Zelmer Tiny ZVC235SK інструкція користувача

Zelmer Tiny ZVC235SK

Справа ви можете знайти інструкцію користувача для Zelmer Tiny ZVC235SK. Якщо у вас виникли будь-які питання стосовно вашої , будь ласка, сповістіть нас про це у нижньому куті цієї сторінки.

Бренд
Zelmer
Модель
Tiny ZVC235SK
Продукт
Мова
Англійська, Полірувати, Pосійський, Чеська, Румунський, Словацький, Угорський, Український
Тип файлу
PDF
7ZVC235-001_v03
6
Przycisk włącz/wyłącz
7
Pokrętło regulacji mocy ssania
8
Przycisk zwijacza
9
Uchwyt
10
Zasuwka – mechaniczny regulator siły ssania
11
Wąż ssący
Budowa urządzenia
1
Pokrywa ltra wylotowego
2
Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
3
Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
4
Schowek na ssawkę szczelinową
5
Zaczep pokrywy górnej
A
TYPY ODKURZACZY ZVC235
Opcja
wykonania
i wyposa-
żenie
Typ
Regulacja mocy ssania
Filtr podstawowy
Filtr wylotowy
Rura ssąca
Ssawkoszczotka
Ssawka mała
Ssawka szczelinowa
Szczotka mała
Szczotka parkietowa „BNB”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ZVC235SK + EPA E12 Mikroltr Teleskopowa + + + +
ZVC235SF + EPA E12 Mikroltr Teleskopowa + + +
Wszystkie akcesoria można nabyć w Punktach Serwisowych, Sklepach AGD, Sklepie internetowym.
WSKAWKA
Informacje o produkcie i wska-
zówki dotyczące użytkowania
Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domo-
wego.
Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
Odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym wyposa-
żonym w ssawkoszczotkę przełączalną, która służy do
odkurzania podłóg twardych i dywanów.
Odkurzacze w klasie energetycznej A nie współpracują
z turboszczotką ZELMER typ VB1000.
Karta produktu dostarczana wraz z odkurzaczem,
przedstawiająca parametry techniczne, jest integralną
częścią instrukcji użytkowania.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określo-
nych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 666/2013 w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesie-
niu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.
Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
Delegowanym Komisji (UE) nr 665/2013 uzupełniającym
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy.
Poziom mocy akustycznej: 84 dB(A).
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Elektrostatyka
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
metalowych obiektów w pokoju,
zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrosta-
tycznych.
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane
na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Nie wymaga uziemienia .
Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.

У вас виникло питання стосовно Zelmer Tiny ZVC235SK?

Якщо у вас є питання про Zelmer Tiny ZVC235SK, не соромтеся запитати. Не забудьте чітко описати свою проблему, щоб інші користувачі могли надати вам правильну відповідь.

Придбати відповідні продукти: