Philips PET835 інструкція користувача

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Philips PET835. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Philips PET835 на цій сторінці.

Käyttöopas
Manual do utilizador
 
Руководство пользователя
PET835
Portable DVD player
1
2
3
Printed in China wk7404
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
2
6
4
5
1
7
11
9
12
10
13
15
16
17
18
19
3
14
20
21
22
12 4
14
15
56 789
11
12
13
16
17
19
18
8
3
10
Philips
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на цифровые аудиоплееры на базе флэш-памяти или жесткого диска
Модель:
Серийный номер:
Дата продажи:
ПРОДАВЕЦ:
Название фирмы:
Телефон фирмы:
Адрес и E-mail:
Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен
(подпись покупателя)
ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА
Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.
4.1 Lataa DVD soitin
Kytke AC/DC adapteri pistorasiaan
PUNAINEN LED osoittaa että lataus on käynnissä.
Kun laite ei ole ollut käytössä, sen täyteenlataus kestää 4
tuntia. Kun laite on käytössä, sen täyteenlataus kestää yli 8
tuntia.
PUNAINEN LED sammuu kun laite on ladattu
täyteen.
Kun alhainen akku ikoni tulee näkyviin ruudulle, lataa
soittimen akku.
4.2 Kauko-ohjaimen virtalähde
1 Avaa akkulokero. Poista muovinen suojakalvo (vain
ensimmäisellä kerralla).
2 Asenna koteloon yksi 3 V litium -paristo (tyyppi
CR2025) ja sulje lokero.
Suomi
1 Säätöelementit ja toiminnalliset osat
5 Aloitus
2 Johdanto
4 Laitteen lataus
3 Yleistä
1.1 Laitteen päällimmäinen osa (katso kuva 1)
1 POWER ON/OFF
Kytke laitteen virta on / off
2 RESET Palauta laite laitteen rikkoutuessa
3 SOURCE Vaihda DVD > DVB-T > USB > AV-in (AV-
sisääntulon) välillä
4 DISPLAY Mukauta järjestelmän näyttöasetukset
2.1 Kannettava DVD-soitin
Kannettava DVD-soitin toistaa digitaalisia videolevyjä yleisten
DVD-Video-standardien mukaisesti.Tämän soittimen avulla voit
katsella elokuvateatteritasoisia kokoillan elokuvia stereo- tai
monikanavaäänellä (levystä ja toistoasetuksista riippuen).
Saat käyttöösi kaikki DVD-videon ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten
taustamusiikin ja tekstityskielten valinnat sekä erilaiset kamerakulmat
(levystä riippuen).
Lisäksi lapsilukko antaa sinulle mahdollisuuden päättää, mitä levyjä
lapsesi voivat katsella. Näyttöruudun, näyttöpaneelin ja kauko-
ohjaimen ansiosta laite on erittäin helppokäyttöinen.
2.2 Pakkauksen purkaminen
Tarkista ensin, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat:
Kannettava DVD-soitin Kauko-ohjain (AY5506)
Autosovitin (12 V) Verkkolaite (AY4129)
Suojaava kotelo (AY4245) Käyttöopas
Miniantenni (AY3932)
Antenni pistokemuuntaja (SMA IEC-pistokkeeseen)
Auton päänojan asennussarja (AY4246)
2.3 Sijoittaminen
Aseta soitin tukevalle, tasaiselle alustalle.
Älä aseta soitinta lämmityslaitteiden läheisyyteen tai suoraan
auringonvaloon.
Jos soitin ei lue CD- tai DVD-levyjä oikein, puhdista linssi jollakin
tavallisella CD/DVD-puhdistuslevyllä, ennen kuin viet soittimen
korjattavaksi. Muut puhdistuskeinot saattavat vahingoittaa linssiä.
Linssi saattaa sumentua, jos soitin siirretään nopeasti kylmästä
ympäristöstä lämpimään.Tällöin CD/DVD-levyjä ei voi toistaa. Jätä
soitin lämpimään paikkaan, kunnes kosteus haihtuu.
2.4 Toistettavat levymuodot
DVD-videoiden lisäksi voit toistaa myös kaikkia video-CD-levyjä ja
CD-äänilevyjä (myös CDR-, CDRW-, DVD±R- ja DVD±RW-levyjä).
2.4.1 DVD-video
Levyllä olevasta materiaalista riippuen (esimerkiksi elokuvat,
videoleikkeet tai TV-sarjat) levyillä voi olla yksi nimike tai
useita nimikkeitä ja jokaisessa nimikkeessä voi puolestaan
olla yksi kappale tai useita kappaleita. Käyttö on vaivatonta, koska
soittimessa voi siirtyä joustavasti nimikkeestä tai kappaleesta toiseen.
2.4.2 Video CD
Levyllä olevasta materiaalista riippuen (esimerkiksi elokuvat,
videoleikkeet tai TV-sarjat) levyillä voi olla yksi raita tai
useita raitoja ja jokaisella raidalla voi puolestaan olla yksi
hakemisto tai useita hakemistoja. Hakemistojen määrän
näkee levykotelosta. Käyttö on vaivatonta, koska soittimessa voi
siirtyä joustavasti raidasta tai hakemistosta toiseen.
2.4.3 CD-äänilevy / WMA / MP3-CD-levy
CD-äänilevyt / WMA / MP3-CD-levyt sisältävät vain
musiikkiraitoja. Voit toistaa niitä tavalliseen tapaan
kotistereoissa kaukoohjaimen tai päälaitteen
painikkeilla tai television kautta käyttämällä OSD
(On Screen Display) -toimintoa.
2.4.4 JPEG-tiedostoja sisältävä CD
Tällä soittimella voit myös katsella JPEG-muotoisia valokuvia.
2.4.5 Tietoja DivX:stä
DivX on DivX Inc:n kehittämä suosittu
kuvanpakkausmenetelmä. DivX-tiedostot sisältävät
korkealaatuista, tehokkaasti pakattua videokuvaa ja tiedostojen koko
on suhteellisen pieni. DivX-tiedostot voivat myös sisältää kehittyneitä
mediaominaisuuksia kuten valikkoja, tekstityksen ja vaihtoehtoisia
audiotiedostoja. DivX-tiedostoja voi myös ladata Internetistä, ja
käyttäjä voi luoda omia tiedostoja helppokäyttöisillä työkaluilla
DivX.com -osoitteessa.
2.5 Zero Bright Dot™
Voit nauttia korkealaatuisesta LCD-näytön kuvasta, jossa ei
ole kirkkaita pisteitä. Näitä LCD-näytön pisteitä kutsutaan
kuolleiksi pikseleiksi. Aiemmin pientä määrää kuolleita pikseleitä
pidettiin LCD-näyttöjen massatuotannon väistämättömänä lieveilmiönä.
Philipsin kannettavien DVD-soittimien näyttöjen tiukka laatukontrolli
takaa, ettei näytöissä ole kuolleita pikseleitä. Philipsin Zero Bright
Dot™ -takuu takaa näytön parhaimman mahdollisen laadun.
Takuuhuolto vaihtelee alueittain. Saat lisätietoja paikalliselta Philipsin
edustajalta.
1 Säätöelementit ja
toiminnalliset osat
1.1 Laitteen päällimmäinen
osa
1.2 Laitteen vasen puoli
1.3 Laitteen etupuoli
1.4 Laitteen oikea puoli
1.5 Laitteen oikea puoli
1.6 Kaukosäädin
1.7 Laitteen jalusta
2 Johdanto
2.1 Kannettava DVD-soitin
2.2 Pakkauksen purkaminen
2.3 Sijoittaminen
2.4 Toistettavat levymuodot
2.4.1 DVD-video
2.4.2 Video CD
2.4.3 CD-äänilevy / WMA / MP3-
CD-levy
2.4.4 JPEG-tiedostoja sisältävä CD
2.4.5 Tietoja DivX:stä
3 Yleistä
4 Laitteen lataus
4.1 Lataa DVD soitin
4.2 Kauko-ohjaimen
virtalähde
5 Aloitus
5.1 Asetus
5.2 DVD Playback (Toisto)
5.4 Super (S)-VCD:n
Playback (Toisto)
5.5 Musiikki CD Playback
(Toisto)
5.6 Musiikki MP3/WMA-CD
Playback (Toisto)
5.7 Kuva-CD:n Playback
(Toisto)
5.8 Playback (Toisto)
USB:ltä
5.9 DVB-T
5.9.1 Ensiasennus
5.9.2 Nauti TV / Radio-ohjelmista
5.9.3 Perustoiminnot
5.9.4 Ruudusta saatavaa
ohjelmatietoa
5.9.5 Muut toiminnot
6 Lisätoiminnot
6.1 DISPLAY Menu
(NÄYTTÖ Valikko)
6.2 Liitin
6.2.1 Kuulokkeet
6.2.2 TV
6.2.3 AV input (sisääntulo)
6.2.4 Coaxial
6.2.5 TV antenna
7 Vianmääritys
8 Tekniske data
Sisältö
Virtalähteet
Laite toimii vakiovarusteisiin kuuluvalla, verkkolaitteella,
autosovittimella sekä ladattavilla akuilla.
Varmista, että verkkolaitteen jännite on yhteensopiva paikallisen
verkkojännitteen kanssa. Muuten verkkolaite ja soitin voivat
vahingoittua.
Älä koske verkkolaitteeseen märin käsin. Näin vältät sähköiskun
vaaran.
Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin),
varmista että sovittimen jännite on sama kuin auton jännite.
Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin),
varmista että sovittimen jännite on sama kuin auton jännite.
Irrota verkkolaite pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä vedä
virtajohdosta.
Käyttöturvallisuus ja huolto
Älä pura laitetta, koska lasersäteet saattava vahingoittaa silmiä.
Kaikki huoltotyöt on teetettävä koulutetulla henkilöllä.
Jos laitteen sisälle joutuu nestettä tai esineitä, katkaise virta
irrottamalla verkkolaite.
Vältä laitteen pudottamista tai siihen kohdistuvia voimakkaita iskuja,
sillä ne voivat vioittaa laitetta.
Kuunteluturvallisuudesta
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi
vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote voi tuottaa ääntä, joka
saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä jopa
minuutin käytön jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat
tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun “mukavuustaso”
sopeutuu suurille äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun
jälkeen “normaali” äänenvoimakkuus voi itse asiassa olla lujaa ja
kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus
turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille
äänenvoimakkuuksille.
Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:
Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi
ja kirkkaasti ilman säröä.
Kuuntele kohtuullisen ajan verran:
Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa “turvallisella” tasolla saattaa
aiheuttaa kuulonalenemaa.
Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.
Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan
verran.
Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on
sopeutunut kuulokkeille.
Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule
ympäristön ääniä.
Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa,
pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne. sillä tämä saattaa aiheuttaa
liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.
Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet): Philipsin äänilaitteet
noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisrajoituksia vain
alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava,
suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi
alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.
Liikenneturvallisuus: Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä
seurauksena voi olla onnettomuus.
Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle
tai suoralle auringonvalolle.
Tämä tuote ei ole vedenpitävä: Älä päästä soittimen:ta uppoamaan
veteen. Jos soittimen pääsee vettä, se saattaa vioittua vakavasti ja
ruostua.
Levyjen käsittely
Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Suojaa levy suoralta auringonvalolta ja
lämmönlähteiltä.
Säilytä levy levykotelossa, kun se ei ole käytössä.
Puhdista levy pyyhkimällä sitä pehmeällä,
nukkaamattomalla kankaalla keskeltä ulospäin
suuntautuvin vedoin.
Nestekidenäytön käyttö
Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa.
Saatat silti nähdä pieniä tummia ja/tai kirkkaita pisteitä (punainen,
sininen, vihreä) säännöllisesti nestekidenäytössä.Tämä on seurausta
valmistusprosessista, eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.
Ympäristöä koskevia tietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus voidaan
erottaa helposti materiaaliksi: pahvi, polystyreeni, PET ja muovi.
Laitteesi sisältää materiaaleja,jotka voidaan kierrättää,jos niiden
hajoitus annetaan tähän tehtävään erikoistuneen yhtiön
suoritettavaksi. Noudata paikallisia pakkausmateriaalien,tyhjien
paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden hävitystä koskevia
säännöksiä.
Tekijänoikeustiedot
DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä,
joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.
Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa palvelu-
, tuote- tai rekisteröityjä Internet- ja CD- / VCD- / DVD- tallenteiden
luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten
sopimusten vastaista.
Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
Huomma: Kun laitetta käytetään pitkään, sen pinta
kuumenee.Tämä on normaalia.
Käytä aina mukana olevaa AC/DC adaptoria (AY4129)
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin
Jatkamalla J( tai )K:n painamista pääset nopeaan
etsintätoimintoon.
Äänenhallinta Paina VOL + tai VOL - nopeasti tai toistuvasti
lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta
Toisto Paina OPTIONS valitaksesi 1 kappaleen tai
kaikkien kappaleiden toisto.
Sekoittaa Paina OPTIONS näppäintä kytkeäksesi toiston
sekoituksen on/off.
Pysäytä Paina 9 soittimen oikealla puolella lopettaaksesi
toiston
5.6
Musiikki MP3/WMA-CD Playback (Toisto)
1 Paina ja pidä painettuna POWER ON - näppäin soittimen
yläosassa laittaaksesi laitteen virran päälle.
2 Aseta CD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi kansion ja MP3/WMA
tiedoston soitettavaksi.
5 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:
Pidä taukoa Paina 2; pitääksesi taukoa toistossa. Voit
palauttaa toiston painamalla 2; uudelleen
Edellinen / Seuraava
Paina J( tai )K kerran tai useamman kerran
valitaksesi haluamasi kappale
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin
Jatkamalla J( tai )K:n painamista etsiminen
tapahtuu nopeasti. Paina sitten 2; palataksesi
normaaliin toistoon
Äänenhallinta Paina VOL + tai VOL - nopeasti tai toistuvasti
lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta
Toisto Paina OPTIONS valitaksesi 1 kappaleen tai
kaikkien kappaleiden toisto.
Sekoittaa Paina OPTIONS näppäintä kytkeäksesi toiston
sekoituksen on/off.
Pysäytä Paina 9 soittimen oikealla puolella lopettaaksesi
toiston
5.7 Kuva-CD:n Playback (Toisto)
Soittimesta voi katsella vain JPEG muodossa olevia kuvia.
1 Paina ja pidä painettuna POWER ON - näppäin soittimen
yläosassa laittaaksesi laitteen virran päälle.
2 Aseta CD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi kansion ja JPEG tiedoston
näytölle.
5 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:
Pidä taukoa Paina 2; pitääksesi taukoa toistossa. Voit
palauttaa toiston painamalla 2; uudelleen
Edellinen / Seuraava
Paina J( tai )K kerran tai useamman kerran
valitaksesi haluamasi kappale
Kiertää Paina OPTIONS näppäintä valitaksesi rotate
toiminto. Paina sitten )K kiertääksesi kuvan
myötäpäivään. Paina J( kiertääksesi kuvan ei-
myötäpäivään. Paina OPTIONS näppäintä
poistuaksesi rotate toiminnosta.
Kuvasuhteen valitseminen:16:9 tai 4:3
Pysäytä Paina 9 soittimen oikealla puolella lopettaaksesi
toiston
6 Toiston lopussa paina 9 / poistaaksesi levyn soittimesta.
5.8 Playback (Toisto) USB:ltä
Tämä USB portti tukee JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4
tiedostojen toistoa.
VAROITUS Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse,
sillä se mitätöi takuun. Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla
luetellut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi. Ellet saa
ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys myyntiedustajaan tai
huoltoon.
VAROITUS!
Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä
asianmukaisella tavalla.
Virheellisesti asennettu paristo voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
Vaihda paristo vain toiseen samanlaiseen tai vastaavaan
paristoon.
Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon ja
syövyttää paristokokeron tai saada aikaan paristojen
halkeamisen.
Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkähköön
aikaan.
Perkloraattimateriaalia - voi vaatia erikoiskäsittelyä. Katso
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
5.1 Asetus
1 Paina SETUP. Lista toiminnoista ilmestyy näytölle.
2 Paina 3 / 4 korostaaksesi valintaasi.
3 Käytä J( tai )K siirtyäksesi tai poistuaksesi alavalikosta
4 Käytä navigaationäppäimiä korostaaksesi valittua asetusta ja paina
OK vahvistaaksesi.
5 SETUP (ASETUS) valikkoon kuuluu:
General (Yleistä)
Language (Kieli) Aseta On Screen Display (Näytön) (OSD) kielet
PBC Settings (PBC asetus)
Aseta Playback Control (Toiston säätö) -toiminto
ON/OFF. Tämä toiminto on saatavilla Super
VCD:lle.
Power Save (Virransäästö)
Aseta Virransäästö ON/OFF
DivX (VOD) Hanki DivX (Video-On-Demand) koodi
Partenal (Vanhemmat)
Valitse vanhempien vaihtoehdoista
Set password (Aseta salasana)
Change password (Vaihda salasana) (oletus: 1369)
Factory settings (Tehdasasetukset)
Palauta alkuperäiset tehdasasetukset
Video
TV display (TV Näyttö)
Aseta TV ruudun näyttösuhde
TV standard (TV Standardi)
Aseta videon ulostulomuoto TV järjestelmään
Audio
Dolby Aseta Dolby output (ulostulo)
Digital (SPDIF) Aseta digitaalinen ulostulomuoto
DVB-T Asetettu valmiiksi vastaanottamaan digitaalisia
lähetyksiä
5.2 DVD Playback (Toisto)
1 Paina ja pidä painettuna POWER ON - näppäin soittimen
yläosassa laittaaksesi laitteen virran päälle.
2 Aseta DVD soittimen oikealla puolella olevan levyasemaan.
3 Soitin aloittaa levyn toiston automaattisesti.
1 Paina ja pidä painettuna POWER ON - näppäin soittimen
yläosassa laittaaksesi laitteen virran päälle.
2 Aseta USB flash asema ja USB muistikortinlukija USB porttiin.
3 Soitin selaa ja näyttää USB flash laitteen sisällön automaattisesti.
4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi haluamasi tiedosto ja paina
sitten OK toistaaksesi se.
5 Poista USB flash asema tai USB muistikortti soittimesta toiston
loputtua
5.9 DVB-T
Ennen asennuksen aloittamista varmista, että olet alueella, jossa on
riittävä DVB-T signaalin peittävyys. Voit tarkistaa signaalin
peittävyyden maasi TV-yleislähetysauktoriteetiltä tai osoitteesta
www.philips.com/support.
5.9.1 Ensiasennus
Antenniyhteys
Ennen TV-kanavan etsimistä yhdistä DVD-soitin antenniin kuvan
ohjeiden mukaisesti.
DVB-T kanavien asennus
Sinua pyydetään valitsemaan maa ensiasennuksen aikana.
1 Valitse maa. Vahvistaaksesi valinnan paina 2;.
> Maan valitsemisen jälkeen sinua kehotetaan automaattiseen
kanavanetsintään.
2 Aloittaaksesi automaattisen etsinnän paina 2;.
> Automaattinen kanavanetsintä alkaa.
3 Kun automaattinen kanavanetsintä on viety loppuun, näytölle
ilmaantuu löydettyjen TV- ja radiokanavien kokonaismäärä.
Valitse 2; katsellaksesi ohjelmia ensimmäiseltä löydetyltä kanavalta.
5.9.2 Nauti TV / Radio-ohjelmista
Soittimesta
Paina SOURCE (LÄHDE) vaihtaaksesi TV/RADIO :hen. Tämän
jälkeen DVD > TV > Radio > USB > AV-in (AV-sisääntulo)
Paina J( ja )K vaihtaaksesi kanavia
Käytä Vol + ja Vol - säädelläksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta
Kaukosäätimellä
Paina SOURCE (LÄHDE) vaihtaaksesi TV/RADIO :hen. Tämän
jälkeen DVD > TV > Radio > USB > AV-in (AV-sisääntulo)
Paina Ch + ja Ch - vaihtaaksesi kanavaa
Käytä Vol + ja Vol - säädelläksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta
5.9.3 Perustoiminnot
Manuaalinen kanavanetsintä
1 Paina SETUP > DVB-T > Manual search (Manuaalinen etsintä).
2 Näppäile kanavanumero.
Vahvistaaksesi kanavan paina 2;.
Valitse aikavyöhyke
Tässä voit valita asetetaanko paikallinen aikasiirtymä suhteessa
Greenwich-normaaliaikaan automaattisesti vai manuaalisesti.
Asettaaksesi paikallisen ajan paina SETUP (ASETUS), ja valitse
DVB-T > Time zone (Aikavyöhyke).
Ajan muoto
Aseta aika 12 tunnin tai 24 tunnin muotoon
Aikavyöhyke
Valitse asetus GMT +02:00 (Aikaero suhteessa “Greenwich Mean
Time” -aikaan).
Kesäaika
Voit valita “Pois” valikkoaiheen kohdassa “Kesäaika”, jos kesäaika ei
vallitse parhaillaan. Voit valita asetuksen “Automaattinen”, jos
haluat vastaanottimen hakevan tiedon kesäajasta valitsemaltasi
lähetysasemalta.
tai
pistoke-
muuntaja
8 Tekniske data
Mitat 25.5 x 17.0 x 3.1 cm
Paino 0.97 kg / 2.13 lb
Virtalähde DC-virta 9V 1.8A
Virrankulutus 20W
Käyttölämpötila 0 - 45°C (32 - 113°F)
Laserin aallonpituus 650nm
Videolaite NTSC / PAL / AUTO
PHILIPS pidättää oikeuden muuttaa tuotteen
parantamiseksi sen ulkoasua ja teknisiä tietoja ilman
ennakkoilmoitusta.
Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat
mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Tekijänoikeustiedot
Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen,
radio- ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo
kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää
sellaiseen tarkoitukseen.
Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista
materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen
talousjätteen mukana.Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Muokkaa lapsilukitusta
Muokataksesi Parental control (Lapsilukitus) -asetuksia, paina SETUP
(ASETUKSET), ja valitse General (Yleistä) > Parental Control
(Lapsilukitus).
6 Lisätoiminnot
6.1 DISPLAY Menu (NÄYTTÖ Valikko)
Kun painat DISPLAY toiston aikana, seuraava valikko ilmaantuu
näytölle ja pääset vastaavaan toimintoon ja tietoon:
Turn off LCD (Kytke LCD pois päältä)
Voit katkaista virran ruudusta joissain tilanteissa,
kuten silloin kun olet katselemassa TV:tä tai kun
soitat musiikkilevyjä. Tämä voi säästää virtaa
Brightness (Kirkkaus)
Tämä mukauttaa ruudun kirkkautta
Contrast (Kontrasti)
Tämä mukauttaa ruudun kontrastia
Color (Väri) Tämä mukauttaa ruudun väriä viileästä lämpimään
ja normaaliin.
Battery level (Virtataso)
Tämä näyttää virtatason
6.2 Liitin
6.2.1 Kuulokkeet
Liitä kuulokkeet jompaan kumpaan soittimen sivulla olevaan
kuulokejakkiin.
6.2.2 TV
Voit liittää soittimen TV:seen ja nauttia DVD: katselusta.
6.2.3 AV input (sisääntulo)
Voit liittää soittimen toisiin laitteisiin kuten Digitaaliseen
Videonauhoittimeen, Digitaaliseen Kameraan jne.
6.2.4 Coaxial
Tämä toimittaa digitaalisen audio ulostulosignaalin, jonka voit liitää
kotiteatterilaitteistoosi dekoodataksesi digitaalisen audiosignaalin.
6.2.5 TV antenna
Voit yhdistää kotiantenniin voidaksesi katsella maksuttomia digitaalisia
TV-ohjelmia.
Keltainen
Valkoinen
Punainen
Keltainen
Valkoinen
Punainen
Keltainen
7 Vianmääritys
Jos DVD-video vaikuttaa vialliselta, tutustu ensin tähän tarkistuslistaan.
Jokin asia on saattanut jäädä huomaamatta.
Ongelma Ratkaisu
Laitteessa ei ole virtaa Tarkista, että pääjohdon kumpikin
pistoke on kytketty kunnolla.
Tarkista pistorasian toimivuus
kytkemällä siihen jokin toinen laite.
Tarkista, että autosovitin on oikein
kytketty.
Ongelma Ratkaisu
Vääristynyt kuva Tarkista, että levyssä ei ole sormenjälkiä ja
puhdista se pehmeällä ja puhtaalla kankaalla
keskeltä ulospäin suuntautuvin vedoin.
Kuvassa voi välillä esiintyä pieniä häiriöitä.
Tämä on normaalia, kyseessä ei ole
laitteen toimintahäiriö.
Täysin vääristynyt
kuva / TV-ruudulla ei
ole värejä
NTSC/PAL-asetus voi olla virheellinen.
Tarkista, että television asetukset ovat
yhdenmukaiset soittimen asetusten kanssa.
Ääntä ei kuulu Tarkista ääniliitännät. Jos käytössä on hifi-
kaiutin, kokeile jotakin toista äänilähdettä.
Levyä ei voi toistaa Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.
Puhdista levy.
Tarkista, onko vika levyssä yrittämällä
toistaa jotakin toista levyä.
Älä laita 8-cm mini
DVD -levyjä
soittimeen.
DVD -soittimessa ei voi soittaa mini DVD -
levyjä. Jos levy juuttuu soittimen sisälle, paina
9/ kahdesti, jotta levy tulisi ulos. Kokeile
seuraavia, jos levy ei irtoa soittimesta.
1 Sammuta soittimen virta ja kytke se
uudelleen päälle. Paina 9/ saadaksesi
levyn ulos.
2 Jos tämä ei toimi, pidä soitinta niin että
levytila on alaspäin, ja ravistele hellävaroin
kunnes levy tulee ulos.
Soitin ei vastaa
kauko-ohjaimen
komentoihin
Osoita kauko-ohjaimella suoraan soittimen
etuosassa olevaa signaalin tunnistinta.
Tarkista,ettei signaalin reitillä ole esteitä.
Tarkista tai vaihda akku.
DVD-CD-levyn kuva
on vääristynyt tai
mustavalkoinen
Käytä vain käytössä olevaan televisioon
(PAL/NTSC) sopivaksi alustettuja levyjä.
Ei ääntä digitaalisesta
lähdöstä
Tarkista digitaaliset liitännät.
Nykyisten TV-
ohjelmien
häviäminen kun
matkustat toiseen
maahan.
1 Paina SETUP (ASETUS) > TV/RADIO >
Country (Maa)
2 Valitse maa, jossa olet
3 Valitse Auto search (Automaattinen
haku)
Soitin ei vastaa
toimintokomentoihin
Levy ei salli näitä toimintoja.
Tutustu levyn kansilehdessä oleviin toisto-
ohjeisiin.
Soitin tuntuu
lämpimältä
Kun laitetta käytetään pitkään, sen pinta
kuumenee.
Tämä on normaalia.
Näyttö himmenee
kun laite kytketään
irti verkkovirrasta
Laite säästää virtaa, jotta akkutoiminnon
soittoaika pitenee. Tämä on normaalia. Voit
säätää kirkkautta SETUP-toiminnolla.
Missä on ongelma,
kun radiostani ei
kuulu mitään?
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
digitaalisten radiosignaalien vastaanottamiseen,
eikä se tue analogista radiota (esim. FM tai AM).
Soitinta ei voi ladata Tarkista, että virtajohdon kumpikin pistoke
on kytketty kunnolla.
Tarkista pistorasian toimivuus kytkemällä
siihen jokin toinen laite.
Tarkista, että autosovitin on oikein kytketty.
Käytä vain 12 V:n autolaturia
(henkilöautoille), älä 24 V:n autolaturia
(kuorma-autoille)
Ympäristön lämpötilan on oltava 0° - 35°
celsiusastetta. Elektroniikan suojelemiseksi
soittimen lataaminen pysähtyy liian kylmässä
tai liian kuumassa.
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien
vaatimusten mukainen.
TÄRKEÄÄ Älä aseta 8 cm mini DVD levyä soittimeen. DVD
soitin ei toista mini DVD levyjä.
4 Käytä 1, 2, 3, 4 navigaationäppäimiä valitaksesi kohde DVD levy
valikosta, kuten toista nyt, valitse kieli tai alaotsikko.
5 Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia toiston aikana:
Pidä taukoa Paina 2; pitääksesi taukoa toistossa. Voit
palauttaa toiston painamalla 2; uudelleen
Edellinen / Seuraava
Paina J( tai )K kerran tai useamman kerran
valitaksesi haluamasi kappaleet
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin
Jatkamalla J( tai )K: n painamista etsiminen
tapahtuu nopeasti, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X. Paina
tämän jälkeen 2; palataksesi normaaliin toistoon
Äänenhallinta Paina VOL + tai VOL - nopeasti tai toistuvasti
lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta
Pysäytä Paina 9 soittimen oikealla puolella lopettaaksesi
toiston
Alaotsikko Vaihda alaotsikkonäyttöä. Toiminto on saatavilla
painamalla joko SUBTITLE tai OPTIONS
näppäintä.
Kieli Vaihda kieli. Toiminto on saatavilla painamalla
joko AUDIO tai OPTIONS näppäintä
Kulma Vaihda katselukulmaa DVD levyllä. Toiminto on
saatavilla painamalla OPTIONS näppäintä.
Kuvasuhteen valitseminen:16:9 tai 4:3
A-B Repeat (Toisto)
Aseta tietyn kohdan jatkuva toisto. Paina A-B
asettaaksesi aloituskohta ja paina A-B asettaaksesi
lopetuskohta. Näin soitin toistaa valitun kohdan.
Paina A-B lopettaaksesi valitun kohdan toisto.
5.3 VCD Playback (Toisto)
1 Paina ja pidä painettuna POWER ON - näppäin soittimen
yläosassa laittaaksesi laitteen virran päälle.
2 Aseta VCD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
4 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:
Pidä taukoa Paina 2; pitääksesi taukoa toistossa. Voit
palauttaa toiston painamalla 2; uudelleen
Edellinen / Seuraava
Paina J( tai )K kerran tai useamman kerran
valitaksesi haluamasi kappale
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin
Jatkamalla J( tai )K:n painamista etsiminen
tapahtuu nopeasti, 2X, 4X, 6X, 8X tai 16X. Paina
sitten 2; palataksesi normaaliin toistoon
Äänenhallinta Paina VOL + tai VOL - nopeasti tai toistuvasti
lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta
Pysäytä Paina 9 soittimen oikealla puolella lopettaaksesi
toiston
Audio Joissakin VCD:ssä on pelkästään 2 valittavana
olevaa kieltä. Voit vaihtaa kielen käyttämällä tätä
toimintoa. Toiminto on saatavilla painamalla joko
AUDIO tai OPTIONS näppäintä.
Kuvasuhteen valitseminen:16:9 tai 4:3
A-B Repeat (Toisto)
Aseta tietyn kohdan jatkuva toisto. Paina A-B
asettaaksesi aloituskohta ja paina A-B asettaaksesi
lopetuskohta. Näin soitin toistaa valitun kohdan.
Paina A-B lopettaaksesi valitun kohdan toisto
5.4 Super (S)-VCD:n Playback (Toisto)
(Super) Video CD voi sisältää PBC (Play Back Control) toiminnon.
Tämän avulla voit toistaa video CD:tä interaktiivisesti, seuraamalla
näytön valikkoa.
1 Paina ja pidä painettuna POWER ON - näppäin soittimen
yläosassa laittaaksesi laitteen virran päälle.
2 Aseta (S)VCD levyasemaan soittimen oikealla puolella. Jos PBC on
päällä, levyindeksivalikko ilmestyy ruudulle.
3 Käytä numeronäppäimistöä 0-9 asettaaksesi valintasi tai valitaksesi
toistovaihtoehto.
4 Paina RETURN kaukosäätimessä palataksesi edelliseen valikkoon.
5 Kytkeäksesi Playback Control (Toiston hallinta) toiminto on/off
mene SETUP ja valitse PBC settings (asetukset).
5.5 Musiikki CD Playback (Toisto)
1 Paina ja pidä painettuna POWER ON - näppäin soittimen
yläosassa laittaaksesi laitteen virran päälle.
2 Aseta CD soittimen oikealla puolella olevaan levyasemaan.
3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
4 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:
Pidä taukoa Paina 2; pitääksesi taukoa toistossa. Voit
palauttaa toiston painamalla 2; uudelleen
Edellinen / Seuraava
Paina J( tai )K kerran tai useamman kerran
valitaksesi haluamasi kappale
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle; asersäteilylle. Oikeus muutiksiin varataan.
Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
5 OPTIONS Pääsy lisätoimintoihin
6 MENU Näytä DVD levyn valikko
1.2 Laitteen vasen puoli (katso kuva 1)
10 ANTENNA Yhteys antennipistokkeeseen
11 Headphone jack
12 AV OUT Audio video ulostulo
13 AV IN Audio video sisääntulo
14 USB USB liitin
15 Coaxial Digitaalinen audio ulostulo
16 DC IN Laturi / Adapteriliitäntä virtalähteenä
1.3 Laitteen etupuoli (katso kuva 1)
7 2; OK tai toista/pidä taukoa
VOL + / VOL -
Ylös/alas navigaationäppäin tai ylös alas
äänenhallinta toiston aikana
J( / )K Vasen/oikea navigaationäppäin tai edellinen /
seuraava tai pikaetsintä taaksepäin/eteenpäin
17 POWERIRCHG
POWER VIRTA LED vihreänä
IR IR sensori
Charging Lataus LED palaa PUNAISENA latauksen aikana ja
sammuu kun laite on ladattu täyteen.
1.4 Laitteen oikea puoli (katso kuva 1)
8 9 / Paina kerran lopettaaksesi toisto. Paina kaksi
kertaa poistaaksesi levyn
9 Levyasema
1.5 Laitteen oikea puoli (katso kuva 1)
18 Ruuvin asennusaukko autoon
19 Jalusta
1.6 Kaukosäädin (katso kuva 2)
1 SOURCE Vaihda DVD > DVB-T > USB > AV-in (AV-
sisääntulon) välillä
2 LIST Katso kanavat
3 TELETEXT Näytä TELETEXT
4 Suora yhteys kohteisiin
Värilliset alueet ovat näytöllä ruudun alaosassa. 4-
värisiä näppäimiä käytetään yhdistämään suoraan
kohteisiin tai vastaaviin sivuihin. Värilliset alueet
välkkyvät kun kohde tai sivu ei ole vielä saatavilla.
5 SETUP Mene SETUP (ASETUS) valikkoon
6 2; Aloita / pidä taukoa / jatka toistoa
3 / 4 Ylös / alas navigaationäppäin
J( / )K Vasen/oikea navigaationäppäin tai edellinen /
seuraava tai pikaetsintä taaksepäin/eteenpäin
7 DISPLAY Mukauta järjestelmän näyttöasetukset
8 9 Paina kerran lopettaaksesi toisto.
9+ CH- Kanavasäädöt
10 MUTE Vaimentaa soittimen äänen
11 0 - 9 Numeronäppäimistö
12 RETURN VCD valikkosivulle
13 INFO Listaa ohjelmatieto
14 EPG Näytä Elektroninen ohjelmaopas
15 DISC MENU Näytä DVD levyn valikko
16 OPTION Pääsy lisätoimintoihin
17 + VOL - Äänenhallinta
18 SUBTITLE Alaotsikon kielen valinta
19 AUDIO Audio kielen valinta
20 ANGLE Valitse DVD-kameran kulma
21 Kuvasuhteen valitseminen:16:9 tai 4:3
22 A - B Toistaaksesi tai kiertääksesi jakson otsikossa
1.7 Laitteen jalusta (katso kuva 3)
Voit asettaa DVD soittimen pöydällesi elokuvan katselemista varten.
Saat jalustan soittimelle soittimen takaosasta.
Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai
hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa
laitetta.
Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille. Älä sijoita
mitään vaaran aiheuttajia laitteen päälle (esim. nesteillä täytettyjä
esineitä, palavia kynttilöitä.
Älä koske laitteen linsseihin!
Tiedon siirto ja nauhoittaminen DVD:ltä USB:lle ei ole mahdollista.
· EPG ei toimi kaikissa kanavissa täydellisesti.
· Monet lähetysten tarjoajat lähettävät saman päivän ohjelmat,
mutta eivät tarjoa yksityiskohtaisia kuvauksia ohjelmista.
· On olemassa myös lähetysten tarjoajia, jotka eivät tarjoa mitään
EPG -tietoa.
1 Valitse haluttu kanava
2 Paina EPG jos haluat käyttää elektronista ohjelmaopasta
(electronic programme guide).
Voit käyttää seuraavia toimintoja EPG:n yhteydessä:
· Näppäinten 3/4 avulla voit selata ohjelmasivuja seuraaville
päiville, voit painaa 4 kun viimeinen luettelon ohjelma on
korostettuna ja näkyy seuraavalla sivulla.
· Näppäinten J(/)K avulla voit vaihtaa edellisen/seuraavan päivän
ohjelmien esittelyn.
LIST (LISTA)
Nähdäksesi maassasi saatavissa olevat kanavat
1 Paina LIST (LISTA).
2 Paina 3/4 valitaksesi kanava.
3 Vaihtaaksesi kanavaa paina 2;.
5.9.5 Muut toiminnot
Kaukosäädinnäppäin Toiminta
SOURCE Vaihda sisääntulolähteiden välillä (DVD, TV,
Radio, USB, AV-in (AV-sisääntulo) ja Memory
card (Muistikortti))
TELETEXT (TEKSTITV)
Mikäli katselemallesi kanavalle on Teletext
(Tekstitv) saatavilla, näkyy ohjelman INFO-
ruudulla. Voit käyttää toimintoa painamalla
TELETEXT (TEKSTITV) -näppäintä.Ohjelma
saataa pyytää sinua käyttämään värinäppäintä
päästäksesi tai kontrolloidaksesi
katselutoimintoa. Seuraa Teletext (Tekstitv) -
ruudun ohjeita.
Värinäppäimet Näppäimiä käytetään suurimmaksi osaksi
Teletext (Tekstitv) -sivulla katselun
kontrollointia varten. Toiminto vaihtelee eri
TV:den teletext (tekstitv) suunnittelusta
riippuen.
Audio Mikäli katselemallesi kanavalle on audio
saatavilla, näkyy ohjelman INFO-ruudulla.
Paina Audio aktivoidaksesi tekstityksen.
SUBTITLE (TEKSTITYS)
Mikäli katselemallesi kanavalle on tekstitys
saatavilla, näkyy ohjelman INFO-ruudulla.
Paina Subtitle (Tekstitys) aktivoidaksesi
tekstityksen.
Kuvasuhteen valitseminen:16:9 tai 4:3
Lapsiasetukset ovat käytettävissä vain, kun salasanatila ei ole
valittuna.
5.9.4 Ruudusta saatavaa ohjelmatietoa
INFO
Katsellaksesi tietoa katselemastasi ohjelmasta paina INFO.
1 : TV-ohjelma
: Radio-ohjelma
2 Seuraavan ohjelman tiedot
3 Ohjelmanumero
4 Ohjelman nimi
5 Paikallinen aika
6 Signaalin vahvuusmittari. Mitä ylempänä tolpat ovat sitä vahvempi
on signaali
7 Ohjelmatietokuvakkeet
: Ohjelma sisältää eri audiokieliä. Voit painaa Audio-näppäintä
kaukosäätimessä tai OPTIONS (VAIHTOEHDOT) -
näppäintä tätä toimintoa varten.
: Ohjelmassa on tekstitys. Voit painaa SUBTITLE
(TEKSTITYS) -näppäintä kaukosäätimessä tai OPTIONS
(VAIHTOEHDOT) -näppäintä tätä toimintoa varten.
: Ohjelmassa on Teletext (Tekstitv) -toiminto. Pääset
käyttämään tätä toimintoa painamalla TELETEXT (Tekstitv)
-näppäintä ja valitsemalla Teletext (Tekstitv) -toiminnon.
Elektronista ohjelmaopasta (EPG)
EPG:stä näet luettelon kaikista ohjelmista, jotka lähetetään kanavalla
seuraavalla viikolla. Tiedot, jotka tulevat näkyviin valitusta ohjelmasta
ovat: Alkamisaika, Nimi, Lyhyt kuvaus.
33
11
22
44 55
66
77
VAROITUS! Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen
säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle
säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.
CUIDADO! A utilização de comandos ou ajustes ou a
execução de procedimentos diferentes dos descritos neste
manual, podem provocar uma exposição a radiações perigosas
ou outras operações inseguras.
2.1 Seu DVD Player portátil
Seu DVD Player portátil reproduz discos de vídeos digitais segundo o
padrão universal de vídeo em DVD.Com isso, você poderá assistir
filmes de longa metragem com qualidade de imagem cinematográfica
e som estéreo ou multicanais (dependendo do disco e da
configuração da reprodução).
Todos os recursos exclusivos da função DVD-Vídeo, como seleção
de faixa, de idiomas para legendas e de diferentes ângulos da câmera
(novamente, dependendo do disco) estão incluídos.
E mais, o bloqueio familiar permite que você decida que discos seus
filhos poderão ver. Você achará seu aparelho incrivelmente simples
de usar com a combinação entre o recurso On-Screen Display
(Exibição na tela), o visor e o controle remoto.
2.2 Como desembalar
Primeiramente, verifique seu conteúdo, conforme listado abaixo:
DVD Player portátil Controle remoto (AY5506)
Adaptador de automóvel 12V Adaptador de CA (AY4129)
Bolsa de proteção (AY4245) Manual do utilizador
Mini antena (AY3932)
Conversor do plugue da antena (plugue SMA a IEC)
Kit de montagem do suporte de veículo (AY4246)
2.3 Posicionamento
Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e firme.
Mantenha-o distante de equipamentos domésticos que emitam
calor e da luz solar direta.
Se o aparelho não ler corretamente CDs/DVDs, experimente usar
um limpador de CD/DVD disponível no comércio para limpar a
lente antes de levá-lo para ser consertado. Outros métodos de
limpeza poderão destruir a lente.
A lente poderá ficar embaçada quando o aparelho for levado de
um local frio para outro quente. Nesse caso, não será possível
reproduzir CDs / DVDs. Deixe o aparelho no ambiente quente
até a umidade evaporar-se.
2.4 Formatos de discos reproduzíveis
Além do disco DVD-Vídeo, você também poderá reproduzir todos
os CDs de vídeo e áudio (inclusive CDR, CDRW, DVD±R e
DVD±RW).
2.4.1 DVD-Vídeo
Dependendo do material gravado no disco (filme, clipes,
seriado, etc.), esses discos poderão ter um ou mais Títulos,
e cada um deles com um ou mais Capítulos. Para facilitar o acesso,
o aparelho permite a movimentação entre títulos e capítulos.
2.4.2 CD de vídeo
Dependendo do material gravado no disco (filme, clipes,
seriado, etc.), poderá haver uma ou mais faixas contendo
um ou mais índices, conforme indicado na caixa do disco.
Para facilitar o acesso, o aparelho permite a movimentação
entre faixas e índices.
2.4.3 CD de áudio/MP3 / WMA
Os CDs de áudio/MP3/WMA contêm apenas faixas com
músicas. Você pode reproduzi-las do modo convencional,
usando um sistema estéreo com as teclas do
controle remoto e/ou unidade principal, ou via
TV, usando a função OSD (Exibição na tela).
2.4.4 CD com arquivos JPEG
Também é possível exibir fotos estáticas JPEG neste aparelho.
2.4.5 Acerca do formato DivX
DivX é uma tecnologia popular de multimédia criada pela
DivX, Inc. Os ficheiros multimédia DivX contêm vídeo
altamente comprimido com uma elevada qualidade visual, mantendo
um tamanho relativamente pequeno de ficheiro. Os ficheiros DivX
podem também incluir funções multimédia avançadas como, por
exemplo, menus, legendas e faixas de áudio alternativas. Muitos
ficheiros multimédia DivX estão disponíveis online para transferência,
podendo também criar os seus utilizando o seu conteúdo pessoal e
ferramentas de fácil utilização a partir de DivX.com.
2.5 Zero Bright Dot™
Desfrute de imagens da mais alta qualidade, isentas dos
maçadores pontos brancos dos ecrãs LCD. Os ecrãs LCD
normalmente apresentam imperfeições, denominadas como "pontos
brilhantes" pela indústria fabricante de LCDs. Outrora, a presença de
um número limitado de pontos brilhantes foi considerada um efeito
secundário inevitável da produção em massa de LCDs. Com os
rigorosos procedimentos de controlo de qualidade da Philips,
seguidos no fabrico dos nossos leitores de DVD portáteis, os nossos
ecrãs LCD são fabricados com tolerância zero para pontos brilhantes.
Escolha leitores de DVD portáteis que sejam fornecidos com a
garantia Zero Bright Dot™ da Philips para assegurar uma
excelente qualidade do ecrã.
O serviço de garantia diverge entre países. Solicite mais informações
junto do representante local da Philips.
Manipulação dos discos
Não cole papéis ou fitas adesivas no disco.
Mantenha-o distante da luz solar direta ou
de fontes de calor.
Guarde o disco em uma caixa adequada
após a reprodução.
Para limpar, esfregue do centro para a borda
com um pano macio e sem fiapos.
Cuidados com o LCD
O LCD foi fabricado com tecnologia de alta precisão.Você pode, no
entanto, ver minúsculos pontos pretos e ou brilhantes (vermelho,
azul, verde) constantemente exibidos no LCD. Este é um resultado
normal do processo de fabricação e não é uma falha.
2 Introdução
Quando o aparelho estiver em uso por longo tempo, a
superfície ficará aquecida. Isso é normal.
Informação relativa ao ambiente
Foi omitido todo o material da embalagem que não fosse
absolutamente necessário.A embalagem pode ser facilmente
separada em materiais: papelão, polistireno, PET e plástico. O
aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados desde que
sejam desmontados por uma empresa especializada. Queira,por
favor,respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de
materiais da embalagem,pilhas gastas e equipamento obsoleto.
Informação sobre os direitos de autor
DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas
da DivX, Inc. e são utilizadas sob licença.
Todos os nomes comerciais referidos são marca de assistência, marca
comercial ou marcas comerciais registadas dos seus respectivos
fabricantes.
A duplicação e distribuição não autorizada de gravações através da
Internet / CDs / VCDs / DVDs viola a lei sobre os direitos de autor e
os acordos internacionais.
Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou
marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados
Unidos e/ou em outros países.
4.1 Carregando o aparelho de DVD
Conecte o adaptador AC/DC
O LED VERMELHO indica que o carregamento está
em progresso. Quando o aparelho não estiver sendo
usado, ele levará 4 horas aproximadamente para carregar
por completo. Entretanto, quando estiver em uso, ele
levará mais de 8 horas para carregar por completo.
O LED VERMELHO será desligado quando o
aparelho estiver carregado por complete. Quando o ícone de bateria
fraca aparecer na tela, por favor, carregue o aparelho.
4.2 Como ligar o controle remoto
1 Abra o compartimento de baterias. Remova a aba
de plástico protetora (somente primeira utilização).
2 Insira 1 bateria de lítio de 3V do tipo CR2025 e
feche o compartimento.
Português
1 Elementos de controle e componentes funcionais
5 Inicialização
4 Carregando as unidades
3 Informações gerais
1.1 Parte superior do aparelho (Consulte a
figura 1)
1 POWER ON/OFF
Liga / desliga a força
2 RESET Reinicia o aparelho quando ele pára de funcionar
3 SOURCE Permite alternar entre DVD > TV > Radio > USB
> AV-in
4 DISPLAY Ajusta o valor de exibição do sistema
5 OPTIONS Acessa funções adicionais
6MENU Exibe o menu do disco de DVD
1.2 Lado esquerdo do aparelho (consulte a
figura 1)
10 ANTENNA Ligação para a ficha da antena
11 Plugue do fone de ouvido
12 AV OUT Saída de áudio do vídeo
13 AV IN Input de áudio do vídeo
14 USB Conector USB
15 Coaxial Saída de áudio digital
16 DC IN Conexão do carregador / Adaptador para o
fornecimento de energia
1.3
Parte frontal do aparelho (consulte a figura 1)
7 2; OK ou play/pausa
VOL + / VOL -
Tecla de navegação para cima/para baixo ou
controle de volume para cima/para baixo durante
a reprodução
J( / )K Tecla de navegação esquerda/direita, faixa
anterior/próxima ou avanço/retrocesso rápido
17 POWERIRCHG
POWER LED de força (power) verde
IR Sensor IR
Charging O LED de carregamento aparece em VERMELHO
durante o carregamento e é desligado quando
estiver totalmente carregado.
1.4 Lado direito do aparelho (consulte a figura 1)
8 9 / Pressione uma vez para parar a reprodução.
Pressione duas vezes para ejetar o disco
9 Slot de disco
1.5 Lado direito do aparelho (consulte a figura 1)
18 Perfuração de montagem em veículo
19 Sustentação
1.6 Controle Remoto (consulte a figura 2)
1 SOURCE Permite alternar entre DVD > TV > Radio > USB
> AV-in
2LIST Visualização de canais
3 TELETEXT Acessar TELETEXTO
4 Acesso directo aos itens
As áreas coloridas aparecem no fundo do ecrã. As
4 teclas coloridas servem para aceder aos itens ou
páginas correspondentes. As áreas coloridas
piscam enquanto o item ou a página não estão
disponíveis.
5 SETUP Entre no menu SETUP
6 2; Inicia / pausa / continua a reprodução
3 / 4 Tecla de navegação para esquerda / para direita
J( / )K Tecla de navegação esquerda/direita, faixa
anterior/próxima ou avanço/retrocesso rápido
7 DISPLAY Ajusta o valor de exibição do sistema
8 9 Pressione uma vez para parar a reprodução.
9+ CH- Controle de canal
10 MUTE Silencie o volume do aparelho
1 Elementos de
controle e
componentes
funcionais
1.1 Parte superior do aparelho
1.2 Lado esquerdo do
aparelho
1.3 Parte frontal do aparelho
1.4 Lado direito do aparelho
1.5 Lado direito do aparelho
1.6 Controle Remoto
1.7 Suporte de mesa do
aparelho
2 Introdução
2.1 Seu DVD Player portátil
2.2 Como desembalar
2.3 Posicionamento
2.4 Formatos de discos
reproduzíveis
2.4.1 DVD-Vídeo
2.4.2 CD de vídeo
2.4.3 CD de áudio/MP3 / WMA
2.4.4 CD com arquivos JPEG
2.4.5 Acerca do formato DivX
2.5 Zero Bright Dot™
3 Informações gerais
4 Carregando as
unidades
4.1 Carregando o aparelho
de DVD
4.2 Como ligar o controle
remoto
5 Inicialização
5.1 Setup
5.2 Reprodução de DVD
5.3 Reprodução de VCD
5.4 Reprodução de Super
(S)-VCD
5.5 Reproduzindo CD de
Música
5.6 Reproduzindo CD de
Música em MP3/WMA
5.7 Reproduzir CD de
Imagem
5.8 Reprodução a partir do
USB
5.9 DVB-T
5.9.1 Primeira instalação
5.9.2 Visualização de um programa
de televisão
5.9.3 Funções básicas
5.9.4 Informação do programa no
ecrã
5.9.5 Outras funções
6 Funções adicionais
6.1 Menu de EXIBIÇÃO
6.2 Conexão
6.2.1 Fone de ouvido
6.2.2 TV
6.2.3 AV input
6.2.4 Coaxial
6.2.5 TV antena
7 Resolução de
problemas
8 Dados técnicos
Índice
Fontes de alimentação
Esta unidade funciona com um adaptador de CA fornecido, adaptador
de automóvel ou conjunto de baterias recarregáveis.
Verifique se a voltagem de entrada do adaptador de CA é igual à
voltagem do local. Caso contrário, o adaptador de CA e a unidade
poderão ser danificados.
Não toque no adaptador de CA com as mãos úmidas para evitar
choques.
Ao conectar o adaptador do automóvel (isqueiro), verifique se a
voltagem de entrada do adaptador são idênticas.
Desconecte o adaptador de CA da tomada ou remova o conjunto
de baterias quando não for utilizar a unidade por longos períodos.
Segure o plugue para desconectar o adaptador de CA. Não puxe o
cabo de alimentação.
Sempre use o adaptador AC/DC (AY4129) fornecido
Segurança e manutenção
Não desmonte a unidade; os raios laser são perigosos para os
olhos.
Qualquer conserto deverá ser feito por técnicos qualificados.
Em caso de derramamento de líquidos ou queda de objetos no
interior da unidade, desconecte o adaptador de CA para cortar a
alimentação.
Tenha cautela para não derrubar a unidade ou submetê-la a
impactos fortes que possam causar mau funcionamento.
Segurança da audição
Utilize um volume moderado.
A utilização de auriculares com um volume de som
elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode
produzir sons com níveis de decibéis que podem resultar,
numa pessoa normal, na perda de audição, mesmo que a
exposição seja inferior a um minuto. Os níveis de decibéis mais
elevados são providenciados para pessoas que já possam ter
perdido parte da sua capacidade auditiva.
O som pode ser enganador. Com o decorrer do tempo o seu
"nível de conforto" auditivo adapta-se a volumes sonoros mais
elevados. Assim, após um longo período de audição, o que lhe soa
"normal" pode, de facto, ser ruidoso e nocivo para a sua audição.
Para que isto não aconteça, regule o volume para um nível seguro
antes que a sua audição se adapte e não altere mais o nível
sonoro.
Para estabelecer um nível de volume seguro:
Regule o controlo de volume para um valor baixo.
Aumente lentamente o som até o conseguir ouvir de modo nítido
e confortável, sem distorção.
Utilize os auriculares durante períodos de tempo
moderados:
A exposição prolongada ao som, mesmo a níveis normalmente
“seguros” podem também originar perda de capacidade auditiva.
Certifique-se de que utiliza o seu equipamento moderadamente e
faça os intervalos necessários.
Cumpra as directrizes que se seguem durante a utilização
dos auriculares.
Regule o som para um volume sensato e utilize o equipamento
durante períodos de tempo moderados.
Tenha o cuidado de não ajustar o volume à medida que a sua
audição se adapta.
Não aumente o volume para um nível tão elevado que impeça que
ouça o que o rodeia.
Deverá ser cuidadoso ou interromper temporariamente a
utilização do equipamento em situações potencialmente perigosas.
Não utilize os auriculares durante a condução de veículos
motorizados e bicicletas, ao andar de skate, etc. pois tal poderá
criar uma situação de perigo para o trânsito e é ilegal em muitos
países.
Importante (para modelos com fones de ouvido incluídos): A
Philips garante a conformidade com a potência sonora máxima dos
seus leitores de áudio, tal como é determinado pelas devidas
autoridades regulamentares, com o modelo de fones original
fornecido. Se for necessário proceder à sua substituição,
recomendamos que entre em contato com o seu revendedor para
encomendar um modelo idêntico ao original fornecido pela Philips.
Segurança no trânsito: não utilize o aparelho enquanto estiver
dirigindo um veículo ou andando de bicicleta, pois você poderá
causar um acidente.
Não exponha a calor excessivo causado por equipamento de
aquecimento ou por exposição directa ao sol.
Este produto não é à prova d'água: Não deixe cair o produto ou
permita que caiam objetos no produto. O aparelho pode sofrer
sérios danos caso seu interior entre em contato com a água.
Não utilize nenhum agente de limpeza que contenha álcool,
amoníaco, benzina, ou abrasivos uma vez que estes podem
danificar a unidade.
Os aparatos não devem ser expostos a gotas ou salpicos. Não
coloque nenhumas fontes de perigo sob os aparatos (ex. objectos
contendo, líquidos, velas acesas)
Não toque na lente!
Repetir Pressione a tecla OPTIONS para selecionar
Repetir 1 Faixa ou Repetir Todas as Faixas
Aleatório Pressione a tecla OPTIONS para ligar ou
desligar a reprodução aleatória
Parar Pressione rapidamente 9 no canto direito do
aparelho para parar a reprodução
5.6
Reproduzindo CD de Música em MP3/WMA
1 Pressione e segure o botão POWER ON na parte superior do
aparelho para ligá-lo.
2 Insira o CD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
3 O aparelho irá iniciar a reprodução do disco automaticamente.
4 Use as teclas de navegação para selecionar a pasta e o arquivo
MP3/WMA a ser reproduzido.
5 As funções a seguir estão disponíveis durante a reprodução:
Pausar Pressione 2; para pausar a reprodução. Você
pode continuar a reprodução pressionando 2;
novamente
Anterior/Próximo
Pressione rapidamente J( ou )K uma vez ou
várias vezes para selecionar o capítulo desejado
Avanço/retrocesso rápido
Mantenha pressionado J( ou )K para procurar
em rápida velocidade. Então, pressione 2; para
continuar a reprodução normal
Controle de volume
Pressione VOL + ou VOL - rapidamente para
aumentar ou diminuir o volume de som
Repetir Pressione a tecla OPTIONS para selecionar
Repetir 1 Faixa ou Repetir Todas as Faixas
Aleatório Pressione a tecla OPTIONS para ligar ou
desligar a reprodução aleatória
Parar Pressione rapidamente 9 no canto direito do
aparelho para parar a reprodução
5.7 Reproduzir CD de Imagem
O aparelho pode ler apenas imagens no formato JPEG.
1 Pressione e segure o botão POWER ON na parte superior do
aparelho para ligá-lo.
2 Insira o CD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
3 O aparelho irá iniciar a reprodução do disco automaticamente.
4 Use as teclas de navegação para selecionar a pasta e o arquivo
JPEG a ser reproduzido.
5 As funções a seguir estão disponíveis durante a reprodução:
Pausar Pressione 2; para pausar a reprodução. Você
pode continuar a reprodução pressionando 2;
novamente
Anterior/Próximo
Pressione rapidamente J( ou )K uma vez ou
várias vezes para selecionar o capítulo desejado
Rotação Pressione a tecla OPTIONS para selecionar o
modo de rotação. Então, use )K para girar a
imagem no sentido horário. Use J( para girar a
imagem no sentido anti-horário. Pressione a
tecla OPTIONS para sair do modo de rotação.
Alternar o rácio de aspecto entre 16:9 ou 4:3
Parar Pressione rapidamente 9 no canto direito do
aparelho para parar a reprodução
6 No final da reprodução, pressione 9 / para ejetar o disco do
aparelho.
5.8 Reprodução a partir do USB
Esta porta USB é compatível com a reprodução de arquivos JPEG /
MP3 / WMA / DivX / MPG-4.
AVISO Em nenhuma hipótese tente consertar o aparelho você
mesmo; isso anulará a garantia. Se surgir uma falha, verifique
primeiramente os pontos enumerados a seguir, antes de levar o
aparelho para manutenção. Se não conseguir resolver o
problema seguindo estas sugestões, consulte o seu fornecedor
ou centro de assistência técnica.
CUIDADO!
O uso incorreto das baterias pode causar vazamento do
eletrólito e corrosão do compartimento, ou o estouro das
baterias.
Perigo de explosão se a pilha for incorretamente substituída.
Substitua sempre por outra do mesmo tipo ou equivalente.
A utilização incorreta das pilhas pode provocar a fuga de
electrólito e a corrosão do compartimento ou causar a
explosão das pilhas.
Tire as pilhas se não for utilizar o aparelho por muito tempo.
Material Perchlorate - Cuidado especial deve ser tomado.
Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Transferir ou gravar dados do DVD para a porta USB não é
possível.
5.1 Setup
1 Pressione SETUP. Uma lista de funções é exibida.
2 Use 3 / 4 para fazer a seleção.
3 Use J( ou )K para entrar ou sair do sub-menu
4 Use as teclas de navegação para selecionar as suas configurações
desejadas e pressione OK para confirmar.
5 O menu SETUP inclui:
General (Geral)
Language (Idioma)
Configura o Idioma de Exibição (OSD)
PBC settings (Configuração PBC)
LIGA/DESLIGA a função de controle de
reprodução. Esta função está disponível para
Super VCD
Power save (Economia de energia)
LIGA/DESLIGA o modo de economia de energia
DivX (VOD) Obtém o código DivX (Vídeo-on-demand)
Parental (Parental)
Selecione a opção de parental
Set password (Configure a senha)
Altera a senha (padrão: 1369)
Factory settings (Configurações de fábrica)
Restaura as configurações de fábrica
Vídeo
TV Display (Exibição de TV)
Configura a relação altura/largura de exibição da
tela
TV standard (Padrão de TV)
Configura o formato de saída de vídeo para o
sistema de TV
Áudio
Dolby Configuração Dolby Digital
Digital (SPDIF) Configura o formato de saída digital
DVB-t Configuração de TV digital gratuita
5.2 Reprodução de DVD
1 Pressione e segure o botão POWER ON na parte superior do
aparelho para ligá-lo.
2 Insira o DVD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
3 O aparelho irá iniciar a reprodução do disco automaticamente.
1 Pressione e segure o botão POWER ON na parte superior do
aparelho para ligá-lo.
2 Insira um flash drive USB ou leitor de cartão de memória USB na
porta USB.
3 O aparelho irá procurar automaticamente e exibir o conteúdo do
dispositivo flash USB.
4 Use as teclas de navegação para selecionar o arquivo que você
deseja acessar, então pressione OK para reproduzir.
5 No final da reprodução, desconecte o drive flash USB ou o leitor
de cartão de memória USB do aparelho.
5.9 DVB-T
Antes da instalação, certifique-se de que se encontra numa área com
uma cobertura de sinal DVB-T suficiente. Pode verificar a cobertura
do sinal junto da autoridade de radiodifusão do seu país ou visitando
o website www.philips.com/support.
5.9.1 Primeira instalação
Ligação da antena
Antes de iniciar a procura do canal de televisão, ligue o leitor de
DVD à antena como ilustrado.
Configuração de canais DVB-T
Durante a primeira instalação, é-lhe solicitado que seleccione o seu
país.
1 Seleccione o seu país. Para confirmar a selcção, prima 2;.
> Depois de seleccionar o seu país, é-lhe solicitado que efectue a procura
automática de canal.
2 Para iniciar a procura automática prima 2;.
> Inicia-se a procura automática de canal.
3 No final da procura automática de canal, o ecrã apresenta o
número total de canais de televisão e rádio encontrados.
Seleccione 2; para visualizar os programas do primeiro canal
encontrado.
5.9.2 Visualização de um programa de televisão
No leitor
Prima SOURCE (Fonte) para mudar para TV/RADIO. A
sequência é DVD > TV > Radio > USB > Av-in
Prima J( e >>l para mudar de canal
Utilize Vol + e Vol - para alterar o volume do altifalante
Com o controlo remoto
Prima SOURCE (Fonte) para mudar para TV/RADIO. A
sequência é DVD > Radio > USB > Av-in
Prima Ch + (Canal +) e Ch - (Canal -) para os canais
Prima Vol + (Volume + ) e Vol - (Volume -) para alterar o
volume do altifalante
5.9.3 Funções básicas
Procura manual de canal
1 Prima SETUP (Configuração) > DVB-T > Manual search
(Procura manual).
2 Introduza o número do canal.
Para confirmar um canal, prima 2;.
Configurando o fuso-horário
A seleção do fuso-horário relacionada com o horário de
Greenwich pode ser definida automaticamente, ou você também
pode definir manualmente.
Para definir a hora local, prima SETUP (Configuração) e
seleccione DVB-T > Time Zone (Fuso horário).
Formato de horário
Configurar o formato de horário de 12 horas ou 24 horas
ou
conversor de
plugue
As opções de bloqueio familiar podem ser selecionadas somente
quando o modo de senha estiver desativado.
5.9.4 Informação do programa no ecrã
INFO
Para visualizar a informação do programa actual, prima INFO
(Informação).
1 : programa de televisão
: programa de rádio
2 Próxima informação do programa
3 Número do programa
4 Nome do programa
5 Hora local
6 Indicador da intensidade do sinal. Quantas mais barras, mais forte
é o sinal
7 Ícone de informação do programa
: o programa contém diferentes idiomas de áudio. Pode
premir a tecla Audio (Áudio) no controlo remoto ou premir
a tecla OPTIONS (Opções) para aceder a esta função.
: o programa contém legendas. Pode premir a tecla
SUBTITLE (Legendas) no controlo remoto ou a tecla
OPTIONS (Opções) para aceder a esta função.
: o programa contém teletexto. Pode aceder a esta função
premindo a tecla TELETEXT (Teletexto) para seleccionar a
função Teletext (Teletexto).
Guia de programas electrónico (EPG)
A EPG oferece à você uma visão geral de todos os programas do
canal atual que serão transmitidos na próxima semana. As informações
apresentadas para o evento selecionado são: Horário de Início, Título,
Breve Descrição.
33
11
22
44 55
66
77
· Não são todos os canais que oferecem um EPG abrangente.
· Vários serviços de transmissão transmitem o programa atual,
mas não oferecem descrições detalhadas.
· Existem serviços de transmissão que não oferecem
informação EPG.
1 Selecione o canal desejado.
2 Pressione EPG para acessar o guia eletrônico de programa.
As seguintes funções são oferecidas para você pelo EPG:
· Ao pressionar 3/4 você pode consultar todas as páginas de
evento para o dia. Ao pressionar 4 quando o último evento da
lista estiver selecionado, a próxima página é exibida.
· Ao pressionar J(/)K permite a você alterar para o anterior /
próximo dia de apresentação de evento.
LIST (LISTA)
Para visualizar os canais disponíveis no seu país
1 Prima LIST (Lista).
2 Prima 3 / 4 para seleccionar um canal.
3 Para alterar o canal, prima 2;.
5.9.5 Outras funções
Botão do controlo remoto Função
SOURCE Permite alternar entre as fontes de entrada
(DVD, TV, Radio, USB e AV-in)
TELETEXT Se o canal actual possuir a opção de
teletexto, será apresentado no ecrã INFO
(informação) do programa. Pode aceder a
esta função premindo TELETEXT
(Teletexto).O programa poderá requerer a
utilização das teclas com cores para acesso
ou controlo da função de visualização. Siga as
indicações do ecrã Teletext (Teletexto).
Teclas com coresEstas são utilizadas, principalmente, na página
de teletexto para controlar a visualização.
Estas irão divergir em conformidade com a
concepção do programa de teletexto da
televisão.
AUDIO Se o canal actual possuir a opção de áudio
disponível, será apresentado no ecrã
INFO (Informação) do programa. Prima
Audio (Áudio) para activar as legendas.
SUBTITLE Se o canal actual possuir a opção de legendas
disponível, será apresentado no ecrã
INFO (Informação) do programa. Prima
Subtitle (Legendas) para activar as legendas.
Alternar o rácio de aspecto entre 16:9 ou 4:3
8 Dados técnicos
Dimensões 25.5 x 17.0 x 3.1 cm
Peso 0.97 kg / 2.13 lb
Alimentação CC 9V 1.8A
Consumo de energia 20W
Faixa de temperatura de operação
0 - 45°C (32 - 113°F)
Comprimento de onda do laser
650nm
Sistema de vídeo NTSC / PAL / AUTO
A PHILIPS reserva-se o direito de efetuar alterações de
design e especificação para aperfeiçoamento do produto
sem aviso prévio.
Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular
a autoridade dos usuários para operar este dispositivo.
Todos os direitos reservados.
Informação sobre os direitos de autor
Fazer cópias não autorizadas de material protegido, incluindo
programas de computador, ficheiros, transmissões e gravações, pode
infringir os direitos de cópia e constituir crime. Este equipamento não
deve ser usado para tais finalidades.
Eliminação do seu antigo produto
O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um
círculo e um traço por cima constar de um produto,
significa que o produto está abrangido pela Directiva
Europeia 2002/96/CE
Informe-se quanto ao sistema local de recolha diferenciada para
produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A
eliminação correcta do seu antigo produto evita potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
Zona de Hora
Selecione GMT +01:00 para Alemanha ou Europa Central
(diferença de tempo relacionada ao horário de Greenwich).
Horário de Verão
Desligue o ícone de horário de verão caso não esteja no horário
de verão. Você também pode selecionar a configuração
automática. Caso esta seja a configuração, a informação
relacionada ao horário de verão do canal selecionado é informada.
Ajuste do controlo parental
Para ajustar a definição Controlo parental, prima SETUP
(Configuração) e seleccione General (Geral)> Parent Control
(Controlo parental).
6 Funções adicionais
6.2.3 AV input
Você pode conectar em outro dispositivo como Gravador de Vídeo
Digital, Câmera Digital, etc.
6.2.4 Coaxial
Fornece uma saída de sinal de áudio digital para você conectar o seu
home theater no decodificador de sinal de áudio digital.
6.2.5 TV antena
Pode ligar o aparelho à antena de sua casa para receber programas
de televisão digital gratuitos.
Amarelo
Branco
Vermelho
Amarelo
7 Resolução de problemas
Se o DVD-Video Player aparentar algum defeito, consulte primeiro
esta lista de verificação.Talvez algum detalhe tenha passado
despercebido.
Sintomas Solução
Sem energia Verifique se ambas as tomadas do cabo
principal estão conectadas
corretamente.
Verifique se há energia na tomada CA
conectando ali outro aparelho.
Verifique se o adaptador de automóvel
está conectado corretamente.
Imagem distorcida Verifique se há marcas de dedo no disco
e limpe-o com um pano macio,
esfregando do centro para a borda.
Às vezes, pode ocorrer uma leve
distorção imagem. Isso não é uma falha.
Imagem completamente
distorcida/não há cor
no display do televisor
A configuração NTSC/PAL pode estar com
o status errado. Faça a correspondência
das configurações da TV e do DVD
Não há som Verifique as conexões de áudio. Se estiver
usando um amplificador HiFi, experimente
outra fonte sonora.
O disco não é
reproduzido
Verifique se a etiqueta do disco está
voltada para cima.
Limpe o disco.
Verifique se o disco tem algum defeito
experimentando um outro.
Não coloque discos
Mini DVD de 8 cm no
leitor.
O leitor de DVD não reproduz discos Mini
DVD. Se o disco ficar preso dentro do
leitor, prima 9/ duas vezes para ejectá-lo.
Tente os passos a seguir descritos caso o
disco permaneça preso dentro do leitor.
1 Desligue e volte a ligar o leitor. Prima 9/
para ejectar o disco.
2 Se isto não funcionar, segure o leitor com
a ranhura virada para baixo, sacuda o
leitor com cuidado até o disco sair.
O aparelho não
responde ao controle
remoto
Aponte o controle remoto diretamente
para o sensor existente na parte frontal do
aparelho. Evite qualquer obstáculo que
possa interferir no trajeto do sinal.
Verifique ou substitua as baterias.
Imagem distorcida ou
em preto e branco
com disco DVD ou
CD de vídeo
Use somente discos formatados de acordo
com o televisor usado (PAL/NTSC).
Não há áudio na saída
digital
Verifique as conexões digitais.
Perda dos programas
de TV atuais ao viajar
para outro país.
1 Pressione SETUP (DEFINIÇÕES) >
DVB-T > Country (País)
2 Selecione o seu país
3 Selecione Auto search (Auto
Localização)
O aparelho não
responde a todos os
comandos
As operações não são aceitas pelo disco
Consulte as instruções do disco.
O aparelho parece
aquecido
Quando o aparelho estiver em uso por
longo tempo, a superfície ficará aquecida.
Isso é normal.
O ecrã escurece
quando se desliga a
corrente CA
A unidade está a poupar energia para
garantir um maior tempo de reprodução
quando alimentada por bateria. É uma
situação normal. Ajuste a luminosidade
com a função SETUP.
Qual poderá ser o
problema quando não
recebo transmissões
de rádio?
Este dispositivo foi concebido para receber
apenas sinais de rádio digitais e não
suporta rádio analógico como FM ou AM.
Não é possível
carregar o leitor
Verifique se ambas as fichas do cabo de
alimentação estão correctamente ligadas.
Verifique se existe corrente na tomada de
corrente eléctrica ligando outro aparelho.
Verifique se o adaptador para automóvel
está ligado correctamente.
Utilize apenas um carregador de automóvel
de 12 V (para ligeiros) e não utilize um
carregador para automóvel de 24 V (para
camiões).
A temperatura ambiente deve situar-se
entre os 0^ e 35^. Para proteger os
componentes electrónicos, o leitor pára de
carregar quando está demasiado frio ou
demasiado quente.
Este aparelho está de acordo com as normas estabelecidas pela
Comunidade Europeia relativa a interferências de rádio.
IMPORTANTE Não insira mini-disco de DVD de 8-cm no
aparelho. O aparelho de DVD não reproduz mini-disco de DVD.
4 Use as teclas de navegação 1, 2, 3, 4 para selecionar um item do
menu de disco do DVD, como reproduzir reprodução, seleção de
idioma e de legenda.
5 As funções a seguir estão disponíveis durante a reprodução:
Pausar Pressione 2; para pausar a reprodução. Você
pode continuar a reprodução pressionando 2;
novamente
Anterior/Próximo
Pressione rapidamente J( ou )K uma vez ou
várias vezes para selecionar o capítulo desejado
Avanço/retrocesso rápido
Mantenha pressionado J( ou )K para procurar
em alta velocidade, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X. Então
pressione 2; para continuar a reprodução normal
Controle de volume
Pressione VOL + ou VOL - rapidamente para
aumentar ou diminuir o volume de som
Parar Pressione rapidamente 9 no canto direito do
aparelho para parar a reprodução
Legenda Altere a exibição da legenda. A função está
disponível pressionando a tecla SUBTITLE ou
OPTIONS
Idioma Altere o idioma. A função está disponível
pressionando a tecla AUDIO ou OPTIONS
Ângulo) Altere o ângulo de visualização fornecido pelo
disco de DVD. A função está disponível
pressionando a tecla OPTIONS
Alternar o rácio de aspecto entre 16:9 ou 4:3
Repetir A-B Configure o loop de repetição da reprodução.
Pressione A-B para configurar o ponto de
inicialização e pressione A-B para configurar o
ponto de conclusão. Então, o aparelho irá repetir
o loop de reprodução. Pressione A-B para
cancelar o loop de reprodução.
5.3 Reprodução de VCD
1 Pressione e segure o botão POWER ON na parte superior do
aparelho para ligá-lo.
2 Insira o VCD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
3 O aparelho irá iniciar a reprodução do disco automaticamente.
4 As funções a seguir estão disponíveis durante a reprodução:
Pausar Pressione 2; para pausar a reprodução. Você
pode continuar a reprodução pressionando 2;
novamente
Anterior/Próximo
Pressione rapidamente J( ou )K uma vez ou
várias vezes para selecionar o capítulo desejado
Avanço/retrocesso rápido
Mantenha pressionado J( ou )K para procurar
em rápida velocidade; 2X, 4X, 6X ou 8X. Então,
pressione 2; para continuar a reprodução normal
Controle de volume
Pressione VOL + ou VOL - rapidamente para
aumentar ou diminuir o volume de som
Parar Pressione rapidamente 9 no canto direito do
aparelho para parar a reprodução
Áudio Alguns VCDs contém apenas 2 idiomas para
seleção. Você pode alterar o idioma usando esta
função. A função está disponível pressionando a
tecla AUDIO ou OPTIONS
Alternar o rácio de aspecto entre 16:9 ou 4:3
Repetir A-B Configure o loop de repetição da reprodução.
Pressione A-B para configurar o ponto de
inicialização e pressione A-B para configurar o
ponto de conclusão. Então, o aparelho irá repetir
o loop de reprodução. Pressione A-B para
cancelar o loop de reprodução
5.4 Reprodução de Super (S)-VCD
CDs (Super) Vídeo podem conter PBC (controle de reprodução). A
reprodução PBC permite a você reproduzir CDs de vídeo
interativamente, seguindo o menu na tela.
1 Pressione e segure o botão POWER ON na parte superior do
aparelho para ligá-lo.
2 Insira o (S) VCD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
Se PBC estiver ligado, o menu de índice do disco irá aparecer na
tela.
3 Use o teclado numérico 0-9 para inserir a sua seleção ou
selecionar uma opção de reprodução.
4 Pressione RETURN no controle remoto para retornar ao menu
anterior.
5 Para ligar/desligar o modo de Controle Remoto, por favor siga
para SETUP e selecione Configurações PBC.
5.5 Reproduzindo CD de Música
1 Pressione e segure o botão POWER ON na parte superior do
aparelho para ligá-lo.
2 Insira o CD na bandeja de disco no lado direito do aparelho.
3 O aparelho irá iniciar a reprodução do disco automaticamente.
4 As funções a seguir estão disponíveis durante a reprodução:
Pausar Pressione 2; para pausar a reprodução. Você
pode continuar a reprodução pressionando 2;
novamente
Anterior/Próximo
Pressione rapidamente J( ou )K uma vez ou
várias vezes para selecionar o capítulo desejado
Avanço/retrocesso rápido
Mantenha pressionado J( ou )K para entrar no
modo de procura rápida.
Controle de volume
Pressione VOL + ou VOL - rapidamente para
aumentar ou diminuir o volume de som
6.1 Menu de EXIBIÇÃO
Quando você pressionar DISPLAY durante a reprodução, o menu a
seguir irá aparecer e você pode acessar a função e informação
correspondente.
Desligar o LCD
Você pode desligar a tela em algumas situações,
como quando conectado na TV ou reproduzindo
discos de música. Isso pode economizar energia
da bateria
Brilho Permite o ajuste do brilho da tel
Contraste) Permite o ajuste do contraste da tela
Cor) Permite o ajuste de cor fria, quente ou normal da
tela
Nível da bateria Exibe o nível da bateria
6.2 Conexão
6.2.1 Fone de ouvido
Conecte o fone de ouvido em um dos plugues do fone de ouvido na
lateral do aparelho.
6.2.2 TV
Você pode conectar o aparelho em uma TV para aproveitar o seu
DVD.
Branco
Vermelho
Amarelo
11 0 - 9 Teclado numérico
12 RETURN Retorna para a página do menu VCD
13 INFO Lista de informação do programa
14 EPG Acessar o guia de programação eletrônico
15 DISC MENU Exibe o menu do disco de DVD
16 OPTION Acessa funções adicionais
17 + VOL - Controle de volume
18
SUBTITLE
Seletor de idioma da legenda
19 AUDIO Selecione o idioma de áudio
20 ANGLE Seleccione ângulo para câmara DVD
21 Alternar o rácio de aspecto entre 16:9 ou 4:3
22 A - B Repete ou faz loop de uma seqüência em um título
1.7 Suporte de mesa do aparelho (Consulte a
figura 3)
Você pode colocar o seu aparelho de DVD na mesa para assistir um
filme. Destaque a sustentação da parte de trás do aparelho.
PET835_ifu 3-4.qxd 2007-10-04 8:58 PM Page 1

У вас виникло питання стосовно Philips PET835?

Задайте запитання іншим користувачам Philips PET835. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Philips PET835 надати вам вичерпну відповідь.

Характеристики продукту

Бренд Philips
Модель PET835
Продукт DVD-програвач
EAN 8712581338701
Мова Португальська, Полірувати, Pосійський, Фінський, Чеська, Словацький, Угорський, Індонезійська, Український
Група продуктів DVD-програвачі
Тип файлу PDF
Відео
Система аналогового формату сигналу NTSC, PAL
Форматне співвідношення 4:3, 16:9
Вага та розміри
Вага 1000
Глибина 31
Висота 170
Ширина 255
Вага 1000
Глибина 31
Висота 170
Ширина 255
Формати файлів
Підтримуваний відеоформат Divx, MPEG4
Формати аудіо, що підртимуються MP3, WMA
Формати зображення, що підтримуються JPG
Підтримуваний відеоформат Divx, MPEG4
Формати аудіо, що підртимуються MP3, WMA
Формати зображення, що підтримуються JPG
Дисплей
Дисплей РК
Діагональ дисплею 8.5 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3613 17 25 кг 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3614 18 25 МГц 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3615 19 25 МБ 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3616 20 25 ГБ 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:
Роздільна здатність дисплея 480 x 234
Розмір точки 0.13 x 0.45
Яскравість дисплея 200
Контрасність (типічна) 250:1
Час відклику 30
Ефективна область перегляду 187.2 x 105.3
Форматне співвідношення 4:3, 16:9
Дисплей РК
Діагональ дисплею 8.5 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3613 17 25 кг 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3614 18 25 МГц 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3615 19 25 МБ 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3616 20 25 ГБ 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:
Роздільна здатність дисплея 480 x 234
Розмір точки 0.13 x 0.45
Яскравість дисплея 200
Контрасність (типічна) 250:1
Час відклику 30
Ефективна область перегляду 187.2 x 105.3
Інші характеристики
250 mW
Вхід AV CVBS
Аудіо-відео вихід CVBS
Кількість в головній упаковці 3
Вимоги до живлення від постійного струму 9V
Тип дистанційного керування AY5506
Кріплення для салону автомобіля 1
Співвідношення "сигнал/перешкода" лінійного виходу 76
Вбудовані колонки
Вимоги до енергоживлення 100 - 240 V 50/60 Hz
Час роботи батареї (макс) 3
Антена
DVB
Аудіо
Бітрейти МР3 32 - 320
Бітрейти WMA 32 - 192
Бітрейти МР3 32 - 320
Бітрейти WMA 32 - 192
Носії зберігання даних
Типи дисків, що підтримуються CD, CD-R, CD-RW, DVD
1
Дані про упаковку
Глибина упаковки 145
Висота упаковки 200
Ширина упаковки 310
Глибина упаковки 145
Висота упаковки 200
Ширина упаковки 310
Порти та інтерфейси
Порт під'єднання навушників 3, 5 мм
Лінійні виходи навушників 2
Гніздо постійного струму (DC)
Вхід AV CVBS
Аудіо-відео вихід CVBS
Порт під'єднання навушників 3, 5 мм
Лінійні виходи навушників 2
Гніздо постійного струму (DC)
Вміст упаковки
Інструкція
Футляр для транспортування
Інструкція
Футляр для транспортування
Антена
Логістичні дані
Довжина коробки (Master) 458
Висота коробки 236
Ширина коробки 333
- D-box
Технічні характеристики
Ударостійкий
Тип пристрою DVD програвач
250 mW
Кількість в головній упаковці 3
Вимоги до живлення від постійного струму 9V
Висота коробки 236
Ширина коробки 333
Тип дистанційного керування AY5506
Ударостійкий
Кріплення для салону автомобіля 1
Вимоги до енергоживлення 100 - 240 V 50/60 Hz
DVB
Колір
Колір продукту Чорний
Властивості
Система аналогового формату сигналу NTSC, PAL
Типи дисків, що підтримуються CD, CD-R, CD-RW, DVD
Колір продукту Чорний
Колонки
Вбудовані колонки
Енергоживлення
Час роботи батареї (макс) 3