Zelmer Tiny ZVC235SK

Zelmer Tiny ZVC235SK інструкція користувача

(1)
 • 7ZVC235-001_v03
  6
  Przycisk włącz/wyłącz
  7
  Pokrętło regulacji mocy ssania
  8
  Przycisk zwijacza
  9
  Uchwyt
  10
  Zasuwka – mechaniczny regulator siły ssania
  11
  Wąż ssący
  Budowa urządzenia
  1
  Pokrywa ltra wylotowego
  2
  Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
  3
  Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
  4
  Schowek na ssawkę szczelinową
  5
  Zaczep pokrywy górnej
  A
  TYPY ODKURZACZY ZVC235
  Opcja
  wykonania
  i wyposa-
  żenie
  Typ
  Regulacja mocy ssania
  Filtr podstawowy
  Filtr wylotowy
  Rura ssąca
  Ssawkoszczotka
  Ssawka mała
  Ssawka szczelinowa
  Szczotka mała
  Szczotka parkietowa „BNB”
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  ZVC235SK + EPA E12 Mikroltr Teleskopowa + + + +
  ZVC235SF + EPA E12 Mikroltr Teleskopowa + + +
  Wszystkie akcesoria można nabyć w Punktach Serwisowych, Sklepach AGD, Sklepie internetowym.
  WSKAWKA
  Informacje o produkcie i wska-
  zówki dotyczące użytkowania
  Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domo-
  wego.
  Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
  i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
  wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
  Odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym wyposa-
  żonym w ssawkoszczotkę przełączalną, która służy do
  odkurzania podłóg twardych i dywanów.
  Odkurzacze w klasie energetycznej A nie współpracują
  z turboszczotką ZELMER typ VB1000.
  Karta produktu dostarczana wraz z odkurzaczem,
  przedstawiająca parametry techniczne, jest integralną
  częścią instrukcji użytkowania.
  Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
  Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określo-
  nych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  – 2004/108/EC.
  Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
  Komisji (UE) nr 666/2013 w sprawie wykonania dyrektywy
  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesie-
  niu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.
  Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
  Delegowanym Komisji (UE) nr 665/2013 uzupełniającym
  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
  w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy.
  Poziom mocy akustycznej: 84 dB(A).
  Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
  Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
  www.zelmer.pl.
  Elektrostatyka
  Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
  wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
  naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
  nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
  W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
  rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
  metalowych obiektów w pokoju,
  zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
  stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrosta-
  tycznych.
  Dane techniczne
  Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane
  na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
  Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
  Nie wymaga uziemienia .
  Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
  norm.

У вас виникло питання стосовно Zelmer Tiny ZVC235SK?

manual_questions_numberofquestions 0

Задайте запитання іншим користувачам Zelmer Tiny ZVC235SK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Zelmer Tiny ZVC235SK надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Zelmer Tiny ZVC235SK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Zelmer Tiny ZVC235SK на цій сторінці.

Характеристики продукту

Бренд Zelmer
Модель Tiny ZVC235SK
Продукт Пилосос
Мова Український, Англійська, Полірувати, Pосійський, Чеська, Румунський, Словацький, Угорський
Тип файлу PDF

Придбати відповідні продукти:

  Супутні товари

  Пилосос Zelmer

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description