Vitek VT-2514 GY

Vitek VT-2514 GY інструкція користувача

(1)
 • SET DE TUNS
  DESCRIERE
  1. Tastă fixare accesorii
  2. Carcasă
  3. Indicator încărcare
  4. Întrerupător alimentare
  5. Locaş de conectare a racordului cablului adaptorului de reţea
  6. Suport pentru păstrare
  7. Periuţă pentru curăţare
  8. Pieptene
  9. Ulei pentru lubrifiere
  10. Adaptor de reţea
  Accesorii
  11. Trimmer lat 40 mm
  12. Accesoriu telescopic pentru trimmer 40 mm
  13. Trimmer lat 30 mm
  14. Accesoriu telescopic pentru trimmer 30 mm
  15. Trimmer detaliat
  MĂSURI DE SIGURANŢĂ
  Citiţi cu atenţie instrucţiunea de exploatare înainte de utilizarea
  aparatului electric şi păstraţi-o pentru consultări ulterioare. Utilizaţi
  dispozitivul doar în scopul pentru care a fost creat, aşa cum este
  descris în această instrucţiune.
  Operarea greşită a aparatului poate duce la defectarea lui, cauzarea
  de prejudicii utilizatorului şi proprietăţii acestuia.
  Înainte de a conecta pentru prima dată aparatul la reţeaua elec-
  trică pentru încărcarea bateriei de acumulator asiguraţi-vă
  tensiunea reţelei electrice corespunde cu tensiunea de lucru
  a aparatului.
  Utilizaţi doar accesoriile şi adaptorul de reţea furnizate împre-
  ună cu aparatul.
  Nu utilizaţi aparatul dacă sunt deteriorate accesoriile sau lamele.
  Nu utilizaţi aparatul în locuri cu temperaturi ridicate şi umiditate
  relativă ce depăşeşte 80%.
  Efectuaţi încărcarea bateriei de acumulator la temperaturi
  cuprinse între +5°C şi +35°C .
  Utilizaţi doar accesoriile-pieptene care sunt furnizate împreu-
  nă cu aparatul.
  Nu scufundaţi aparatul, adaptorul de reţea şi cablul adaptorului
  de reţea în apă sau alte lichide, nu utilizaţi aparatul în timp ce
  faceţi baie sau duş.
  Nu păstraţi aparatul lângă vana sau chiuveta ce conţin apă. Nu
  scufundaţi aparatul în apă sau alte lichide, nu spălaţi aparatul
  sub jet de apă.
  Întotdeauna menţineţi lamele trimmerelor curate şi aveţi grijă ca
  acestea să fie lubrifiate cu ulei.
  După fiecare utilizare curăţaţi accesoriile aparatului de părul
  tuns cu ajutorul periuţei.
  Niciodată nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesupravegheat.
  Opriţi aparatul de tuns în pauze sau atunci când nu îl folosiţi.
  Cablul adaptorului de reţea nu trebuie:
  să atingă obiecte sau suprafeţe fierbinţi,
  să fie scufundat în apă,
  să fie tras peste muchii ascuţite,
  să fie folosit ca mâner pentru transportarea aparatului.
  Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu dispozitivele.
  Acest aparat nu este destinat pentru folosire de către copii sau
  persoane cu dizabilităţi decât în cazul în care li se dau instrucţi-
  uni corespunzătoare şi clare de către persoana responsabilă cu
  siguranţa lor cu privire la folosirea sigură a aparatului şi despre
  riscurile care pot apărea în caz de utilizare inadecvată.
  Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi fără supraveghere
  pungile de polietilenă folosite în calitate de ambalaj.
  • Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu pungile de polieti-
  lenă sau pelicula. Pericoldeasfixiere!
  Este interzis să utilizaţi aparatul dacă este deteriorat adaptorul
  de reţea, dacă aparatul funcţionează neregulat, sau dacă aces-
  ta a căzut. Pentru orice probleme ce ţin de reparaţii apelaţi la un
  centru service autorizat.
  Păstraţi aparatul la un loc inaccesibil pentru copii.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI CASNIC
  UTILIZAREA APARATULUI DE TUNS
  După transportarea sau păstrarea aparatului la temperaturi
  scăzuteeste necesară ţinerea acestuiala temperatura came-
  reicelpuţindouăore.
  Încărcarea bateriei de acumulator
  La încărcarea completă a bateriei de acumulator durata de funcţio-
  nare continuă a aparatului constituie circa 35 de minute.
  Introduceţi racordul adaptorului de reţea (10) în locaşul (5),
  amplasat pe carcasa aparatului (2), introduceţi adaptorul de
  reţea în priza electrică, indicatorul de încărcare (3) va arde cu
  lumină albastră.
  Ciclul iniţial de încărcare constituie 10-12 ore, încărcarea repe-
  tată a bateriei durează circa 8 ore.
  De îndată ce încărcarea bateriei de acumulator va fi înche-
  iată, indicatorul (3) se va stinge. Scoateţi adaptorul de reţea
  (10) din priza electrică şi extrageţi racordul cablului adaptoru-
  lui din locaşul (5).
  Remarci:
  Efectuaţi încărcarea repetată a bateriei de acumulator numai
  după descărcarea completă a acesteia.
  Efectuaţi încărcarea acumulatoarelor la temperaturi între +5°
  C şi +35° C.
  Nu lăsaţi aparatul fără supraveghere dacă acesta este conec-
  tat la reţea.
  Dacă nu aţi utilizat aparatul un timp îndelungat (mai mult de 3
  luni), înainte de utilizarea acestuia efectuaţi încărcarea completă
  a bateriei de acumulator (10-12 ore).
  Aparatul poate fi utilizat şi atunci când este conectat la reţea-
  ua electrică.
  Accesorii
  Păstraţi accesoriile pe suport (6).
  Înainte de a instala şi de a înlocui accesoriul opriţi aparatul apă-
  sând pe butonul (4), dacă aparatul funcţionează de la adaptorul
  de reţea scoateţi-l din priza electrică.
  Deplasaţi tasta fixatorului (1) de la accesoriu şi, menţinând tasta
  (1), scoateţi accesoriul de pe carcasă (2).
  Pentru a instala accesoriul necesar introduceţi fixatorul pe par-
  tea de jos a accesoriului în canelura de pe partea adversă a
  carcasei (2), iar apoi deplasând tasta (1) de la accesoriu, intro-
  duceţi accesoriul până la capăt şi eliberaţi tasta fixatorului (1).
  Instalarea accesoriilor telescopice
  Accesoriu telescopic pentru trimmer 40 mm
  Ataşaţi accesoriul telescopic (12) pe trimmer (11), partea de jos a
  clichetului accesoriului (12) trebuie se fixeze pe trimmer (11).
  Ajustarea lungimii părului tăiat este efectuată prin mutarea piepte-
  nelului faţă de trimmer (11) în limitele 3, 5, 7, 9, 11 mm.
  Accesoriu telescopic pentru trimmer 30 mm
  Ataşaţi accesoriul (14) pe trimmer (13) din partea lamelor îndreptân-
  du-l în jos până la capăt. Ajustarea lungimii părului tăiat este efec-
  tuată prin mutarea accesoriului faţă de trimmer (13) în limitele 3, 5,
  7, 9 mm. Scoaterea accesoriului (14) este efectuată prin deplasarea
  acestuia în sus faţă de trimmer (13).
  Ulei pentru lubrifiere
  Pentru a menţine aparatul de tuns în stare funcţională este nece-
  sar să lubrifiaţi lamele trimmerelor (11, 13, 15) după fiecare uti-
  lizare a aparatului.
  Pentru lubrifierea lamelor utilizaţi doar uleiul pentru lubrifiere (9)
  furnizat împreună cu aparatul.
  Manipularea aparatului de tuns
  Înainte de a lucra de la bateria de acumulator, efectuaţi încărca-
  rea completă a bateriei.
  Instalaţi accesoriul necesar.
  Remarcă: Pentru a lucra de la reţeaua electrică conectaţi racodrul
  cablului adaptorului de reţea (10) la locaşul (5) de pe carcasă (2) şi
  introduceţi adaptorul de reţea (10) în priza electrică.
  Porniţi aparatul apăsând butonul (4) .
  După utilizarea aparatului opriţi-l apăsând pe butonul (4) .
  Remarci:
  Opriţi aparatul de fiecare dată când este necesar faceţi o
  pauză.
  Atunci când lucraţi de la reţeaua electrică în timpul înlocuirii
  accesoriilor opriţi aparatul şi scoateţi adaptorul de reţea din
  priza electrică.
  Tunderea părului
  Pentru crearea coafurii utilizaţi trimmerele (11, 13) cu accesoriile
  telescopice necesare (12, 14).
  Pentru o frizură artistică pe părul scurt puteţi utiliza trimmerul deta-
  liat (15).
  În timpul tunderii părul trebuie să fie curat şi uscat.
  Instalaţi tiimmerul necesar (11, 13 sau 15).
  Înainte de a începe tunderea porniţi aparatul apăsând butonul
  (4) şi asiguraţi-vă că acesta funcţionează fără anomalii, iar cur-
  sa lamelor este silenţioasă. Dacă există exces de ulei pe lame,
  îndepărtaţi-l cu un material uscat.
  Opriţi aparatul fixând întrerupătorul (4) în poziţia «0», apoi
  instalaţi pe trimmer (11 sau 13) accesoriul telescopic necesar
  (12 sau 14).
  Aşezaţi persoana în aşa fel, încât capul acesteia să se situeze
  aproximativ la nivelul ochilor Dvs., acoperiţi-i umerii cu un pro-
  sop, pieptănaţi părul cu ajutorul pieptenelui (8).
  Porniţi aparatul apăsând butonul (4) .
  Atenţionare
  Tăiaţi o cantitate nu prea mare de păr la o singură mişcare, în
  caz de necesitate puteţi întotdeauna reveniţi la zona deja pre-
  lucrată pentru o tăiere suplimentară.
  Cele mai bune rezultate sunt obţinute dacă tundeţi părul uscat,
  dar nu umed.
  Pieptănaţi părul cu pieptenele (8) pentru a depista şuviţele
  inegale.
  La prima folosire este mai bine lăsaţi după tundere o lungi-
  me mai mare a părului.
  Pe măsura utilizării aparatului de tuns veţi putea modela singuri
  coafurile necesare.
  Pasul 1
  Instalaţi accesoriul telescopic (12 sau 14) în poziţia 3 sau 6. Porniţi
  aparatul cu butonul (4). Ţineţi aparatul în aşa fel, încât lamele să fie
  îndreptate în sus. Începeţi să tundeţi de la începutul creşterii firelor
  de păr. Îndreptaţi lent aparatul în sus. Tăiaţi tot părul din partea de
  jos a cefei şi lângă urechi.
  Pasul 2
  Opriţi aparatul apăsând butonul (4) , în funcţie de accesoriul tele-
  scopic utilizat (12 sau 14) fixaţi accesoriul în poziţia 9 sau 11, por-
  niţi aparatul şi continuaţi tundeţi părul mai aproape de creşte-
  tul capului.
  Pasul 3 - tunderea perciunilor
  Opriţi aparatul, în funcţie de accesoriul telescopic utilizat (12 sau 14)
  fixaţi accesoriul în poziţia 3 sau 6 şi tundeţi părul de pe tâmple. Apoi,
  în funcţie de accesoriul telescopic utilizat (12 sau 14), fixaţi acceso-
  riul în poziţia 9 sau 11 şi continuaţi să tundeţi în sensul creştetului.
  Pasul 4 - tăierea părului în zona creştetului
  Utilizând accesoriul telescopic (14) în poziţia 9 sau 11, tundeţi părul
  de la vârf spre creştet în sens contrar creşterii firelor de păr.
  Părul poate fi tuns în sens contrar creşterii firelor de păr şi în
  sensul creşterii firelor de păr, dar aveţi în vedere părul tuns
  în sens contrar creşterii firelor de păr va fi mai scurt decât părul
  tăiat în sensul creşterii firelor de păr.
  Instalaţi accesoriul telescopic (12 sau 14) în poziţia 3 şi 6 pen-
  tru frizură foarte scurtă. Pentru a lăsa părul lung utilizaţi poziţiile
  accesoriilor telescopice (12 sau 14) 7, 9 sau 11.
  Pentru a lăsa un păr mai lung strângeţi şuviţele de păr între
  degete şi tăiaţi-le cu aparatul de tuns.
  Puteţi folosi pieptenele (8): ridicaţi şuviţele de păr şi tăiaţi-le cu
  aparatul de asupra pieptenelui.
  Întotdeauna tundeţi părul începând cu partea din spate a capu-
  lui.
  Pieptănaţi părul cu pieptenele (8) pentru depistarea şuviţe-
  lor inegale.
  Utilizaţi foarfecele pentru egalarea părului.
  Pasul cinci - etapa finală
  La ultima etapă de modelare a coafurii scoateţi accesoriul telesco-
  pic, întoarceţi aparatul cu lamele către păr şi egalaţi cu atenţie părul
  de pe tâmple şi gât. Nu apăsaţi cu putere aparatul, contactând cu
  pielea lamele deschise pot provoca traumatisme sau răni.
  Frizură în formă de con
  Instalaţi accesoriul telescopic necesar şi începeţi tunderea cu par-
  tea din spate a capului îndreptându-vă spre creştet . Tăiaţi părul
  în sens contrar creşterii firului de pe partea frontală a capului spre
  creştet şi de pe părţile laterale. Pentru a obţine o frizură cu creş-
  tet plat folosiţi pieptenele (8): ridicaţi şi tăiaţi şuviţele de păr de
  pe pieptene. Pieptănaţi părul cu pieptenele (8) pentru depistarea
  şuviţelor inegale.
  Tunderea bărbii şi a mustăţilor
  Pentru modelarea bărbii utilizaţi trimmerele (11, 13) cu accesorii
  telescopice (12, 14), de asemenea puteţi utiliza trimmerul deta-
  liat (15).
  Instalaţi pe aparatul de tuns trimmerul (11 sau 13), iar pe trimmer
  instalaţi accesoriul telescopic corespunzător (12 sau 14).
  Până nu vă veţi obişnui să manipulaţi aparatul de tuns este mai
  bine să instalaţi accesoriile-pieptene în poziţiile «9» sau «11», în
  funcţie de accesoriu, şi treptat schimbaţi accesoriile telescopice
  în sensul micşorării lungimii părului.
  Pentru a tăia barba simetric începeţi să tundeţi începând de la
  ureche în sensul bărbiei pe o parte a feţei, iar apoi repetaţi tun-
  derea bărbii pe cealaltă parte a feţei.
  La tunderea mustăţilor pieptănaţi-le mai întâi, iar apoi începeţi
  le tundeţi începând de la mijlocul către colţurile buzelor.
  Remarcă:Tăiaţi mai puţin păr la o singură trecere, în caz de nece-
  sitate întotdeauna puteţi reveni la porţiunea deja tunsă pentru o
  tăiere suplimentară.
  La etapa finală a tunderii bărbii demontaţi accesoriul telescopic,
  întoarceţi aparatul cu lamele spre sine şi, apăsând uşor pe apa-
  rat, creaţi conturul necesar al bărbii.
  Nu apăsaţi prea tare pe aparat, în urma contactului lamelor des-
  chise cu pielea vă puteţi traumatiza sau răni.
  Atunci când tundeţi părul pe obraji, deplasaţi trimmerul de sus în
  jos, iar în zona gâtului – de jos în sus.
  După tunderea bărbii şi a mustăţilor menţineţi-le forma.
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
  Opriţi aparatul după utilizare.
  Demontaţi de pe aparat accesoriile utilizate şi îndepărtaţi restu-
  rile de păr tăiat de pe suprafaţa interioară şi exterioară a acce-
  soriilor utilizând periuţa (7).
  Puteţi spăla accesoriile sub jet de apă, după care acestea trebu-
  ie şterse şi uscate bine.
  Este interzis să utilizaţi pentru curăţarea carcasei şi a accesori-
  ilor solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
  Este interzis să scufundaţi complet aparatul, adaptorul de reţea
  şi cablul adaptorului de reţea în apă sau alte lichide.
  Lubrifierea lamelor trimmerului (11, 13, 15)
  Este necesar lubrifiaţi cu regularitate lamele cu uleiul (9) care
  este furnizat împreună cu aparatul.
  Aplicaţi o picătură, două de ulei (9) pe zimţii lamelor trimmerului
  şi pe partea adversă a lamei superioare.
  Instalaţi trimmerul pe carcasa aparatului şi porniţi aparatul şi asi-
  guraţi-vă că cursa lamelor este silenţioasă.
  Opriţi aparatul, ştergeţi excesul de ulei cu un material uscat.
  Atenţie! Folosiţi doar uleiul care este furnizat împreună cu
  aparatul.
  NU UTILIZAŢI pentru lubrifiere ulei vegetal, grăsimi, amestec de
  ulei cu solvenţi.
  Solvenţii se evaporă, iar uleiul vâscos rămas poate încetini viteza
  de mişcare a lamelor.
  PĂSTRARE
  Înainte de a stoca aparatul pentru păstrare efectuaţi curăţarea
  acestuia şi lubrifiaţi lamele trimmerului (11, 13, 15) cu ulei (9).
  Păstraţi aparatul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru
  copii.
  CONŢINUT PACHET
  1. Aparat de tuns – 1 buc.
  2. Trimmer lat 40 mm – 1 buc.
  3. Accesoriu telescopic pentru trimmer 40 mm – 1 buc.
  4. Trimmer lat 30 mm – 1 buc.
  5. Accesoriu telescopic pentru trimmer 30 mm – 1 buc.
  6. Trimmer detaliat – 1 buc.
  7. Pieptene – 1 buc.
  8. Ulei pentru lubrifiere – 1 buc.
  9. Periuţă pentru curăţare – 1 buc.
  10. Suport pentru păstrare – 1 buc.
  11. Instrucţiune – 1 buc.
  SPECIFICAŢII TEHNICE
  Alimentare de intrare adaptor de reţea: АС 100-240 V ~ 50/60Hz,
  0,6 A
  Tensiune de ieşire: DC 3 V, 0,8 A
  Consum maxim de putere: 7 W
  Producătorul îşi rezervă dreptul modifice caracteristicile apara-
  tului fără preaviz.
  Termenuldefuncţionareaaparatului –3ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, rugăm
  adresaţi la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost pro-
  curat produsul dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia
  prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar,
  care confirmă cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întoc-
  mite în conformitate cu Directiva 2004/108/ЕС i
  Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă ten-
  siune (2006/95/ЕС).
  romÂnĂ/Moldovenească
  6
  ШАШ ҚИЮҒА АРНАЛҒАН ЖИНАҚ
  СИПАТТАМАСЫ
  1. Қондырмалар бекіткішінің пернесі
  2. Корпусы
  3. Қуаттандыру көрсеткіші
  4. Қоректендіру айырғышы
  5. Желілік бейімдеуіш бауының ағытпасын қосуға арналған ұя
  6. Сақтауға арналған тұғыр
  7. Тазалауға арналған қылшақ
  8. Тарақ
  9. Майлайтын май
  10. Желілік бейімдеуіш
  Қондырмалар
  11. 40 мм кең триммер
  12. 40 мм триммерге арналған телескопиялық қондырма
  13. 30 мм кең триммер
  14. 30 мм триммерге арналған телескопиялық қондырма
  15. Бөлшекті триммер
  ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Электрлік аспапты пайдаланудан бұрын, осы пайдалану
  нұсқаулығымен мұқият танысып шығыңыз да, оны осы аспаптың
  бүкіл пайдаланылу мерзімі ішінде анықтамалық материал ретінде
  пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта
  баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
  Аспапты дұрыс қолданбау оның бұзылуына және пайдаланушыға
  немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
  Аккумуляторлық батаеряны қуаттандыру үшін алғашқы
  іске қосқанда, электр желісіндегі кернеу желілік бейімдеуіш
  кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
  Тек жеткізу жинағына кіретін қондырмаларды және желілік
  бейімдеуішті пайдалыныңыз.
  Қондырмалары мен ұстаралары бүлінген машинаны
  пайдалануға тыйым салынады.
  Машинканы температурасы жоғары және салыстырмалы
  ылғалдылығы 80%-дан асатын жерлерде пайдалануға тыйым
  салынады.
  Аккумуляторлық батареяны +5-тен +35°С-ге дейінгі
  температурада ғана қуаттанадырыңыз.
  Жеткізілім жинағына кіретін қондырма-тарақтарды ғана
  пайдаланыңыз.
  Құрылғыны, желілік бейімдеуішті және желілік бейімдеуіштің
  бауын суға және басқа сұйықтықтарға салмаңыз. Құрылғыны
  ылғалдығы жоғары және температурасы жоғары жайларда,
  сондай-ақ ванна немесе душ қабылдап жатқан кезде
  пайдаланбаңыз.
  Суға толы ваннаның немесе қолжуғыштың қасында құрылғыны
  сақтамаңыз. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа
  салмаңыз, құрылғыны су ағынымен жумаңыз.
  Триммер ұстараларының тазалығы мен оларда майлағыш
  майлардың болуын қадағалаңыз.
  Әрбір пайдаланып болғаннан кейін машинаның жүзін жинаққа
  кіретін қылшақтың көмегімен тазалап отырыңыз.
  Іске қосылған аспапты ешқашан қараусыз ақлдырмаңыз.
  Машинканы жұмыс кезіндегі үзілістерде немесе пайдаланбаған
  кезде сөндіріңіз.
  Желілік бау:
  ыстық заттармен және беттердің жанаспауы,
  суға салынбауы,
  үшкір шеттермен тартылмауы,
  аспапты тасымалдауға арналған қолсап ретінде
  пайдаланылмауы керек.
  Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат
  етпеңіз.
  Балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қауіпсіздігі
  үшін жауап беретін тұлғамен аспапты қауіпсіз пайдалану және
  оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда болатын қауіптер
  туралы сәйкес және түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса,
  берілген құрылғы олардың пайдалануына арналмаған.
  Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама ретінде
  пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз
  қалдырмаңыз.
  • Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен
  немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу
  қаупі!
  Желілік бейімдеуіштің бұзылулары болса, егер құрылғы
  іркілістермен жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағанннан
  кейін құрылғыны пайдлануға тыйым салынады. Барлық
  жөндеу сұрақтары бойынша туындыгерлес (өкілетті) қызмет
  көрсету орталығына хабарласыңыз.
  Құрылғыны балалардың қолы жетпетйін жерде сақтаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА
  АРНАЛҒАН
  ШАШ ҚИЮҒА АРНАЛҒАН МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУ
  Құрылғыны төмен температура кезінде тасымалдаған
  немесе сақтаған жағдайда оны бөлме температурасында
  екісағаттанкемемесуақытұстағанжөн.
  Аккумуляторлық батареяны қуаттандыру
  Аккумуляторлық батарея толық қуаттандырылғанда машинканың
  үздіксіз жұмыс істеу уақыты шамамен 35 минутты құрайды.
  Желілік бейімдеуіш (10) ағытпасын машинка корпусында (2)
  орналасқан ұяға (5) салыңыз, желілік бейімдеуішті электрлік
  ашалықққа салыңыз, осы кезде қуаттандыру көрсеткіші (3) көк
  түспен жанады.
  Қуаттандырудың бірінші циклі 10-12 сағатты құрайды,
  батареяны қайталап қуаттандыру 8 сағат алады.
  Аккумуляторлық батареяны қуаттандыру аяқталғаннан кейін
  көрсеткіш (3) сөнеді. Желілік бейімдеуішті (10) электрлік
  ашалықтан суырыңыз және бейімдеуіш бауының ағытпасын
  ұядан (5) шығарыңыз.
  Ескерту:
  Аккумуляторлық батареяны қуаттандыруды ол толық
  қуатсыздандырылғаннан кейін жүзеге асырыңыз.
  Аккумуляторларды қуаттандыруды +5° C-ден +35° C-ге
  дейнгі температурада жүзеге асырыңыз.
  Желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
  Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз
  (3 айдан артық), машинканы пайдалану алдында
  аккумуляторлық батареяны толық қуаттандыруды жүзеге
  асырыңыз (10-12 сағат).
  Құрылғыны электрлік желіден жұмыс істеуге пайдалануға
  болады.
  Қондырмалар
  Қондырмаларды тұүғырда (6) сақтаңыз.
  Қондырманы орнату және ауыстыру алдында, батырмаға (4)
  басып, құрылғыны сөндіріңіз желілік бейімдеуіштен жұмыс
  істегенде, оны электрлік ашалықтан суырыңыз.
  Бекіткіш пернесін (1) қондырмадан жылжытыңыз, және пернені
  (1) басып тұрып, қондырманы корпустан (2) шығарыңыз.
  Қажетті қондырманы орнату үшін қондырманың төменгі
  жағындағы бекіткішті корпустың (2) артқы қабырғасындағы
  ойыққа салыңыз, қондырманы тірелгенге дейін салыңыз және
  бекіткіш (1) пернесін жіберіңіз.
  Телескопиялық қондырмаларды орнату
  40 мм триммерге арналған телескопиялық қондырма
  Телескопиялық қондырманы (12) триммерге (11) кигізіңіз, осы
  кезде қондырманың (12) төменгі ілгегі триммерге (11) бекітілуі
  керек. Қиылатын шашатардың ұзындығы тарақтың триммерге
  (11) байланысты 3, 5, 7, 9, 11 мм-ге жылжуы арқылы жүзеге
  асырылады.
  30 мм триммерге арналған телескопиялық қондырма
  Қондырманы (14) триммерге (13) ұстаралар жағынан төмен
  бағытта тірлегенге дейін кигізіңіз. Қиылатын шашатардың
  ұзындығы қондырманың триммерге (13) байланысты 3, 5, 7, 9
  мм-ге жылжуы арқылы жүзеге асырылады. Қондырманы (14) шешу
  оны трммерге (13) байланысты жоғары бағытта жылжыту арқылы
  жүзеге асырылады.
  Майлайтын май
  Шаш қиюға арналған машинаны жақсы күйде ұстау үшін,
  триммер ұстараларын (11, 13, 15) әрбір қырқудан кейін майлап
  отыру қажет.
  Ұстарларды майлау үшін жеткізу жинағына кіретін майды (9)
  ғана пайдаланыңыз.
  Шаш қиюға арнлаған машинкамен жұмыс істеу
  Аккумуляторлық батареядан жұмысты бастау алдында,
  батареяны толық қуаттандыруды жүзеге асырыңыз.
  Қажетті қондырманы орнатыңыз.
  Ескерту: Электрлік желіден жұмыс істеу үшін желілік бейімдеуіш
  бауының ағғытпасын (10) корпустағы (2) ұяға (5) қосыңыз және
  желілік бейімдеуішті (10) электрлік ашалыққа салыңыз.
  Батырманы (4) басы құрылғыны іске қосыңыз.
  Құрылғымен жұмывс істеп болғаннан кейін, батырманы (4) басып,
  оны сөндіріңіз.
  Ескерту
  Әрқашан жұмыс уақытында үзіліс жасаған кезде машинканы
  сөндіріңіз.
  Электрлік желіден жұмыс істеген кезде қондырмаларды
  ауыстырған кезде машинканы сөндіріңіз және желілік
  бейімдеуішті электрлік ашалықтан суырыңыз.
  Шаш қию
  Шаш үлгісін жасау үшіен триммерлерді (11, 13) сәйкес
  телескопиялық қондырмалармен (12, 14) пайдаланыңыз.
  Қысқа шашқа көркем шаш қию үшін бөлшекті триммерді (15)
  пайдалануға болады.
  Шаш қиған уақытта шаш таза және құрғақ болуы керек.
  Қажетті триммерді (11, 13 немесе 15) орнатыңыз.
  Шаш қиюды бастау алдында, батырмаға (4) басып, машинканы
  қосыңыз, машинка іркіліссіз жұмыс істеп тұрғанына, ал
  ұстаралар жүрісі жұмсақ екеніне көз жеткізіңіз. Ұстараларда
  майлайтын май көп болғанда оны құрғақ матамен жою керек.
  Ажытақышты (4) «0» күйіне белгілеп, құрылғыны сөндіріңіз,
  содан кейін триммерге (11 немесе 13) сәйкестелескопиялық
  қондырманы (12 немесе 14) орнатыңыз.
  Адамды оның басы сіздің көзіңіздің бойында оналасытндай
  етіп отырғызыңыз, иықтарды сүлгімен жабыңыз, шашты тарақ
  (8) көмегімен тараңыз.
  Батырманы (4) басып, құүрлығыны қосыңыз .
  Ескесалу
  Аздаған шаш мөлшерін бір рет жүріп өткенде қырқыңыз
  қажет болған жағдайда өңделіп қойған аймаққа қосымша
  қырқу үшін қайтып келуге болады.
  Қырқудың ең жақсы нәтижесіне су емес, құрғақ шаштармен
  жұмыс істеген кезде қол жеткізуге болады.
  Шашты тегіс емес бұрымдарды анықтау үшін тарақпен
  (8 тараңыз.
  Бірінші рет үшін шашты қиғаннан кейін неғұрлым ұзын
  шаштарды қалдырған дұрыс.
  Машинаны меңгергеніңізше сіз қажетті шаш үлгісін өз
  бетіңізше модельдеуіңізге болады.
  Бірінші қадам
  Телескопиялық қондырмны (12 немесе 14) 3 немесе 6 күйне
  белгілеңіз. Машинаны батрмамен (4) қосыңыз. Ұсталары
  жоғары қарай бағыттап, машинканы ұстаңыз. Қиюды шаштың
  өскен ұшынан бастаңыз. Машинаны ақырындап жоғары қарай
  жылжытыңыз. Бастың артқы жағының төменгі бөлігіндегі және
  құлақ маңайындағы барлық шашты қиыңыз.
  Екінші қадам
  Батырмаға (4) басып, машинканы өшіріңіз, пайдаланылатын
  телескопиялық қондырмаға (12 немесе 14) байланысты
  қондырманы 9 немесе 11 күйіне орнатып, бастың төбесіне жақын
  орналасқан шашты қиюды жалғастырыңыз.
  Қадам 3 – самай аймағындағы шашты қию
  Машинаны өшіріңіз де, телескопялық қондырмаға (12 немесе
  14) байланысты қондырманы 3 немесе 6 күйіне белгілеңіз
  және самайдағы шаштарды қиыңыз. Одан кейін телескопиялық
  қондырмаға (12 немесе 14) байланысты қондырманы 9 немесе 11
  күйіне орнатып, қиюды төбеге қарай жалғастырыңыз.
  Қадам 4 – қара түнек аймағындағы шашты қию
  Телескопиялық қондырманы (14) 9 немесе 11 күйлерінде
  пайдаланып, шашты төбеден енбекке қарай, шаштың өсуіне қарсы
  бағытта қырқыңыз.
  Шашты өсуіне қарсы бағытта және өсу бағыты бойынша
  қиюға болады, бірақ өсуіне қарсы бағытта қырқылған шаштар
  өсу бағыты бойынша қырқылған шашқа қарағанда қысқарақ
  болатынын ескеріңіз.
  Телескопиялық қондырманы (12 немесе 14) 3 немесе 6 күйіне
  өте қысқа қырқу үшін пайдаланыңыз. Ұзынырақ шаш қалдыру
  үшін телескопиялық қондырманың (12 немесе 14) 7, 9 немесе
  11күйлерін пайдаланыңыз.
  Нағұрлым ұзынырақ шаш қалдыру үшін шаш бұрымдарын
  саусақ арасында қысып ұстап, оларды машинамен қиыңыз.
  Тарақты (8) пайдалануға болады: шаш бұрымдарын
  көтеріңкіреп, оларды машинамен тарақтың үстінен қиыңыз.
  Қиюды әрқашан бастың желке тұсынан бастаңыз.
  Шашты тегіс емес бұрымдарды анықтау үшін тарақпен (8)
  тараңыз.
  Шашты тегістеу үшін қайшыны пайдаланыңыз.
  Қадам 5 – қорытынды бөлік
  Шаш үлгісін модельдеуді аяқтайтын кезеңде телескопиялық
  қондырманы шешіп алыңыз, машинаны жүздерін шашқа қаратып
  аударыңыз да, самай мен мойын тұстағы шашты абайлап тегістеп
  шығыңыз. Машинаға қолдың күшін түсірмеңіз, ашық жүздердің
  теріге тиген кезінде жарақаттар алуыңыз немесе кесіп кетуіңіз
  мүмкін.
  Конус тәрізді шашты қию
  Қажетті телескопиялық қондырманы орнатыңыз және бастың
  артқы бөлігінен төбесіне қарай шашты қиюды бастаңыз.
  Шаштарды олардың өсуінің бағытына қарсы бастың алдыңғы
  жағынан төбесіне қарай және бүйірлерінен қиыңыз. Жазық төбесі
  бар шашты қию үшін тарақты (8) пайдаланыңыз: шаш тарамдарын
  тарақпен көтеріңіз және қиыңыз. Шашты тегіс емес бұрымдарды
  анықтау үшін тарақпен (8) тараңыз.
  Сақал мен мұртты қию
  Сақалды моделдеу үшін телескопиялық қондырмалары (12, 14)
  триммерлерді (11, 13) пайдаланыңыз, сонымен қатар бөлшекті
  триммерді (15) пайдалануға болады.
  Шашты қиюға арналған машинкаға триммерді (11 немесе 13)
  орнатыңыз, ал триммерге сәйкес телескопиялық қондырманы
  (12 немесе 14) орнатыңыз.
  Машинканы игермегенше, қондырмаға байланысты қондырма-
  тарақтарды «9» немесе «11» күйіне белгілеген дұрыс, және
  телескопиялық қондырмаларды шаш ұзындығын қысқарту
  жағына ауыстыру керек.
  Сақалды симметриялы қию үшін, құлақтан иек жағына қарай
  қиюды бастаңыз, ал содан кейін беттің екінші жағынан қиюды
  қайталаңыз.
  Мұртты қиғанда оларды тараңыз, ал содан кейін оларды
  еріннің ортасынан шеттеріне қарай қиюды бастаңыз.
  Ескерту: Бір өтімде шаштың шағын көлемін қиыңыз, қажет
  болған жағдайда әрқашан қиылған бөлікті қосымша қию үшін
  оралуға болады.
  Сақалды қиюдың соңғы кезеңінде телескопиялық қондырманы
  шешіңіз, құрылғыны ұстараларымен өзіңізге қарай бұрыңыз,
  мишинкаға сәл басып, сақалдың қажетті контурын жасаңыз.
  Машинкаға қатты баспаңыз, ашық ұстаралар терімен жанасқан
  кезде сіз жарақат немесе кесу келтіре аласыз.
  Беттегі шаштарды қиған кезде триммерді жоғарыдан астына
  қарай, ал мофн жағында – астынан үстіне қарай жылжытыңыз.
  Сақал мен мұртты қиғаннан кейін, олрадың пішінін сақтаңыз.
  ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ
  Машинканы пайдаланып болғаннан кейін сөндіріңіз.
  Машинкадан пайдалнылған қондырманы шешіңіз және
  қиылған шаш қалдықтарын қондырманың сыртқы және ішкі
  жағынан қылшақты (7) пайдаланып алып тастаңыз.
  Сіз қондырмаларды ағын сумен жуа аласыз, содан кейін
  оларды сүрту және құрғату керек.
  Корпусы және қондырмаларды тазалау үшін еріткіштерді
  немесе қажайтын тазалағыш заттарды пайдалнуға тыйым
  салынады.
  Шашты қиюға арналған машинканы, желілік бейімдеуішті және
  желілік бейімдеуіш бауын суға немесе басқа да кез келген
  сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.
  Триммер ұстараларын (11, 13, 15) тазалау
  Ұстараларды жеткізу жинағына кіретін маймен (9) үнемі тазалап
  және майлап отыру керек.
  Майдың (9) бір-екі тамшысын триммер ұстараларының
  тістеріне және үстіңгі ұстараның артқы бөлігіне жағыңыз.
  Триммерді машинка корпусына онатыңыз және машинаны
  қосып, жүздердің бірқалыпты жүріп тұрғанын тексеріп алыңыз.
  Аспапты өшіріңіз, артық майды құрғақ матамен сүртіп тастаңыз.
  Назар аударыңыз! Тек аспаптың жеткізу жинағына кіретін майды
  пайдаланыңыз.
  Майлау үшін өсімдік майын, тоң майды, еріткіштерге қосылған май
  қоспасын ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
  Еріткіштер булануға ұшырайды, одан қалған қою май жүздердің
  жылжу жылдамдығын баяулатуы мүмкін.
  САҚТАУ
  Құрылғыны сақтауға cалып қоймас бұрын, машинаны
  тазалаңыз және триммер ұстараларын (11, 13, 15) маймен
  (9) майлаңыз.
  Машинканы құрғақ салқын балалардың қолы жетпейтін жерге
  салып қойыңыз.
  ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ
  1. Шашты қиюға арналған машинка– 1 дн.
  2. 40 мм кең триммер – 1 дн.
  3. 40 мм триммерге арналған телескопиялық қондырма – 1 дн.
  4. 30 мм кең триммер – 1 дн.
  5. 30 мм триммерге арналған телескопиялық қондырма – 1 дн.
  6. Бөлшекті триммер – 1 дн.
  7. Тарақ – 1 дн.
  8. Майлауға арналған май – 1 дн.
  9. Тазалауға арналған қылшақ – 1 дн.
  10. Сақтауға арналған тұғыр – 1 дн.
  11. Нұсқаулық – 1 дн.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
  Желілік бейімдеуіштің кіргізетін қорегі: АС 100-240 В ~ 50/60Гц,
  0,6 A
  Шығаратын кернеуі: DC 3 В, 0,8 А
  Максималды тұтынатын қуаты: 7 Вт
  Өндіруші аспаптартың сипаттарын алдын ала ескертусіз
  өзгерту құқығына ие болып қалады.
  Аспаптыңқызмететумерзімі–3жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден
  тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
  мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
  квитанциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 2004/108/ЕС Дерективаның
  ережелерiне енгiзiлген Төменгi Ережелердiң Реттелуi
  (2006/95/ЕС).
  ҚАЗАҚША
  5
  НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ
  ОПИСАНИЕ
  1. Клавиша фиксатора насадок
  2. Корпус
  3. Индикатор зарядки
  4. Выключатель питания
  5. Гнездо подключения разъёма провода сетевого адаптера
  6. Подставка для хранения
  7. Щёточка для чистки
  8. Расчёска
  9. Масло для смазки
  10. Сетевой адаптер
  Насадки
  11. Широкий триммер 40 мм
  12. Телескопическая насадка для триммера 40 мм
  13. Широкий триммер 30 мм
  14. Телескопическая насадка для триммера 30 мм
  15. Детальный триммер
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно
  прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохра-
  ните её для использования в качестве справочного материала.
  Используйте устройство только по его прямому назначению,
  как изложено в данной инструкции.
  Неправильное обращение с прибором может привести к его
  поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
  Перед первым подключением устройства к сети для заряд-
  ки аккумуляторной батареи убедитесь в том, что напряже-
  ние электрической сети соответствует рабочему напряже-
  нию сетевого адаптера.
  Используйте только те насадки и сетевой адаптер, которые
  входят в комплект поставки.
  Запрещается использовать машинку с повреждёнными
  насадками или лезвиями.
  Не используйте устройство в местах с повышенной темпе-
  ратурой и относительной влажностью более 80%.
  Производите зарядку аккумуляторной батареи при темпе-
  ратуре от +5°C до +35°C .
  Используйте только те насадки-расчески, которые входят в
  комплект поставки.
  Не погружайте устройство, сетевой адаптер и шнур сете-
  вого адаптера в воду и другие жидкости, не используйте
  машинку во время принятия ванны или душа.
  Не храните прибор рядом с ванной, наполненной водой,
  или раковиной. Не погружайте прибор в воду или в другие
  жидкости, не промывайте машинку под струёй воды.
  Всегда следите за чистотой лезвий триммеров и наличием
  на них смазочного масла.
  После каждого использования очищайте насадки от срезан-
  ных волос при помощи щёточки.
  Никогда не оставляйте работающее устройство без при-
  смотра.
  Выключайте машинку в перерывах в работе, а также в тех
  случаях, когда вы ею не пользуетесь.
  Шнур сетевого адаптера не должен:
  соприкасаться с горячими предметами и поверхно-
  стями,
  погружаться в воду,
  протягиваться через острые кромки,
  использоваться в качестве ручки для переноски
  устройства.
  Не разрешайте детям использовать устройства в качестве
  игрушки.
  Данное устройство не предназначено для использования
  детьми и людьми с ограниченными возможностями, если
  только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны
  соответствующие и понятные им инструкции о безопасном
  пользовании устройством и тех опасностях, которые могут
  возникать при его неправильном использовании.
  Из соображений безопасности детей не оставляйте поли-
  этиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки,
  без надзора.
  • Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовы-
  ми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
  Запрещается использовать устройство при повреждении
  сетевого адаптера, если устройство работает с перебоя-
  ми, а также после его падения. По всем вопросам ремон-
  та обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сер-
  висный центр.
  Храните устройство в местах, недоступных для детей.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО
  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ
  После транспортировки или хранения устройства при
  пониженной температуре необходимо выдержать его при
  комнатной температуре не менее двух часов.
  Зарядка аккумуляторной батареи
  При полном заряде аккумуляторной батареи время непрерыв-
  ной работы машинки составляет около 35 минут.
  Вставьте разъём сетевого адаптера (10) в гнездо (5), распо-
  ложенное на корпусе машинки (2), вставьте сетевой адаптер
  в электрическую розетку, при этом индикатор зарядки (3)
  загорится синим цветом.
  Первый цикл зарядки составляет 10-12 часов, повторная
  зарядка батареи занимает около 8 часов.
  Когда зарядка аккумуляторной батареи будет завершена,
  индикатор (3) погаснет. Извлеките сетевой адаптер (10) из
  электрической розетки и извлеките разъём провода адап-
  тера из гнезда (5).
  Примечания:
  Производите повторную зарядку аккумуляторной батареи
  только после её полной разрядки.
  Производите зарядку аккумуляторов при температуре от
  +5° C до +35° C.
  Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмо-
  тра.
  Если вы не пользовались устройством продолжительное
  время (более 3 месяцев), перед использованием машин-
  ки произведите полную зарядку аккумуляторной батареи
  (10-12 часов).
  Устройство можно использовать и для работы от электри-
  ческой сети.
  Насадки
  Храните насадки на подставке (6).
  Перед установкой и заменой насадки выключите устрой-
  ство, нажав на кнопку (4), при работе от сетевого адаптера
  извлеките его из электрической розетки.
  Сдвиньте клавишу фиксатора (1) от насадки и, удерживая
  клавишу (1), снимите насадку с корпуса (2).
  Для установки требуемой насадки вставьте фиксатор на
  нижней части насадки в паз на задней стенке корпуса (2), а
  затем, отодвинув клавишу (1) от насадки, вставьте насадку
  до упора и отпустите клавишу фиксатора (1).
  Установка телескопических насадок
  Телескопическая насадка для триммера 40 мм
  Наденьте телескопическую насадку (12) на триммер (11), при
  этом нижняя защёлка насадки (12) должна зафиксироваться на
  триммере (11). Регулировка длины срезаемых волос произво-
  дится перемещением расчёски относительно триммера (11) в
  пределах 3, 5, 7, 9, 11 мм.
  Телескопическая насадка для триммера 30 мм
  Наденьте насадку (14) на триммер (13) со стороны лезвий по
  направлению вниз до упора. Регулировка длины срезаемых
  волос производится перемещением насадки относительно
  триммера (13) в пределах 3, 5, 7, 9 мм. Снятие насадки (14)
  производится перемещением её по направлению вверх отно-
  сительно триммера (13).
  Смазочное масло
  Для поддержания машинки в рабочем состоянии необходи-
  мо смазывать лезвия триммеров (11, 13, 15) после каждого
  использования машинки.
  Для смазки лезвий используйте только то смазочное масло
  (9), которое входит в комплект поставки.
  Работа с машинкой для стрижки
  Перед тем как работать от аккумуляторной батареи, произ-
  ведите полную зарядку батареи.
  Установите необходимую насадку.
  Примечание: Для работы от электрической сети подсоеди-
  ните разъём провода сетевого адаптера (10) к гнезду (5) на
  корпусе (2) и вставьте сетевой адаптер (10) в электрическую
  розетку.
  Включите устройство, нажав кнопку (4) .
  Завершив работу с устройством, выключите его, нажав кноп-
  ку (4) .
  Примечания:
  Всякий раз при необходимости сделать перерыв в работе
  выключайте машинку.
  При работе от электрической сети во время замены наса-
  док выключайте машинку и вынимайте сетевой адаптер из
  электрической розетки.
  Стрижка волос
  Для создания причёски используйте триммеры (11, 13) с соот-
  ветствующими телескопическими насадками (12, 14).
  Для художественной стрижки на коротких волосах можно
  использовать детальный триммер (15).
  Во время стрижки волосы должны быть чистыми и сухими.
  Установите необходимый триммер (11, 13 или 15).
  Перед началом стрижки включите машинку, нажав кнопку
  (4) , и убедитесь в том, что машинка работает без сбоев, а
  ход лезвий - плавный. При избытке на лезвиях смазочного
  масла его следует удалить при помощи сухой ткани.
  Выключите устройство, установив выключатель (4) в поло-
  жение «0», затем установите на триммер (11 или 13) соответ-
  ствующую телескопическую насадку (12 или 14).
  Посадите человека таким образом, чтобы его голова была
  примерно на уровне ваших глаз, прикройте плечи полотен-
  цем, расчешите волосы при помощи расчёски (8).
  Включите устройство, нажав кнопку (4) .
  Напоминание
  Срезайте небольшое количество волос за один проход, в
  случае необходимости всегда можно вернуться к уже под-
  стриженному участку для дополнительной стрижки.
  Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с
  сухими, а не влажными волосами.
  Расчёсывайте волосы расчёской (8) для выявления неров-
  ных прядей.
  Для первого раза после стрижки лучше оставить более
  длинные волосы.
  По мере освоения устройства, вы сможете самостоятельно
  моделировать необходимые прически.
  Шаг первый
  Установите телескопическую насадку (12 или 14) в положение 3
  или 6. Включите машинку кнопкой (4) . Держите машинку таким
  образом, чтобы лезвия были направлены вверх. Начинайте
  стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте машин-
  ку по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу зад-
  ней части головы и около ушей.
  Шаг второй
  Отключите машинку, нажав кнопку (4) , в зависимости от
  используемой телескопической насадки (12 или 14) установите
  насадку в положение 9 или 11, включите машинку и продолжай-
  те стричь волосы ближе к макушке.
  Шаг 3 - стрижка в области висков
  Отключите машинку, в зависимости от используемой телеско-
  пической насадки (12 или 14) установите насадку в положение
  3 или 6 и подстригите волосы на висках. Затем, в зависимости
  от используемой телескопической насадки (12 или 14), устано-
  вите насадку в положение 9 или 11 и продолжайте стрижку по
  направлению к макушке.
  Шаг 4 - стрижка в области темени
  Используя телескопическую насадку (14) в положении 9 или 11,
  стригите волосы по направлению от макушки к темени, против
  направления роста волос.
  Волосы можно стричь против направления роста и по
  направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстри-
  женные против направления их роста, будут короче волос,
  подстриженных по направлению роста.
  Устанавливайте телескопическую насадку (12 или 14) в
  положение 3 и 6 для очень короткой стрижки. Чтобы оста-
  вить длинные волосы, используйте положения телескопи-
  ческих насадок (12 или 14) 7, 9 или 11.
  Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди
  волос между пальцами и состригайте их машинкой.
  Можно использовать расчёску (8): приподнимайте пряди
  волос и состригайте их машинкой поверх расчёски.
  Всегда начинайте стрижку с задней части головы.
  Расчёсывайте волосы расчёской (8) для выявления неров-
  ных прядей.
  Используйте ножницы для подравнивания волос.
  Шаг 5 - заключительная часть
  В заключительной стадии моделирования причёски снимите
  телескопическую насадку, разверните машинку лезвиями в
  сторону волос и аккуратно подровняйте волосы на висках и на
  шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте откры-
  тых лезвий с кожей можно нанести травму или порезы.
  Конусообразная стрижка
  Установите необходимую телескопическую насадку и начни-
  те стрижку с задней части головы по направлению к макушке.
  Подстригите волосы против направления их роста с перед-
  ней части головы по направлению к макушке и с боков. Для
  получения стрижки с плоской макушкой используйте расчё-
  ску (8): приподнимайте и состригайте пряди волос по расчё-
  ске. Расчёсывайте волосы расчёской (8) для выявления неров-
  ных прядей.
  Стрижка бороды и усов
  Для моделирования бороды используйте триммеры (11, 13) с
  телескопическими насадками (12, 14), а также можно исполь-
  зовать детальный триммер (15).
  Установите на машинку для стрижки триммер (11 или 13), а
  на триммер установите соответствующую телескопическую
  насадку (12 или 14).
  Пока вы не освоили машинку для стрижки, лучше устанав-
  ливать насадки-расчёски в положения «9» или «11», в зави-
  симости от насадки, и постепенно переводите телескопиче-
  ские насадки в сторону уменьшения длины волос.
  Для того, чтобы подстричь бороду симметрично, начинай-
  те стрижку по направлению от уха в сторону подбородка с
  одной стороны лица, а затем повторите стрижку бороды с
  другой стороны лица.
  При стрижке усов сначала расчешите их, а затем начинайте
  подстригать их в направлении от середины к уголкам губ.
  Примечание: Срезайте небольшое количество волос за один
  проход, в случае необходимости всегда можно вернуться к уже
  подстриженному участку для дополнительной стрижки.
  На заключительной стадии стрижки бороды снимите теле-
  скопическую насадку, поверните устройство лезвиями к
  себе и, слегка надавливая на машинку, создайте необходи-
  мый контур бороды.
  Не надавливайте сильно на машинку, при контакте откры-
  тых лезвий с кожей вы можете нанести травму или порезы.
  Подстригая волосы на щеках, перемещайте триммер сверху
  вниз, а в области шеи - снизу вверх.
  После того как вы подстриги бороду и усы, поддерживай-
  те их форму.
  ЧИСТКА И УХОД
  Выключите машинку после использования.
  Снимите с машинки используемые насадки и удалите остат-
  ки состриженных волос с внешней и внутренней поверхно-
  сти насадок, используя для этого щёточку (7).
  Вы можете промыть насадки под струёй воды, после чего их
  следует вытереть и тщательно просушить.
  Запрещается использовать для чистки корпуса и насадок
  растворители или абразивные чистящие средства.
  Запрещается полностью погружать машинку, сетевой адап-
  тер и шнур сетевого адаптера в воду или в любые другие
  жидкости.
  Смазка лезвий триммеров (11, 13, 15)
  Лезвия необходимо регулярно смазывать маслом (9), которое
  входит в комплект поставки.
  Нанесите одну-две капли масла (9) на зубья лезвий тримме-
  ров и на заднюю часть верхнего лезвия.
  Установите триммер на корпус машинки и включите машин-
  ку, убедитесь в плавности хода лезвий.
  Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.
  Внимание! Используйте только то масло, которое входит в
  комплект поставки прибора.
  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, а так-
  же смесь масла с растворителями.
  Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся
  густое масло может замедлить скорость перемещения лезвий.
  ХРАНЕНИЕ
  Перед тем как убрать устройства на хранение, произведи-
  те чистку устройства и смажьте лезвия триммеров (11, 13,
  15) маслом (9).
  Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступ-
  ном для детей.
  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
  1. Машинка для стрижки – 1 шт.
  2. Широкий триммер 40 мм – 1 шт.
  3. Телескопическая насадка для триммера 40 мм – 1 шт.
  4. Широкий триммер 30 мм – 1 шт.
  5. Телескопическая насадка для триммера 30 мм – 1 шт.
  6. Детальный триммер – 1 шт.
  7. Расчёска – 1 шт.
  8. Масло для смазки – 1 шт.
  9. Щёточка для чистки – 1 шт.
  10. Подставка для хранения – 1 шт.
  11. Инструкция – 1 шт.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Входное питание сетевого адаптера: АС 100-240 В ~ 50/60Гц,
  0,6 A
  Выходное напряжение: DC 3 В, 0,8 А
  Максимальная потребляемая мощность: 7 Вт
  Производитель оставляет за собой право изменять характери-
  стики приборов без предварительного уведомления.
  Срок службы прибора – 3 года
  Данное изделие соответствует всем требуемым
  европейским и российским стандартам безопасно-
  сти и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  Сделано в Китае
  РУССКИЙ
  4
  HAARSCHNEIDESET
  BESCHREIBUNG
  1. Sperrtaste der Aufsätze
  2. Gehäuse
  3. Ladezustandsanzeiger
  4. Netzschalter
  5. Anschlussstelle des Netzadapterkabels
  6. Aufbewahrungsuntersatz
  7. Reinigungsbürste
  8. Frisierkamm
  9. Schmieröl
  10. Netzadapter
  Aufsätze
  11. Breiter Trimmer 40 mm
  12. Teleskopaufsatz für Trimmer 40 mm
  13. Breiter Trimmer 30 mm
  14. Teleskopaufsatz für Trimmer 30 mm
  15. Detailtrimmer
  SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Elektrogeräts lesen Sie diese
  Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für
  weitere Referenz auf. Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmä-
  ßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
  Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung
  führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer
  hervorrufen.
  Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts ans
  Stromnetz für Akkumulatoraufladung, dass die Netzspannung
  und die Betriebsspannung des Netzadapters übereinstimmen.
  Benutzen Sie nur die Aufsätze und den Netzadapter, die zum
  Lieferumfang gehören.
  Benutzen Sie die Haarschneidemaschine mit beschädigten
  Aufsätzen oder Klingen nicht.
  Benutzen Sie das Gerät in den Räumen mit erhöhter Temperatur
  und relativer Feuchtigkeit höher als 80% nicht.
  Laden Sie den Akkumulator bei der Temperatur von +5°C bis +35°C
  auf.
  Benutzen Sie nur die Kammaufsätze, die zum Lieferungsumfang
  gehören.
  Tauchen Sie das Gerät, den Netzadapter und das Netzadapterkabel
  ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht, benutzen Sie die
  Haarschneidemaschine während des Bades oder der Dusche
  nicht.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät neben der mit Wasser aufgefüllten
  Wanne oder dem Waschbecken aufzubewahren. Tauchen Sie das
  Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht, spülen Sie die
  Haarschneidemaschine unter dem Wasserstrahl nicht ab.
  Achten Sie darauf, dass die Trimmerklingen immer sauber und mit
  Öl geschmiert sind.
  Nach jeder Nutzung reinigen Sie die Aufsätze von geschnittenem
  Haar mittels der Bürste.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
  Schalten Sie die Haarschneidemaschine während der
  Betriebspausen oder wenn Sie sie nicht benutzen aus.
  Das Netzadapterkabel soll nicht:
  mit heißen Gegenständen und Oberflächen in Berührung kom-
  men,
  ins Wasser getaucht werden,
  über scharfe Kanten gezogen werden;
  als Griff beim Tragen des Geräts benutzt werden.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät Kindern als Spielzeug zu geben.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht
  genutzt werden, außer wenn die Person, die für ihre Sicherheit
  verantwortlich ist, ihnen entsprechende und verständliche
  Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren
  bei seiner falschen Nutzung gibt.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die Plastiktüten, die als
  Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
  • Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
  Verpakungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn der
  Netzadapter beschädigt ist, wenn Störungen am Gerät auftreten
  und wenn es heruntergefallen ist. Bitte wenden Sie sich an einen
  autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst, falls Probleme mit
  dem Gerät auftreten.
  Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen
  Ort auf.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET
  INBETRIEBNAHME DER HAARSCHNEIDEMASCHINE
  Nachdem das Gerät unter niedrigen Temperaturen transpor-
  tiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der Nutzung bei der
  Raumtemperatur für nicht weniger als zwei Stunden bleiben.
  Akkumulatoraufladung
  Eine volle Aufladung des Akkumulators reicht ungefähr für 35 Minuten
  des ununterbrochenen Betriebs der Haarschneidemaschine.
  Stecken Sie den Anschluss des Netzadapters (10)
  in die Anschlussstelle (5), die sich am Gehäuse der
  Haarschneidemaschine (2) befindet, ein, stecken Sie
  den Netzadapter in die Steckdose ein, dabei leuchtet der
  Ladezustandsanzeiger (3) blau.
  Der erste Aufladezyklus beträgt 10-12 Stunden, nochmalige
  Akkumulatoraufladung beträgt ungefähr8 Stunden.
  Wenn der Akkumulator vollständig aufgeladen ist, erlischt der
  Ladezustandsanzeiger (3). Ziehen Sie den Netzadapter (10)
  aus der Steckdose heraus und nehmen Sie den Anschluss des
  Netzadapterkabels aus der Anschlussstelle (5) heraus.
  Anmerkungen:
  Laden Sie den Akkumulator erst nach der vollen Entladung wie-
  der auf.
  Laden Sie den Akkumulator bei der Temperatur von +5° C bis
  +35° C auf.
  Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbe-
  aufsichtigt.
  Falls Sie das Gerät für lange Zeit (mehr als 3 Monaten) nicht
  benutzt haben, laden Sie den Akkumulator vor der Nutzung der
  Haarschneidemaschine vollständig auf (10-12 Stunden).
  Das Gerät kann auch im Netzbetrieb benutzt werden.
  Aufsätze
  Bewahren Sie die Aufsätze auf dem Untersatz (6) auf.
  Vor dem Aufstellen und Ersetzen des Aufsatzes schalten Sie das
  Gerät aus, indem Sie die Taste (4) drücken, beim Betrieb mit dem
  Netzadapter trennen Sie ihn vom Stromnetz ab.
  Verschieben Sie die Sperrtaste (1) vom Aufsatz und nehmen Sie
  den Aufsatz vom Gehäuse (2) ab, indem Sie die Taste (1) halten.
  Fürs Aufstellen des erforderlichen Aufsatzes setzen Sie die
  Halterung am unteren Teil des Aufsatzes in die Aussparung an
  der hinteren Wand des Gehäuses (2) ein, dann verschieben Sie
  die Taste (1) vom Aufsatz und setzen Sie den Aufsatz bis zum
  Einrasten ein und lassen Sie die Sperrtaste (1) los.
  Aufstellen von Teleskopaufsätzen
  Teleskopaufsatz für 40-mm-Trimmer
  Setzen Sie den Teleskopaufsatz (12) auf den Trimmer (11) auf, dabei
  soll die untere Sperre des Aufsatzes (12) auf dem Trimmer (11) befes-
  tigt werden. Die Haarschnittlänge wird durch die Umstellung des
  Frisierkamms gegen den Trimmer (11) im Bereich von 3, 5, 7, 9, 11
  mm geregelt.
  Teleskopaufsatz für 30-mm-Trimmer
  Setzen Sie den Aufsatz (14) auf den Trimmer (13) von der Seite der
  Klingen nach unten bis zum Einrasten auf. Die Haarschnittlänge wird
  durch die Umstellung des Aufsatzes gegen den Trimmer (13) im
  Bereich von 3, 5, 7, 9 mm geregelt. Der Aufsatz (14) wird durch sei-
  ne Umstellung nach oben gegen den Trimmer (13) abgenommen.
  Schmieröl
  Um die Haarschneidemaschine im betriebsbereiten Zustand zu
  erhalten, soll man die Klingen der Trimmer (11, 13, 15) nach jeder
  Nutzung der Haarschneidemaschine einschmieren.
  Benutzen Sie fürs Einschmieren der Klingen nur das Schmieröl (9),
  das zum Lieferumfang gehört.
  Betrieb der Haarschneidemaschine
  Vor der Nutzung der Haarschneidemaschine im
  Akkumulatorenbetrieb laden Sie den Akkumulator vor der Nutzung
  vollständig auf.
  Stellen Sie den notwendigen Aufsatz auf.
  Anmerkung: Für die Nutzung des Geräts im Netzbetrieb schlie-
  ßen Sie den Anschluss des Kabels des Netzadapters (10) an
  die Anschlussstelle (5) am Gehäuse (2) an und stecken Sie den
  Netzadapter (10) in die Steckdose ein.
  Schalten Sie das Gerät mit der Taste (4) ein.
  Nach der Beendigung des Betriebs des Geräts schalten Sie es aus,
  indem Sie die Taste (4) drücken.
  Anmerkungen:
  Jedes Mal bei der Notwendigkeit eine Betriebspause zu machen,
  schalten Sie die Haarschneidemaschine aus.
  Beim Netzbetrieb während des Ersetzens der Aufsätze schal-
  ten Sie die Haarschneidemaschine aus und ziehen Sie den
  Netzadapter aus der Steckdose heraus.
  Haarschneiden
  Zum Erschaffen eines Haarschnittes benutzen Sie die Trimmer (11, 13)
  mit den entsprechenden Teleskopaufsätzen (12, 14).
  Für einen Kreativhaarschnitt am kurzen Haar können Sie den
  Detailtrimmer (15) benutzen.
  Während des Haarschneidens soll das Haar sauber und trocken
  sein.
  Stellen Sie den notwendigen Trimmer (11, 13 oder 15) auf.
  Schalten Sie vor dem Haarschneiden die Haarschneidemaschine
  ein, indem Sie die Taste (4) drücken, und vergewissern Sie sich,
  dass die Haarschneidemaschine störungsfrei funktioniert, und
  die Klingen sich gleichmäßig bewegen. Falls es zu viel Öl an den
  Klingen gibt, entfernen Sie es mit einem trockenen Tuch.
  Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzschalter (4) in die
  Position «0» einstellen, dann setzen Sie auf den Trimmer (11 oder
  13) den entsprechenden Teleskopaufsatz (12 oder 14) auf.
  Setzen Sie den Menschen so hin, dass sich sein Kopf annähernd
  auf ihrer Augenhöhe befindet, bedecken Sie die Schultern mit
  einem Handtuch, kämmen Sie sein Haar mit dem Frisierkamm (8).
  Schalten Sie das Gerät mit der Taste (4) ein.
  Hinweis
  Schneiden Sie kleine Haarmengen in einem Zug, kehren Sie zum
  beschnittenen Bereich zurück bei der Notwendigkeit, um das
  Haarschneiden fortzusetzen.
  Die besten Ergebnisse werden eher beim trockenen, als beim
  feuchten Haarschneiden erzielt.
  Kämmen Sie das Haar mit dem Frisierkamm (8), um ungerade
  Haarsträhnen festzustellen.
  Schneiden Sie beim ersten Haarschneiden weniger Haar ab.
  Nach einiger Zeit können Sie nach der Beherrschung des Geräts
  gewünschte Frisuren selbständigmodellieren.
  Erster Schritt
  Stellen Sie den Teleskopaufsatz (12 oder 14) in die Position 3 oder
  6 ein. Schalten Sie die Haarschneidemaschine mit der Taste (4) ein.
  Halten Sie die Haarschneidemaschine so, dass die Klingen nach oben
  gerichtet sind. Beginnen Sie mit dem Haarschneiden vom Beginn des
  Haarwuchses. Bewegen Sie langsam die Haarschneidemaschine von
  unten nach oben. Schneiden Sie das Haar vom unteren Hinterkopf
  und rund um die Ohren.
  Zweiter Schritt
  Schalten Sie die Haarschneidemaschine mittels der Taste (4)
  aus, abhängig vom benutzten Teleskopaufsatz (12 oder 14) stel-
  len Sie den Aufsatz in die Position 9 oder 11 ein, schalten Sie die
  Haarschneidemaschine ein und setzen Sie das Haarschneiden näher
  zum Scheitel fort.
  Schritt 3 - Schneiden der Koteletten
  Schalten Sie die Haarschneidemaschine aus, abhängig vom benutz-
  ten Teleskopaufsatz (12 oder 14) stellen Sie den Aufsatz in die Position
  3 oder 6 und schneiden Sie die Koteletten. Danach, abhängig vom
  benutzten Teleskopaufsatz (12 oder 14), stellen Sie den Aufsatz in
  die Position 9 oder 11 ein und setzen Sie das Haarschneiden in der
  Richtung des Scheitels fort.
  Schritt 4 - Schneiden im Scheitelbereich
  Schneiden Sie das Haar in der Richtung vom Scheitel zum Haarwirbel
  gegen den Haarwuchs, indem Sie den Teleskopaufsatz (14) in der
  Position 9 oder 11 benutzen.
  Das Haar kann man gegen den Haarwuchs und in der Richtung des
  Haarwuchses schneiden, achten Sie dabei, dass das Haar, das
  gegen den Haarwuchs geschnitten wird, kürzer wird, als das Haar,
  das in der Richtung des Haarwuchses geschnitten wird.
  Stellen Sie den Teleskopaufsatz (12 oder 14) in die Position 3 oder
  6 für den kürzesten Haarschnitt ein. Um langes Haar zu erzie-
  len, benutzen Sie die Positionen der Teleskopaufsätze (12 oder
  14) 7, 9 oder 11.
  Um längeres Haar zu erzielen, drücken Sie die Haarsträhnen zwi-
  schen den Fingern zusammen und schneiden Sie diese mit der
  Haarschneidemaschine.
  Sie können den Frisierkamm (8) benutzen: heben Sie
  die Haarsträhnen hoch und schneiden Sie diese mit der
  Haarschneidemaschine über dem Kamm.
  Beginnen Sie immer das Haarschneiden vom Hinterkopf.
  Kämmen Sie das Haar mit dem Frisierkamm (8), um ungerade
  Haarsträhnen festzustellen.
  Benutzen Sie die Schere fürs Nachschneiden.
  Schritt 5 - Schlussteil
  In der letzten Phase des Haarschneidens nehmen Sie den
  Teleskopaufsatz ab, richten Sie die Haarschneidemaschine mit den
  Klingen aufs Haar und schneiden Sie vorsichtig die Koteletten und
  Haare am Nacken nach. Um die Hautverletzung oder Schnittwunden
  durch die offenen Klingen zu vermeiden, drücken Sie auf die
  Haarschneidemaschine nicht.
  Konusförmiger Schnitt
  Stellen Sie den notwendigen Teleskopaufsatz auf und beginnen Sie
  das Haarschneiden vom Hinterkopf in die Richtung des Haarwirbels.
  Schneiden Sie das Haar gegen den Haarwuchs vom vorderen Teil des
  Kopfes in die Richtung des Haarwirbels und an den Kopfseiten. Um
  den Haarwirbel flach zu schneiden, benutzen Sie den Frisierkamm
  (8): heben Sie die Haarsträhnen und schneiden Sie sie über dem
  Kamm. Kämmen Sie das Haar mit dem Frisierkamm (8), um ungerade
  Haarsträhnen festzustellen.
  Bart- und Schnurrbartschneiden
  Zur Bartmodellierung benutzen Sie die Trimmer (11, 13) mit den
  Teleskopaufsätzen (12, 14), Sie können auch den Detailtrimmer (15)
  benutzen.
  Stellen Sie den Trimmer (11, 13) auf die Haarschneidemaschine
  auf, und stellen Sie den entsprechenden Teleskopaufsatz (12 oder
  14) auf den Trimmer auf.
  Solange Sie die Haarschneidemaschine nicht beherrschen, ist es
  besser, die Kammaufsätze in die Positionen «9» oder«11» abhängig
  vom Aufsatz einstellen; dann stellen Sie die Teleskopaufsätze zum
  kürzeren Haar allmählich um.
  Um den Bart symmetrisch zu schneiden, beginnen Sie das
  Schneiden vom Ohr zum Kinn an einer Gesichtsseite, und dann
  wiederholen Sie das Bartschneiden an anderer Gesichtsseite.
  Beim Schneiden des Schnurrbarts kämmen Sie ihn zuerst durch,
  und dann beginnen Sie das Schneiden von der Mitte zu den
  Lippenecken.
  Anmerkung: Schneiden Sie kleine Haarmengen in einem Zug, kehren
  Sie zum beschnittenen Bereich bei der Notwendigkeit zurück, um das
  Haarschneiden fortzusetzen.
  In der letzten Phase des Bartschneidens nehmen Sie den
  Teleskopaufsatz ab, drehen Sie das Gerät mit den Klingen zu sich
  und schaffen Sie die notwendige Bartkontur, indem Sie auf die
  Haarschneidemaschine leicht drücken.
  Um die Hautverletzung oder Schnittwunden durch die offenen
  Klingen zu vermeiden, drücken Sie auf die Haarschneidemaschine
  stark nicht.
  Beim Schneiden des Backenhaars bewegen Sie den Trimmer von
  oben nach unten, und am Hals - von unten nach oben.
  Nach dem Bart- und Schnurrbartschneiden halten Sie ihre Form.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Schalten Sie die Haarschneidemaschine nach der Nutzung aus.
  Nehmen Sie die benutzten Aufsätze von der
  Haarschneidemaschine ab und entfernen Sie die geschnittenen
  Haarreste von der äußeren und inneren Oberfläche der Aufsätze,
  benutzen Sie dafür die Reinigungsbürste (7).
  Sie können die Aufsätze unter dem Wasserstrahl abwaschen,
  danach wischen und trocknen Sie sie sorgfältig ab.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung
  des Gehäuses und der Aufsätze zu benutzen.
  Tauchen Sie die Haarschneidemaschine, den Netzadapter und
  das Netzadapterkabel ins Wasser oder in beliebige andere
  Flüssigkeiten vollständig nicht ein.
  Schmieren der Trimmerklingen (11, 13, 15)
  Schmieren Sie die Klingen mit dem Schmieröl (9), das zum
  Lieferumfang gehört, regelmäßig.
  Tragen Sie einen oder zwei Tropfen Schmieröl (9) auf die Zahnung
  der Trimmerklingen und auf den hinteren Teil der oberen Klinge an.
  Stellen Sie den Trimmer aufs Gehäuse der Haarschneidemaschine
  auf und schalten Sie die Haarschneidemaschine ein, vergewissern
  Sie sich, dass sich die Klingen gleichmäßig bewegen.
  Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie das Restöl mit einem
  trockenen Tuch.
  Achtung! Benutzen Sie nur das Öl, das zum Lieferumfang gehört.
  Benutzen Sie zum Schmieren KEIN Pflanzenöl, Fett oder Mischungen
  aus Öl und Lösungsmitteln.
  Die Lösungsmittel sind dem Ausdünsten ausgesetzt, wonach das
  gebildete zähflüssige Öl die Klingengeschwindigkeit verlangsamen
  kann.
  AUFBEWAHRUNG
  Bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung wegpacken, reinigen Sie
  das Gerät und schmieren Sie die Trimmerklingen (11, 13, 15) mit
  dem Öl (9).
  Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für
  Kinder unzugänglichen Ort auf.
  LIEFERUMFANG
  1. Haarschneidemaschine – 1 St.
  2. Breiter 40-mm-Trimmer – 1 St.
  3. Teleskopaufsatz für 40-mm-Trimmer – 1 St.
  4. Breiter 30-mm-Trimmer – 1 St.
  5. Teleskopaufsatz für 30-mm-Trimmer – 1 St.
  6. Detailtrimmer – 1 St.
  7. Frisierkamm – 1 St.
  8. Schmieröl – 1 St.
  9. Reinigungsbürste – 1 St.
  10. Aufbewahrungsuntersatz – 1 St.
  11. Bedienungsanleitung – 1 St.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Eingangsspannung des Netzadapters: АС 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A
  Ausgangsspannung: DC 3 V, 0,8 А
  Maximale Aufnahmeleistung: 7 W
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische
  Eigenschaften der Geräte ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim
  Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegen-
  den Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf
  vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der
  elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/
  EC - Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/
  EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  HAIR CLIPPER SET
  DESCRIPTION
  1. Attachment lock button
  2. Body
  3. Charging indicator
  4. Power switch
  5. AC adapter slot
  6. Storage base
  7. Cleaning brush
  8. Comb
  9. Lubricating oil
  10. AC adapter
  Attachments
  11. Wide trimmer 40 mm
  12. Telescopic attachment for trimmer 40 mm
  13. Wide trimmer 30 mm
  14. Telescopic attachment for trimmer 30 mm
  15. Detail trimmer
  SAFETY MEASURES
  Before using the electric unit, read this instruction carefully and
  keep it for further reference. Use the unit according to its intend-
  ed purpose only, as it is stated in this user manual.
  Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to
  the user or damage to his/her property.
  Before the first connecting the unit to the mains for battery
  charging, make sure that your home mains voltage corre-
  sponds to net adapter operating voltage.
  Use only the attachments and the adapter supplied.
  Do not use the hair clipper if the attachment comb or the
  blades are damaged.
  Do not use the unit in places with high temperature and rela-
  tive humidity more than 80%.
  Charge the battery at the temperature from +5°C to +35°C.
  Use only the attachment combs supplied.
  Do not immerse the unit, the adapter and adapter cord into
  water or other liquids; do not use the hair clipper while tak-
  ing a bath or a shower.
  Do not keep the unit near a bath, filled with water, or a sink.
  Do not immerse the unit into water or other liquids; do not
  wash the hair clipper under running water.
  Always keep the trimmer blades clean and lubricated.
  After each using clean the attachments with the brush sup-
  plied to remove the cut-off hair.
  Never leave the operating unit unattended.
  Switch the hair clipper off during intervals in operation or
  when you are not using it.
  The adapter cord should not:
  touch hot objects and surfaces,
  be immersed into water,
  run over sharp edges,
  be used as a handle for carrying the unit.
  Do not allow children to use the units as a toy.
  This unit is not intended for usage by children or disabled
  persons unless they are given all the necessary and under-
  standable instructions by a person who is responsible for
  their safety on safety measures and information about dan-
  ger that can be caused by improper usage of the unit.
  For children safety reasons do not leave polyethylene bags,
  used as a packaging, unattended.
  • Attention! Do not allow children to play with polyethylene
  bags or packaging film. Danger of suffocation!
  Never use the unit if the adapter is damaged, the unit works
  improperly or after it was dropped. Contact an authorized
  service center for all repair issues.
  Keep the unit out of reach of children.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY
  USING THE HAIR CLIPPER
  After unit transportation or storage at low temperature it
  is necessary to keep it for at least two hours at room tem-
  perature before switching on.
  Battery charging
  Full charging of the battery is enough for about 35 minutes of
  continuous unit operation.
  Insert the connector of adapter (10) into the slot (5) on the
  hair clipper body (2), insert the AC adapter plug into the
  mains socket, the charging indicator (3) will light up blue.
  The first charging cycle takes10-12 hours, recharging of the
  battery takes about 8 hours.
  The indicator (3) will go out when the battery charging is fin-
  ished. Unplug the adapter (10) and remove the adapter cord
  from the slot (5).
  Notes:
  Recharge the battery only after its complete discharge.
  Charge the battery at the temperature from +5° C to +35° C.
  Never leave the unit, connected to the mains, unattended.
  After a long period of non-use (more than 3 months) charge
  the battery completely (10-12 hours) before the hair clip-
  per use.
  The unit can be powered by the mains.
  Attachments
  Keep the attachments on the base (6).
  Before installing and changing the attachment switch the
  unit off by pressing the button (4), if the unit is powered by
  the adapter, unplug it.
  Move the lock button (1) from the attachment and, holding
  the button (1), remove the attachment from the unit body (2).
  To install the required attachment insert the clamp on the
  bottom part of the attachment into the groove on the rear
  side of the unit body (2) and then move the button (1) from
  the attachment and insert the attachment till bumping,
  release the lock button (1).
  Installing the telescopic attachments
  Telescopic attachment for trimmer 40 mm
  Install the telescopic attachment (12) on the trimmer (11), the
  lower clamp of the attachment (12) should be fixed on the trim-
  mer (11). You can adjust the haircut length by moving the comb
  relative to the trimmer (11) within 3, 5, 7, 9, 11 mm.
  Telescopic attachment for trimmer 30 mm
  Install the attachment (14) on the trimmer (13) on the blades
  side and push it downwards till bumping. You can adjust the hair-
  cut length by moving the attachment relative to the trimmer (13)
  within 3, 5, 7, 9 mm. Remove the attachment (14) by moving it
  upwards relative to the trimmer (13).
  Lubricating oil
  To maintain the hair clipper in a good condition, you should
  lubricate the trimmer blades (11, 13, 15) after every use of
  the hair clipper.
  For lubricating the blades use only the lubricating oil (9),
  supplied with the unit.
  Operating the hair clipper
  Before the cordless operation of the unit, charge it com-
  pletely.
  Install the required attachment:
  Note: For the corded unit operation, insert the AC adapter (10)
  into the slot (5) on the unit body (2) and connect the AC adapt-
  er (10) to the mains.
  Switch the unit on by pressing the button (4).
  After finishing the unit operation switch it off by pressing the
  button (4).
  Notes:
  Always switch the hair clipper off during the intervals in
  operation.
  While corded unit operation always switch the hair clip-
  per off and unplug the AC adapter before changing the
  attachments.
  Haircutting
  Use the trimmers (11, 13) with corresponding telescopic attach-
  ments (12, 14) for hair cutting.
  You can use the detail trimmer (15) for creative haircuts.
  Hair should be clean and dry while cutting.
  Install the required trimmer (11, 13 or 15).
  Before cutting hair switch the hair clipper on, pressing the
  button (4), and make sure that hair clipper operates normally
  and the blades move smoothly. If there is excess oil on the
  blades, remove it with a dry cloth.
  Switch the unit off by setting the switch (4) to the position
  «0», then install the corresponding telescopic attachment
  (12 or 14) on the trimmer (11 or 13).
  Seat the person so that his/her head is approximately at your
  eye level, cover the person’s shoulders with a towel and set
  hair with the comb (8).
  Switch the unit on by pressing the button (4).
  Reminder
  Always cut off a little amount of hair at a time - if neces-
  sary you can always return to the cut area again for addi-
  tional cutting.
  The best haircut results are reached on dry hair, not wet.
  Set the hair with the comb (8) to reveal uneven locks.
  It is better to leave longer hair after cutting for the first time.
  After learning the unit better, you will be able to arrange your
  hair in any style you need.
  Step one
  Install the telescopic attachment (12 or 14) to the position 3 or
  6. Switch the hair clipper on using the button (4). Hold the unit
  with the blades pointed upwards. Start the haircutting from the
  beginning of the hair growth. Slowly move the clipper upwards.
  This way cut the head back area at neck bottom and near the
  ears.
  Step two
  Switch the hair clipper off pressing the button (4), then, depend-
  ing on the used telescopic attachment (12 or 14), set the attach-
  ment to the position 9 or 11, switch the hair clipper on and con-
  tinue cutting hair near the top of the head.
  Step 3 – cutting temples
  Switch the hair clipper off, then, depending on the used tele-
  scopic attachment (12 or 14), set the attachment to the position
  3 or 6 and cut hair on the temples. Then, depending on the used
  telescopic attachment (12 or 14), set the attachment to the posi-
  tion 9 or 11, switch the hair clipper on and continue cutting hair
  towards the top of the head.
  Step 4 – cutting the top of the head
  Using the telescopic attachment (14) in the position 9 or 11, cut
  the hair from the top of the head towards the crown against the
  hair growth direction.
  You can cut hair both against and along the hair growth direc-
  tion, but keep in mind that hair cutting against the growth
  direction will be shorter than the one along it.
  Set the telescopic attachment (12 or 14) to the position 3
  and 6 for very short haircut. To leave longer hair, use the
  positions 7, 9 or 11 of the telescopic attachments (12 or 14).
  To leave longer hair, take hair locks between your fingers and
  cut hair using the hair clipper.
  You can use the comb (8): lift the hair locks and cut them with
  the hair clipper above the comb.
  Always start cutting from the head back.
  Set the hair with the comb (8) to reveal uneven locks.
  Use the scissors to trim hair.
  Step 5 - the final part
  In the final stage of hair cutting remove the telescopic attach-
  ment from the unit, turn the blades of the hair clipper towards
  the hair and trim hair on the temples and neck carefully. Do not
  press the hair clipper strongly, there is danger of injuries or cuts
  when open blades come in contact with skin.
  Cone-shaped haircut
  Set the necessary telescopic attachment and start cutting from
  the head back towards the crown. Cut hair against hair growth
  from the head front to the crown and on the head sides. To
  get a flat top haircut, use the comb (8): lift the locks and cut
  them along the comb. Set the hair with the comb (8) to reveal
  uneven locks.
  Cutting beard and mustaches
  Use the trimmers (11, 13) with telescopic attachments (12, 14)
  for beard trimming, you can also use the detail trimmer (15).
  Install the trimmer (11 or 13) on the hair clipper and install
  the corresponding telescopic attachment (12 or 14) on the
  trimmer.
  Until you learn your hair clipper better, set the attachment
  combs to the positions «9» or «11», depending on the attach-
  ment; then you can reduce the haircut length gradually by
  adjusting the telescopic attachments.
  To cut the beard symmetrically start cutting from the ear
  to the chin on the one side of the face, and then repeat the
  beard cutting on the other side.
  When cutting mustaches, first comb them and then start cut-
  ting from the middle to the corners of the lips.
  Note: Always cut off a little amount of hair at a time; if nec-
  essary you can always return to the cut area again for addi-
  tional cutting.
  In the final stage of beard cutting remove the telescopic
  attachment from the unit, turn the blades of the unit towards
  yourself and, pressing the hair clipper slightly, define the
  desired shape of the beard.
  Do not press the hair clipper strongly, there is danger of
  injuries or cuts when open blades come in contact with skin
  When cutting hair on the cheeks, move the trimmer down-
  wards and upwards on the neck.
  After cutting of beard and mustaches, maintain their shape.
  CLEANING AND CARE
  Switch the hair clipper off after use.
  Remove all the used attachments from the hair clipper and
  clean them inside and outside from hair, using the clean-
  ing brush (7).
  You can wash the attachments under a water jet, then wipe
  them and dry thoroughly.
  Never use solvents or abrasives to clean the unit body and
  attachments.
  Never immerse the hair clipper, the adapter and the dapter
  cord into water or other liquids.
  Lubricating the trimmer blades (11, 13, 15)
  Regularly lubricate the blades using the oil (9) supplied with
  the unit.
  Apply one or two drops of lubricating oil (9) on the teeth of
  the trimmer blades and the supporting part of the upper
  blade.
  Install the trimmer on the hair clipper body and switch
  the hair clipper on, make sure that the blades are mov-
  ing smoothly.
  Switch the unit off, clean the excess oil with a dry cloth.
  Attention! Use only the oil supplied with the unit.
  DO NOT use vegetable oil, fat and mixture of oil and solvents
  for lubrication.
  Solvents will evaporate, leaving thick grease that may slow
  down the blades motion.
  STORAGE
  Clean the hair clipper and lubricate the blades of the trim-
  mers (11, 13, 15) with lubricating oil (9) before taking the unit
  away for storage.
  Keep the unit away from children in a dry cool place.
  DELIVERY SET
  1. Hair clipper – 1 pc.
  2. Wide trimmer 40 mm – 1 pc.
  3. Telescopic attachment for trimmer 40 mm – 1 pc.
  4. Wide trimmer 30 mm – 1 pc.
  5. Telescopic attachment for trimmer 30 mm – 1 pc.
  6. Detail trimmer – 1 pc.
  7. Comb – 1 pc.
  8. Lubricating oil – 1pc.
  9. Cleaning brush – 1 pc.
  10. Storage base – 1 pc.
  11. Instruction manual – 1 pc.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Power input of the net adapter: AC 100-240 V ~ 50/60Hz, 0,6 A
  Output voltage: DC 3 V, 0,8 A
  Maximal power consumption: 7 W
  The manufacturer preserves the right to change the specifica-
  tions of the unit without a preliminary notification.
  Unit operating life is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be obtained from
  the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of
  sale or receipt must be produced when making any claim under
  the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the Council
  Directive 2004/108/ЕС and to the Low Voltage
  Regulation (2006/95/ЕС)
  ENGLISH
  2
  VT-2514_IM.indd 1 01.08.2013 12:49:30
Vitek VT-2514 GY

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-2514 GY?

Кількість запитань: 0

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-2514 GY. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Vitek VT-2514 GY надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для . Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут

Характеристики продукту

Бренд Vitek
Модель VT-2514 GY
Продукт Тример для бороди
Мова Український, Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський
Тип файлу PDF
Характеристики
Матеріал леза Нержавіюча сталь
Колір продукту Сірий
Кількість швидкостей 1
Кількість позицій зміни довжини -
Підоходить для всього тіла
Самозагострювальне лезо
Максимальна довжина волосся 11
Мінімальна довжина волосся 0.8
Енергоживлення
Перезарядний
Джерело енергоживлення Мережа змінного струму / акумулятор
Час роботи 35
Час зарядки 8
Тип батарейок -
Індикація
Індикація заряду батареї
Вміст упаковки
Щіточка для очищення
Гребінець для волосся
Мастило в комплекті

Супутні товари

Тример для бороди Vitek