Philips Frozen інструкція користувача

Disney

Philips Frozen

Справа ви можете знайти інструкцію користувача для Philips Frozen. Якщо у вас виникли будь-які питання стосовно вашої , будь ласка, сповістіть нас про це у нижньому куті цієї сторінки.

Бренд
Philips
Модель
Frozen
Продукт
EAN
6947830425952, 8718696124222, 8718696128220
Мова
Нідерландський, Англійська, Німецький, Французький, Іспанська, Італійський, Шведський, Португальська, Датський, Полірувати, Pосійський, Норвезький, Фінський, Румунський, Турецька, Словацький, Нідерландський, Угорський, Словенський, Хорватський, Український, Арабська
Тип файлу
PDF
Інтернет-сайт
http://www.philips.com/global






uchovávajte mimo dosahu detí.
Varovania:






















 








zakúpenia produktu a je platná iba pri preukázaní originálneho dokladu o






00800 744 547 75.
Vyhradzujeme si právo na zmeny dizajnu a technických špecifikácií.
HR DIO B - SIGURNOSNE UPUTE




suhom krpom; nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otapala. Pazite da


UPOZORENJA:






Na terminalima za dovod napajanja ne smije se izazivati kratki spoj. • Punjive
baterije moraju se izvaditi iz proizvoda prije punjenja. • Punjive baterije smiju
se puniti samo uz nadzor odrasle osobe.
• Nepunjive baterije ne smiju se puniti.• Prazne se baterije trebaju izvaditi iz

Odlaganje proizvoda na kraju radnog vijeka. Proizvod je proizveden od
vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno


2012/19/EC. Upoznajte se s lokalnim sustavima za odlaganje, razdvajanje




Proizvod – kao i svi ostali proizvodi iz kolekcije – dizajniran je, proizvede













pravo na servis unutar jamstvenog razdoblja, obratite se svom distributeru ili u


00800 744 547 75.
Pridržavamo prava na izmjene dizajna i tehničkih specifikacija.
RU Часть В - инструкция безопасности.









ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ















































компания оставляет за
собой право на изменение дизайна и технических компания оставляет
за собой право на изменение дизайна и технических.
характеристик изделий
TR GÜVENLİK TALİMATNAMELERİ – BÖLÜM B








UYARILAR:


















Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi normal





















Tasarım ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
SL DEL B - VARNOSTNA NAVODILA

pomembne informacije, zato jo shranite za prihodnjo uporabo.
• Da zagotovite pravilno in varno namestitev, uporabo in delovanje izdelka,




OPOZORILA:

• Ni primerno za otroke pod 36 meseci starosti. Majhni deli. Nevarnost

• LED-svetloba je zelo svetla. Ne glejte neposredno v vklopljen svetlobni vir.
Pomembna varnostna navodila za uporabo baterij: • Baterije mora namestiti


ne sme priti do kratkega stika. • Akumulatorske baterije pred polnjenjem
odstranite iz izdelka. • Akumulatorske baterije lahko polnite samo ob prisotnosti
odraslih oseb. •Baterij za enkratno uporabo ne smete polniti. • Prazne baterije

baterije.
Odlaganje izdelka. Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov









mednarodnimi/evropskimi varnostnimi standardi. Zagotavljamo, da izdelek





za komercialno, trgovsko ali industrijsko uporabo. Garancija ne pokriva







Kontaktni podatki so vam na voljo na spletni strani www.philips.com, lahko pa

Pridržujemo si pravico do sprememb zasnove in tehničnih specifikacij.
RO INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ – Partea B








AVERTISMENTE:


sufocare.













Produsele pe care este aplicat simbolul unui tomberon barat sunt acoperite de

























Ne rezervăm dreptul de a modifica designul şi specificaţiile tehnice.
ET TOOTJA OHUTUSNÕUDED - OSA B
•Palun lugege juhiseid enne toote kasutamist. •Hoidke pakend edaspidiseks

kasutamiseks ja töötamiseks järgige hoolikalt juhiseid ning hoidke need


osadel. •Hoidke pakkematerjalid laste käeulatusest väljas (nt kilekotid jms).
HOIATUSED
• See toode ei ole mänguasi.
• Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht.
• LED-valgus on väga ere. Ärge vaadake otse töötavasse valgusallikasse.
Oluline ohutusjuhis parateide kasutamisel. • Patareid peaks paigaldama


• Toiteallika klemme ei tohi lühistada. • Taasaetavad patareid tuleb enne
laadimist tootest eemaldada. • Taaslaetavaid patareisid tuleb laadida üksnes
täiskasvanu järelevalve all. • Tavapatareisid ei tohi laadida. • Tühjaks saanud

ei kasutata.
Toote utiliseerimine. Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest
materjalidest ning detailidest, mida saab ümber töötada ja taaskasutada. Kui
toote külge on kinnitatud selline läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib
tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja
elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
Palun toimige vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake kasutatud tooteid




Garanteerime, et sellel tootel ei ole materjali- ega tootmisvigasid. Garantii
kehtib kaks (2) aastat, kui toote pakendil ei ole märgitud teisiti. Kui tootel

Katkisele klaasile, patareidele ja lampidele garantii ei laiene.Toode on
spetsiaalselt lootud ja välja töötatud koduseks kasutamiseks ja mitte

laiene tootele, mida kasutatakse äärmuslikes tingimustes (rannapiirkonnad,



juhiseid. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tekkisid toote vääral kasutamisel




Tootja jätab endale õiguse muuta toodete disaini ja tehnilisi näitajaid.
EL Οδηγίες Ασφαλείας – Β’ Μέρος









ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:















































Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων στο σχεδιασμό και στις τεχνικές
προδιαγραφές.
LV EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA – B DAĻA








BRIDINĀJUMI:





































00800 744 547 75.

LT SAUGUMO REIKALAVIMAI (DALIS B)








ĮSPĖJIMAI:






















ir patikrintas vadovaujantis tarptautiniais / Europos saugos standartais.





Jis neskirtas naudoti komerciniais, prekybiniais ar pramoniniais tikslais. Bet



negalioja, jei gaminys buvo sumontuotas, remontuotas arba modifikuotas





nemokamu telefonu 00800 744 547 75.
Pasiliekame teisę keisti konstrukciją ir technines specifikacijas.
SR DEO B - UPUTSTVA


ispravnu i bezbednu instalaciju, upotrebu i funkcionisanje proizvoda, uvek se





UPOZORENJA:



• Intenzitet LED svetla je izuzetno veliki. Nemojte da gledate u radni izvor
svetla.



polaritet. • Ne sme se izazvati kratki spoj dovodnih terminala. • Punjive baterije
bi trebalo izvaditi iz proizvoda pre punjenja. • Punjive baterije trebalo bi puniti

• Nepunjive baterije ne smeju da se pune. • Prazne baterije treba izvaditi iz

Odlaganje proizvoda. Proizvod je dizajniran i proizveden uz upotrebu
materijala i komponenti visokog kvaliteta koji se mogu reciklirati i ponovo


se o lokalnom sistemu za odlaganje, razdvajanje i prikupljanje otpada od




Ovaj proizvod, kao i svi drugi proizvodi iz ove kolekcije, dizajniran je,

standardima. Garantujemo da ovaj proizvod nema defekte u vezi sa



pokrivaju slomljeno staklo, baterije i zamenjive sijalice.






izmenjen u skladu sa uputstvima. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za

ostvarili pravo na servisiranje u garantnom roku, obratite se prodavcu ili Philips

„www.philips.com“ ili putem besplatnog broja telefona 00800 744 547 75.
Da biste ostvarili pravo na servisiranje u garantnom roku, obratite se prodavcu.
Zadržavamo pravo da izmenimo dizajn i tehničke specifikacije.
BG
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ









Предупреждения:













































00800 744 547 75.
Запазва се възможността за промяна на конструкцията и
техническите спецификации.
Philips Lighting Contact Centre
Int. Business Reply Service
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461
5600 VB Eindhoven
Pays-Bas / The Netherlands

































Philips









 2012/19/ 














2




















Philips
 "www.Philips.com"
. 00800 744 547 75

تعليمات السلامة - الجزء
B
AR
UK Частина В- інструкція безпекі









ПОПЕРЕДЖЕННЯ!










































Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися.

У вас виникло питання стосовно Philips Frozen?

Якщо у вас є питання про Philips Frozen, не соромтеся запитати. Не забудьте чітко описати свою проблему, щоб інші користувачі могли надати вам правильну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Вага та розміри
Вага 101
Висота 132
Ширина 62
Глибина 72
Дизайн
Колір продукту Різнокольоровий
Матеріал Синтетика
Кімната Дитяча кімната
Стиль освітлювального приладу Експресивний
Лампи
Можливість затемнення no
Технологія лампочки LED
Світловий потік 5 лм
Властивості
Вкл/Викл перемикач yes
Вбудований світлодіод yes
Тип SoftPal Portable light friend
International Protection (IP) код IP20
- 2
Дані про упаковку
Глибина упаковки 150
Висота упаковки 62
Ширина упаковки 220
Маса брутто 171
Енергоживлення
Живлення від мережі 3