Vitek VT-1541 BK

Vitek VT-1541 BK інструкція користувача

(1)
 • КОФЕҮККІШ
  Құрылғы кофе дәнін,шағын мөлшерде
  пияз,сарымсақ, көкөністерді және дәмдеуіштерді
  майдалауға арналған.
  Сипаттамасы
  1.
  Моторлық бөлім
  2.
  Құрғақ тағамдарды майдалауға арналған
  тостаған
  3.
  Көкөністерді майдалауға арналған
  тостаған
  4.
  Қақпақ
  5.
  Желілік сымды орайтын орын
  Назар аударыңыз!
  Қосымша қорғаныс үшін, қоректендіру
  тізбегіне нақты іске қосылу тоғы 30 мА-ден
  аспайтын, қорғаныстық сөну құрылғысын
  (ҚСҚ) орнатқан жөн. ҚСҚ орнату үшін маман
  шақырыңыз.
  Қауіпсіздік шаралары
  Құрылғыны қолданбас бұрын пайдалану бой-
  ынша нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз
  және пайдалану мерзімі соңына дейін сақтап
  қойыңыз.
  Осы нұсқаулықта баяндалғандай, құрылғыны
  тек оның тікелей мақаты үшін ғана қолданыңыз.
  Құрылғыны дұрыс қолданбау оның сынуына,
  тұтынушы немесе оның мүлкіне зиян келуіне
  әкеліп соғуы мүмкін.
  Құрылғыны электржелісіне қосар алдын-
  да, құрылғыда көрсетілген кернеу, сіздің
  үйдегі электржелісінің кернеуіне сәйкестігін
  тексеріңіз.
  Құрылғыны тегіс, ылғалға төзімді бетке,
  жылу мен ашық жалын көздерінен алшақ
  орналастырыңыз.
  Желілік сым ыстық заттарға және
  жиһаздардың өткір жиектеріне жанасуына
  жол бермеңіз.
  Құрылғыны тыста қолдануға тыйым салы-
  нады.
  Егер құрылғыны қолданбайтын болсаңыз,
  оны электржелісінен әрқашан ағытып
  қойыңыз.
  Пышақтарының жүздерін ұстамаңыз, олар
  өткір және қауіпті!
  Пышақ төтенше тоқтап қалған жағдайда
  құрылғыны желіден ағытыңыз, тек содан
  кейін ғана пышаққа тосқауыл болып тұрған
  қоспаларды аршуға болады.
  Тағамдарды артық мөлшерде салмаңыз
  және құйылған сұйықтық деңгейін
  қадағалап отырыңыз.
  Үзіліссіз жұмыс істеудің шекті уақыты,
  1-2 минуттан кем емес міндетті түрдегі
  үзіліспен 30 секундтан кем емес.
  Майдаланатын тағамның максималды тем-
  пературасы +40ºС-ден артпауы тиіс.
  Құрылғыны тағамсыз қосуға тыйым салы-
  нады.
  Пышақ толық тоқтаған соң ғана,тостағанды
  маторлық бөліктен шешіңіз және тағамды
  шығарыңыз.
  Желілік сымның ашасын электр розеткасы-
  нан ағытқан кезде, желілік сымнан тартпай,
  оның ашасынан ұстап суырыңыз.
  Моторлық бөлік сыртын және желілік сым
  ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
  Құрылғыны ыдыс жуатын шұңғылшаға
  жақын жерде қолданбаңыз және ылғал
  тиюіне жол бермеңіз.
  Электр тоғы соқпас үшін, желілік
  сымды,желілік сымның ашасын немесе
  моторлық бөлік сыртын суға немесе басқа
  сұйықтыққа батырмаңыз.
  Егер құрылғы суға құлап кетсе:
  суды қолмен ұстамаңыз;
  тез арада желілік сымның ашасын розетка-
  дан ағытыңыз және тек осыдан кейін ғана
  құрылғыны судан алып шығуға болады;
  құрылғыны қарау және жөндеу үшін
  авторластырылған сервис орталығына жүгініңіз.
  Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде
  балаларға моторлық бөлік сыртын және
  желілік сымды ұстауға рұқсат бермеңіз.
  Құрылғыны ойыншық ретінде қолдануға
  жол бермес үшін, балаларға қадағалау
  жасаңыз.
  Аталмыш құрылғы 8 жасқа дейінгі
  балаларға қолданылуға арналмаған.
  Жұмыс кезінде және жұмыстық кезеңдер
  арасындағы үзілістерде, құрылғыны
  8 жасқа дейінгі балалардың қолы жетпейтін
  жерге орналастырыңыз.
  8 жастан асқан балалар және мүмкіншілігі
  шектеулі жандар, олардың қауіпсіздігіне
  жауап беретін адамның қадағалауында
  болса және де құрылғыны қауіпсіз қолдану
  және қате пайдалану кезінде туындауы
  мүмкін қауіптер жөнінде сәйкес әрі түсінікті
  нұсқаулық берілген болса құрылғыны
  қолданала алады.
  Балалар қауіпсіздігін ойлау шарасын-
  да, орау үшін пайдаланылған полиэтилен
  қапшықтарын қараусыз қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз!Балаларға поли-
  этилен қапшықтармен немесе орау
  қабықшаларымен ойнауға рұқсат
  бермеңіз. Тұншығу қаупі!
  Желілік сымды және желілік сымның аша-
  сын дүркін-дүркін тексеріп тұрыңыз. Егер
  құрылғыда, желілік сымда немесе желілік
  сымның ашасында қандай да бір ақау
  болса, онда құрылғыны қолданбаңыз.
  Құрылғыны өз бетінше бөлшектеуге және
  жөндеуге тыйым салынады. Ақаулық табылған
  жағдайда құрылғыны электржелісінен
  ағытыңыз және авторластырылған(өкілетті)
  сервис орталығына жүгініңіз.
  Құрылғыға зақым келтірмес үшін зауыттық
  орамасында тасымалдаңыз.
  Құрылғыны балалардың және мүмкіндігі
  шектеулі жандардың қолы жетпейтін жер-
  лерде сақтаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ҚОЛДАНЫЛУҒА
  АРНАЛҒАН
  ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ
  Құрылғыны суық (қысқы) жағдайда
  сақтаудан немесе тасымалдаудан кейін
  бөлме температурасында екі сағаттай
  ұстау қажет.
  Жұмыс істеуге бөгет жасамас үшін,
  құрылғының орамасын толық шешіңіз және
  жапсырмаларын алып тастаңыз.
  Құрылғының сыртқы келбетіне қарау
  жүргізіңіз, егер механикалық зақым келген
  болса құрылғыны қолданбаңыз.
  Қоспас бұрын электр желісінің кернеуі,
  құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкестігіне
  көз жеткізіңіз.
  Құрылғыны қолданбас бұрын барлық алма-
  лы тетіктерін жылы суда бейтарап жуу
  құралымен жуыңыз: тостағандарды (2, 3)
  және қақпағын (4). Жинар алдында барлық
  тетіктерді мұқият кептіріңіз.
  Моторлық бөлікті (1) алдымен жұмсақ,
  аздап дымқыл матамен сүртіңіз, содан соң
  кептіріп сүртіңіз.
  Назар аударыңыз!
  Өнімдерді қайта өңдеу кезінде суды
  пайдаланбаған жөн.
  Моторлық бөлікті (1),желілік сымды және
  желілік сымның ашасын суға немесе басқа
  сұйықтыққа батырмаңыз.
  Құрылғы тетіктерін ыдысжуғыш
  машинаға салмаңыз.
  ЖҰМЫС ІСТЕУ ҰЗАҚТЫҒЫ
  Үздіксіз жұмыс істеудің максималды ұйғарымды
  уақыты 1-2 минуттан кем емес міндетті
  үзілістерімен 30 секундтан артық емес.
  Бір пышағы бар тостаған (2) құрғақ тағамдарды
  майдалауға арналған: кофе дәндерін,
  дәмдеуіштерді, қураған шөптерді.
  Ескерту: Бір кезеңде құрылғыға 70 г аспай-
  тын тағам салыңыз.
  Майдаланатын тағамдар көлемі максимал
  деңгей белгісі «МАХ» -тан асып кетпеуі
  керек.
  Екі пышағы бар тостаған (3) шағын мөлшерде
  көкөністер, жемістер, пияз,сарымсақ,кептірілген
  жемістер және т.б. майдалауға арналған.
  Ескерту:
  Майдалар алдында жемістерді қабығынан
  тазартып, сүйектерін алып және тағамды
  шамамен өлшемі 2х2 см.болатындай тек-
  шелеп тураған жөн.
  Жас көкөністі майдаламас бұрын, шөпті
  сабағынан ажыратыңыз.
  Бір кезеңде құрғақ жемістің 45 г-нан аспай-
  тын мөлшерін майдалаңыз.
  Майдаланатын тағам көлемі «МАХ»
  белгісінен аспауы тиіс.
  ҚОЛДАНУ
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Тостағанды (2 немесе
  3) моторлық бөлікке (1) орнатпас бұрын,
  желілік сымның ашасы розеткаға қосылып
  тұрмағанына көз жеткізіңіз.
  Тостағанды (2 немесе 3) моторлық бөлікке
  (1) орнатыңыз: тостағанның шығыңқы жерін
  моторлық бөліктегі ойықшамен сәйкес
  келтіріңіз, одан кейін моторлық бөлікті бір
  қолыңызбен ұстап, тостағанды сағат тілінің
  бағытында тірелгенше бұраңыз.
  Тағамды тостағанға (2 немесе 3) салыңыз.
  Қақпақтың шығыңқы жері мотолық бөліктің
  (1) ойықшасына сәйкес келетіндей
  етіп,қақпақты (4) моторлық бөлікке
  орнатыңыз.
  Желілік сымның ашасын розеткаға
  қыстырыңыз.
  Қақпақты (4) үстінен бассаңыз, тостаған
  ішіндегі пышақ айналады. Қақпақты басып
  30 секундтай (1 жұмыс кезеңі) ұстап
  тұрыңыз,одан соң қақпақты босатыңыз.
  Майда тартылған тағам алу қажет болса,
  бірнеше секундтан соң жұмыс кезеңін
  қайталаңыз. 3 жұмыс кезеңінен соң
  құрылғыны бөлме температурасына дейін
  суытыңыз.
  Құрылғымен жұмыс жасап болған соң,
  желілік сымның ашасын розеткадан
  ажыратыңыз. Құрылғыны 180° аударсаңыз,
  майдаланған тағамдар қақпаққа (4) төгіліп
  түседі. Қақпақтағы (4) тағамды ыңғайлы
  ыдысқа аударып салыңыз.
  Қақпақты (4) шешіңіз, алдын ала сағат
  тіліне қарсы бағытта бұрап тостағанды (2,
  3) алыңыз.
  Құрылғыға тазалау жүргізіңіз.
  Ескерту: Тағамдар тостағанға құрылғы
  қосылғанға дейін салынады.
  Қақпақ (4) моторлық бөлікке орнатылмаса
  немесе қате орнатылса, бұғаттау жүйесі
  құрылғының қосылуына жол бермейді.
  ТАЗАЛАУ
  Назар аударыңыз! Тостағандардың (2, 3)
  пышақтары өте өткір және қауіп әкелуі
  мүмкін. Пышақтарды аса сақтықпен
  ұстаңыз!
  Тазалау алдында құрылғыны электр
  желісінен ағытыңыз.
  Моторлық бөлікке (1) орнатылып тұрған
  тостағанды (2, 3), оны алдын ала сағат
  тіліне қарсы бағытта бұрап ағытып алыңыз.
  Моторлық бөлікті (1) алдымен аздап
  дымқыл матамен сүртіңіз, содан соң
  кептіріп сүртіңіз.
  Тұзды немесе қышқыл тағамдарды өңдеген
  соң тостағандарды (2, 3) бірден сумен шаю
  қажет.
  Күшті бояуыш қасиеті бар
  тағамдарды(мысалы,сәбіз) майдалағанда
  тостаған боялуы мүмкін, ол үшін өсімдік
  майымен дымдалған матамен сүртіңіз.
  Алмалы тетіктерді жылы суда бейтарап жуу
  құралымен жуып, шайып, мұқият кептіреді.
  МОТОЛЫҚ БӨЛІКТІ (1) ҚАНДАЙ ДА БІР
  СҰЙЫҚТЫҚҚА БАТЫРУҒА, АҒЫН СУ АСТЫНДА
  ЖУУҒА НЕМЕСЕ ЫДЫСЖУҒЫШ МАШИНАДА
  ЖУУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
  САҚТАУ
  Құрылғыны ұзақ мерзімге сақтауға кояр
  алдында, оған тазалау жүргізіңіз және
  мұқият кептіріңіз.
  Желілік сымды орау орнына (5) бекітіңіз.
  Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін
  құрғақ салқын жерде сақтаңыз.
  ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ
  Моторлық бөлік – 1 дана.
  Майдалауға арналған тостағандар – 2 дана.
  Қақпақ – 1 дана.
  Нұсқаулық – 1 дана.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
  Электрлік қорек: 220-240 В ~ 50/60 Гц
  Максималды тұтынылатын қуат: 200 Вт
  Өндіруші алдын ала ескертусіз құрылғының
  сипаттамаларын өзгерту құқығына ие
  Құрылғының қызмет ету мерзімі – 5 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
  ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
  квитанциясын көрсетуi қажет.
  КОФЕМОЛКА
  Устройство предназначено для измельчения
  кофейных зёрен, небольшого количества лука,
  чеснока, овощей и специй.
  ОПИСАНИЕ
  1.
  Моторный блок
  2.
  Чаша для измельчения сухих продуктов
  3.
  Чаша для измельчения овощей
  4.
  Крышка
  5.
  Место намотки сетевого шнура
  Внимание!
  Для дополнительной защиты целе-
  сообразно установить в цепи питания
  устройство защитного отключения (УЗО)
  с номинальным током срабатывания, не
  превышающим 30 мА. Для установки УЗО
  обратитесь к специалисту.
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед использованием устройства внима-
  тельно прочитайте инструкцию по эксплуа-
  тации и сохраняйте её в течение всего срока
  эксплуатации.
  Используйте устройство только по его прямому
  назначению, как изложено в данной инструк-
  ции. Неправильное обращение с устройством
  может привести к его поломке, причинению
  вреда пользователю или его имуществу.
  Прежде чем подключить устройство к
  электросети проверьте, соответствует ли
  напряжение, указанное на устройстве,
  напряжению электросети в вашем доме.
  Устанавливайте прибор на ровной, влаго-
  стойкой поверхности, вдали от источников
  тепла и открытого пламени.
  Не допускайте соприкосновения сетевого
  шнура с горячими поверхностями и остры-
  ми кромками мебели.
  Запрещается использовать устройство
  вне помещений.
  Всегда отключайте устройство от электро-
  сети, если вы его не используете.
  Не прикасайтесь к лезвиям ножей, они
  острые и представляют опасность!
  В случае непредвиденной остановки
  ножей отключите устройство от сети, и
  только после этого можно удалить ингре-
  диенты, заблокировавшие ножи.
  Не перегружайте ёмкости продуктами и
  следите за уровнем налитых жидкостей.
  Максимально допустимое время непре-
  рывной работы - не более 30 секунд с обя-
  зательным перерывом не менее 1-2 минут.
  Максимальная температура перерабаты-
  ваемых продуктов не должна превышать
  +40°С.
  Запрещается включать устройство без
  продуктов.
  Снимайте чашу с моторного блока и
  извлекайте продукты только после полной
  остановки ножей.
  При отключении вилки сетевого шнура от
  электрической розетки не тяните за сете-
  вой шнур, а держитесь за вилку сетевого
  шнура рукой.
  Не беритесь за корпус моторного блока и
  вилку сетевого шнура мокрыми руками.
  Не пользуйтесь устройством в непосред-
  ственной близости от кухонной ракови-
  ны, не подвергайте устройство воздей-
  ствию влаги.
  Во избежание удара электрическим током
  не погружайте сетевой шнур, вилку сете-
  вого шнура или корпус моторного блока в
  воду или в любые другие жидкости.
  Если прибор упал в воду:
  не касайтесь воды;
  немедленно извлеките вилку сетевого
  шнура из розетки и только после этого
  можно достать прибор из воды;
  обратитесь в авторизованный сервис-
  ный центр для его осмотра или ремон-
  та устройства.
  Не разрешайте детям прикасаться к кор-
  пусу моторного блока и сетевого шнура во
  время работы устройства.
  Осуществляйте надзор за детьми, чтобы
  не допустить использования прибора в
  качестве игрушки.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми младше 8 лет.
  Во время работы и в перерывах между
  рабочими циклами устанавливайте
  устройство в местах, недоступных для
  детей младше 8 лет.
  Дети старше 8 лет и люди с ограничен-
  ными возможностями могут пользоваться
  устройством только в том случае, если они
  находятся под присмотром лица, отве-
  чающего за их безопасность, при усло-
  вии, что им были даны соответствующие и
  понятные инструкции о безопасном поль-
  зовании устройством и тех опасностях,
  которые могут возникать при его непра-
  вильном использовании.
  Из соображений безопасности детей
  не оставляйте полиэтиленовые пакеты,
  используемые в качестве упаковки, без
  надзора.
  Внимание! Не разрешайте детям играть
  с полиэтиленовыми пакетами или упако-
  вочной плёнкой. Опасность удушья!
  Периодически проверяйте сетевой шнур
  и вилку сетевого шнура. Не пользуйтесь
  устройством, если имеются какие-либо
  дефекты устройства, сетевого шнура или
  вилки сетевого шнура.
  Запрещается самостоятельно разбирать и
  ремонтировать устройство. При обнаруже-
  нии неисправностей отключите устройство
  от электросети и обратитесь в авторизован-
  ный (уполномоченный) сервисный центр.
  Во избежание повреждений перевозите
  устройство только в заводской упаковке.
  Храните устройство в местах, недоступ-
  ных для детей и людей с ограниченными
  возможностями.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
  После транспортировки или хранения
  устройства в холодных (зимних) условиях
  необходимо выдержать его при комнатной
  температуре не менее двух часов.
  Полностью распакуйте устройство и уда-
  лите любые наклейки, мешающие работе
  устройства.
  Произведите осмотр внешнего вида
  устройства, при наличии механических
  повреждений не пользуйтесь устройством.
  Перед включением убедитесь в том, что
  напряжение электрической сети соответ-
  ствует рабочему напряжению устройства.
  Перед использованием устройства про-
  мойте тёплой водой с нейтральным мою-
  щим средством все съёмные детали: чаши
  (2, 3) и крышку (4). Тщательно просушите
  все детали перед сборкой.
  Моторный блок (1) протрите мягкой, слег-
  ка влажной тканью, после чего вытрите
  насухо.
  Внимание!
  Не использовать воду при переработке
  продуктов.
  Не погружайте моторный блок (1), сетевой
  шнур и вилку сетевого шнура в воду или в
  любые другие жидкости.
  Не помещайте детали устройства в посу-
  домоечную машину.
  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
  Максимально допустимое время непрерыв-
  ной работы – не более 30 секунд с обязатель-
  ным перерывом не менее 1-2 минут.
  Чаша (2) с одним ножом предназначена
  для измельчения сухих продуктов: кофейных
  зёрен, специй, сухих трав.
  Примечания: Одномоментно загружайте в
  устройство не более 70 г продуктов.
  Объём перерабатываемых продуктов не
  должен превышать отметку максимально-
  го уровня «МАХ».
  Чаша (3) с двойным ножом предназначе-
  на для измельчения небольшого количества
  овощей, фруктов, лука, чеснока, сухофруктов
  и т.п.
  Примечания:
  Перед началом измельчения рекомен-
  дуется снять кожуру с фруктов, удалить
  косточки и порезать продукты кубиками
  размером приблизительно 2х2 см.
  Прежде чем приступить к измельчению
  свежей зелени удалите у трав стебли.
  Одномоментно перерабатывайте не более
  45 г сухофруктов.
  Объём перерабатываемых продуктов не
  должен превышать отметку «МАХ».
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
  ВНИМАНИЕ: Перед установкой чаши (2 или
  3) на моторный блок (1) убедитесь в том,
  что вилка сетевого шнура не вставлена
  в розетку.
  Чашу (2 или 3) установите на моторный
  блок (1): выступы чаши совместите с паза-
  ми внутри моторного блока, а затем, удер-
  живая моторный блок одной рукой, повер-
  ните чашу по часовой стрелке до упора.
  Поместите продукты в чашу (2 или 3).
  Установите крышку (4) на моторный блок
  так, чтобы выступ крышки совпадал с
  пазом на моторном блоке (1).
  Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
  Нажмите сверху на крышку (4), лезвия вну-
  три чаши будут вращаться. Удерживайте
  крышку нажатой не более 30 секунд
  (1 рабочий цикл), затем отпустите крышку.
  Если необходимо получить продукт более
  мелкого помола, спустя несколько секунд
  повторите рабочий цикл. После 3 рабочих
  циклов дайте устройству остыть до ком-
  натной температуры.
  Завершив работу с устройством, извле-
  ките вилку сетевого шнура из розетки.
  Переверните устройство на 180°, измель-
  чённые продукты высыпятся в крышку (4).
  Переложите продукты из крышки (4) в
  подходящую ёмкость.
  Снимите крышку (4), извлеките чашу (2,
  3), предварительно повернув её против
  часовой стрелки.
  Произведите чистку прибора.
  Примечания: Продукты помещаются в
  чашу до включения устройства.
  Система блокировки препятствует вклю-
  чению устройства, если крышка (4) не
  установлена на моторном блоке или уста-
  новлена неправильно.
  ЧИСТКА
  Внимание! Ножи чаш (2, 3) очень острые и
  могут представлять опасность. Обращай-
  тесь с ножами крайне осторожно!
  Перед чисткой отключите устройство от
  электрической сети.
  Отсоедините установленную чашу (2, 3)
  от моторного блока (1), предварительно
  повернув её против часовой стрелки.
  Протрите моторный блок (1) слегка влаж-
  ной тканью, после чего вытрите насухо.
  После обработки солёных или кислых
  продуктов необходимо сразу ополоснуть
  водой чаши (2, 3).
  При переработке продуктов с сильными
  красящими свойствами (например, мор-
  кови) чаши могут окраситься, протрите их
  тканью, смоченной растительным маслом.
  Промойте съёмные детали тёплой водой
  с нейтральным моющим средством, опо-
  лосните и тщательно просушите.
  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ МОТОРНЫЙ
  БЛОК (1) В ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ, ПРО-
  МЫВАТЬ ЕГО ПОД СТРУЁЙ ВОДЫ ИЛИ
  ПОМЕЩАТЬ В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ.
  ХРАНЕНИЕ
  Перед тем, как убрать устройство на
  длительное хранение, проведите чистку
  устройства и тщательно его просушите.
  Сетевой шнур закрепите в месте на-
  мотки (5).
  Храните устройство в сухом прохладном
  месте, недоступном для детей.
  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
  Моторный блок – 1 шт.
  Чаша для измельчения сухих продуктов – 1 шт.
  Чаша для измельчения овощей – 1 шт.
  Крышка – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
  Максимальная потребляемая мощность: 200 Вт
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики устройств без
  предварительного уведомления
  Срок службы устройства – 5 лет
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и россий-
  ским стандартам безопасности и
  гигиены.
  Производитель:
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  Сделано в Китае.
  COFFEE GRINDER
  The unit is intended for grinding coffee beans,
  small amount of onion, garlic, vegetables and
  spices.
  DESCRIPTION
  1.
  Motor unit
  2.
  Bowl for grinding dry products
  3.
  Bowl for chopping vegetables
  4.
  Lid
  5.
  Cord storage
  Attention!
  For additional protection it is reasonable
  to install a residual current device (RCD)
  with nominal operation current not exceed-
  ing 30 mA. To install an RCD, contact a
  specialist.
  SAFETY MEASURES
  Read this instruction manual carefully before
  using the unit and keep it for the whole opera-
  tion period.
  Use the unit according to its intended pur-
  pose only, as it is stated in this user manual.
  Mishandling the unit can lead to its breakage
  and cause harm to the user or damage to his/
  her property.
  Before connecting the unit to the mains,
  make sure that the voltage specified on
  the unit corresponds to your home mains
  voltage.
  Place the unit on a flat moisture-resistant
  surface away from sources of heat and open
  flame.
  Provide that the power cord does not contact
  with hot surfaces and sharp furniture edges.
  Do not use the unit outdoors.
  Always unplug the unit if you are not using it.
  Do not touch the knife blades; they are very
  sharp and dangerous!
  If the knives stop rotating suddenly, unplug
  the unit first and only after that remove the
  ingredients that block the knives’ rotation.
  Do not overload the bowls with products and
  watch the level of poured liquids.
  The maximal allowable continuous operation
  time is not more than 30 seconds with an
  obligatory break of no less than 1-2 minutes.
  Maximum temperature of the processed
  products should not exceed +40°С.
  Do not switch the unit on without food.
  Remove the bowl from the motor unit and
  remove the products only after complete
  stop of knives’ rotation.
  When disconnecting the unit from the mains,
  pull the plug but not the cord.
  Do not touch the motor unit body and power
  plug with wet hands.
  Do not use the unit near the kitchen sink, do
  not expose the unit to moisture.
  To avoid electric shock, do not immerse the
  power cord, the power plug or the motor unit
  body into water or any other liquids.
  If the unit is dropped into water:
  do not touch the water;
  unplug the unit immediately, only after
  that you can take the unit out of the
  water;
  apply to the authorized service center for
  testing and repairing the unit.
  Do not allow children to touch the motor
  unit body and the power cord during unit
  operation.
  Do not leave children unattended to prevent
  using the unit as a toy.
  This unit is not intended for usage by children
  under 8 years of age.
  During the operation and the breaks between
  operation cycles, the unit should be placed
  out of reach of children under 8 years of age.
  Children aged 8 and over as well as disabled
  persons can use this unit only under supervi-
  sion of a person who is responsible for their
  safety, if they are given all the necessary
  and understandable instructions concern-
  ing the safe usage of the unit and informa-
  tion about danger that can be caused by its
  improper usage.
  For children safety reasons do not leave
  polyethylene bags, used as a packaging,
  unattended.
  Attention! Do not allow children to play
  with polyethylene bags or packaging film.
  Danger of suffocation!
  Check the power cord and plug periodically.
  Do not use the unit if the unit, the power plug
  or the power cord is damaged.
  Do not disassemble and repair the unit by
  yourself. If you find any damages, unplug
  the unit and apply to an authorized ser-
  vice center.
  To avoid damages, transport the unit in origi-
  nal package only.
  Keep the unit out of reach of children and
  disabled persons.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
  USAGE ONLY
  BEFORE USING THE UNIT
  After unit transportation or storage under
  cold (winter) conditions, it is necessary to
  keep it for at least two hours at room tem-
  perature before switching on.
  Unpack the unit completely and remove any
  stickers that can prevent unit operation.
  Check the unit for damages; do not use it in
  case of mechanical damages.
  Before switching the unit on, make sure that
  your home mains voltage corresponds to the
  unit operating voltage.
  Before using the unit, wash all removable
  parts: the bowls (2, 3) and the lid (4) in warm
  water with a neutral detergent. Dry all the
  parts thoroughly before assembling.
  Clean the motor unit (1) with a soft, slightly
  damp cloth and then wipe it dry.
  Attention!
  Do not use water when processing products.
  Do not immerse the motor unit (1), power
  cord and plug into water or any other liquids.
  Do not wash the unit parts in a dishwashing
  machine.
  OPERATION TIME
  The maximal allowable continuous operation
  time is not more than 30 seconds with an obliga-
  tory break of no less than 1-2 minutes.
  The bowl (2) with one knife is intended for
  chopping dry products: coffee beans, spices,
  dry herbs.
  Notes: Do not put into the unit more than
  70 g of products at a time.
  The volume of the products to process should
  not exceed the maximal level mark «MAX».
  The bowl (3) with the double knife is intended
  for chopping small amount of vegetables, fruit,
  onion, garlic, dried fruit etc.
  Notes:
  Before you start chopping, we recommend
  to peel fruit, remove stones, and to cut the
  products into cubes approximately 2х2 cm
  in size.
  Before chopping fresh greens, remove
  stems of herbs.
  Do not process more than 45 g of dried fruit
  at a time.
  Volume of the products to process should
  not exceed the maximal level mark «MAX».
  USAGE
  WARNING: Before installing the bowl (2 or 3)
  make sure that the power plug is not inserted
  into the socket.
  Set the bowl (2 or 3) on the motor unit
  (1): match the ledges on the bowl with the
  grooves inside the motor unit and then, hold-
  ing the motor unit with one hand, turn the
  bowl clockwise till bumping.
  Put the food into the bowl (2 or 3).
  Install the lid (4) on the motor unit matching
  the ledge on the lid and the groove on the
  motor unit (1).
  Insert the power plug into the mains socket.
  Press the lid (4) from above, the blades
  inside the bowl will be rotating. Keep the
  lid pressed for no longer than 30 seconds
  (1 operation cycle) and then release the lid.
  If you need to obtain a finer grinding degree,
  repeat the operation cycle after several sec-
  onds. After 3 operation cycles let the unit
  cool down to room temperature.
  Unplug the unit after you finish using it. Turn
  the unit over by 180°, the chopped products
  will drop into the lid (4). Put the products
  from the lid (4) into a suitable container.
  Remove the lid (4) and then remove the bowl
  (2, 3), turned it counterclockwise preliminary.
  Clean the unit.
  Notes: Products should be put into the bowl
  before the unit is switched on.
  The blocking system prevents the unit’s
  switching on if the lid (4) is not set on the
  motor unit or if it is set improperly.
  CLEANING
  Attention! The knifes of the bowls (2, 3) are
  very sharp and dangerous. Handle them very
  carefully!
  Unplug the unit before cleaning.
  Remove the installed bowl (2, 3) from the
  motor unit (1) having turned it counterclock-
  wise preliminary.
  Clean the motor unit (1) with a slightly damp
  cloth and then wipe it dry.
  After processing of salty and sour products
  it is necessary to rinse the bowls (2, 3) with
  water immediately.
  While possessing products with strong dye-
  ing properties (for instance carrot) the bowls
  can get colored, wipe them with a cloth
  dampened in vegetable oil.
  Wash the removable parts with warm water
  and neutral detergent, rinse and dry them
  thoroughly.
  DO NOT IMMERSE THE MOTOR UNIT (1) INTO
  ANY LIQUIDS; DO NOT WASH IT UNDER A
  WATER JET OR IN A DISHWASHING MACHINE.
  STORAGE
  Clean and dry the unit thoroughly before tak-
  ing it away for storage.
  Fix the power cord in the cord storage (5).
  Keep the unit away from children in a dry
  cool place.
  DELIVERY SET
  Motor unit – 1 pc.
  Chopping bowl – 1 pcs.
  Grinding bowl – 1 pcs
  Lid – 1 pc.
  Instruction manual – 1 pc.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
  Maximal power consumption: 200 W
  The manufacturer preserves the right to change
  the specifications of the unit without a prelimi-
  nary notification.
  Unit operating life is 5 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appli-
  ance was purchased. The bill of sale or receipt
  must be produced when making any claim under
  the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 2004/108/ЕС
  and to the Low Voltage Regulation
  (2006/95/ЕС)
  2 3 4
  ENGLISH РуССКИй
  ҚАЗАҚША
  1
  5
  4
  2
  3
Vitek VT-1541 BK

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-1541 BK?

Кількість запитань: 0

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-1541 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Vitek VT-1541 BK надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для . Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут

Характеристики продукту

Бренд Vitek
Модель VT-1541 BK
Продукт Кавомолка
EAN 9120048697800
Мова Український, Англійська, Pосійський
Тип файлу PDF
Технічні характеристики
Об'єм кавових зерен 70
Легка чистка
Зберігання шнура
Імпульсна функція
Колір продукту Чорний

Супутні товари

Кавомолка Vitek