиціонування
Температура (мін) 100
Регульований термостат
Технологія Теплий
Тип
Дизайн
Ручка з замком
Колір продукту Чорний
Samsung WW90J5455MW 9kg Washing Machine With Ecobubble Technology
Samsung WW90J5455MW 9kg Washing Machine With Ecobubble Technology
GBP 399.99 - Donaghy Bros
Bosch SMS46MW05G 14 Place Settings Full Size Dishwasher with VarioDrawer - White
Bosch SMS46MW05G 14 Place Settings Full Size Dishwasher with VarioDrawer - White
GBP 459.99 - Donaghy Bros
Bosch SMS46MW03G 60cm Freestanding Dishwasher White
Bosch SMS46MW03G 60cm Freestanding Dishwasher White
GBP 468 - Donaghy Bros
Bosch Serie 6 SMS67MW01G Freestanding Dishwasher
Bosch Serie 6 SMS67MW01G Freestanding Dishwasher
GBP 507.95 - Donaghy Bros